Weekly diaries: Week 5

Week 5

Mon 2.12.

Psychology of Change             Big Group + My own part of the session             Recovery

Goals Group                              Group A

 

Tue 3.12

Process Group                          Group B

AA meeting

 

Wed 4.12.        ‘

Psychology of Change             Big Group + My own part of the session             Recovery

LS                                                Big Group

 

Thu 5.12.

Creative Group                         Group A                                     Positive moments in life

FLS                                              Big Group

FLS                                              Big Group

 

Fri 6.12.

LS + Open Group                      Big Group                                  Self-esteem & self-love

Process Group                          Group B

Supervisor discussion             Hanan

 

For Monday, we agreed last week that I would start the group by doing a PIES check with clients. PIES stands for Physical, Intellectual, Emotional, and Spiritual, and at each point the customer describes one word describing him-/herself. After that, I started a discussion about “Recovery” that I had prepared over the weekend.

Monday morning, however, might be a bit stiff for everyone, and I was really annoyed that things I do already know very well or what I had planned to say, didn’t come out of my mouth as I had thought or wanted. And the translator in my head didn’t also work at all. So there was no real discussion, but I was still able to get answers for my questions and get my part done so that the therapist could continue on the topic.

Tuesday was my first lateshift so I was able to attend the AA meeting inside Lanna that is there every Tuesday. This time it was the story of one’s addiction and recovery. Lanna’s clients were very interested and asked a lot after the story about the narrator’s experiences for different situations, instructions for life, coping strategies for different situations, and overall everyone were really thankful for hearing the story and experience.

On Wednesday, the Psychology of Change group continued on where they left off on Monday. I did a PIES check-in for clients and then asked them what they remembered on Monday. After a brief discussion, the therapist continued with the topic of Recovery. After lunch, we heard about a new customer’s Lifestory.

Thursday’s Creative Group kicked off with a brief singing bowl session, and after that we moved to the topic of the day. Clients were able to draw, paint, or write about the happy and joyful moments of their lives. In the afternoon, there were two Future Life Stories from clients who were leaving Lanna within a week.

On Friday morning, the Open Group started with a client’s Lifestory, which was unheard of on Wednesday due to time out. After the Lifestory, we discussed self-love and learned concrete ways to increase it and practice it. Customers also wrote a letter to them that included:

 

Thank you for being my___

I appreciate you because…

1.

2.

3.

I think you are special because___

You make me laugh when___

I have fun with you when___

You are important to me because___

When I think about you, I feel___

 

In the end of the group everyone got themselves a 31 Days Self Love-paper, where there was a task or topic to think about to increase self-love every day for a month period of time.

*****

Viikko 5

Ma 2.12.

Psychology of Change             iso ryhmä + oma ohjaushetki

Goals Group                              Group A

 

Ti 3.12

Process Group                          Group B

AA meeting

 

Ke 4.12.

Psychology of Change             iso ryhmä + oma ohjaushetki

LS                                                iso ryhmä

 

To 5.12.

Creative Group                         Group A

FLS                                              iso ryhmä

FLS                                              iso ryhmä

 

Pe 6.12.

LS + Open Group                      iso ryhmä

Process Group                          Group B

Ohjauskeskustelu                    Hanan

 

Maanantaille sovimme edellisellä viikolla, että aloitan ryhmän tekemällä asiakkaiden kanssa PIES-tsekkauksen. PIES tulee sanoista Physical, Intellectual, Emotional ja Spiritual, ja jokaiseen kohtaan asiakas kertoo omaa itseään ja oloaan kuvaavan yhden sanan. Tämän jälkeen aloitin keskustelua aiheesta ”Recovery”, jota olin valmistellut viikonlopun aikana.

Maanantai aamu taisi kuitenkin olla kaikille hieman jähmeä, ja itseä ärsytti tosi paljon, ettei hyvin jo ennestään tietämäni tai suunnittelemani asiat tulleet suustani englanniksi käännettynä niin kuin olin ajatellut tai halunnut. Varsinaista keskustelua ei saatu siis aikaan, mutta kysymyksiini sain kuitenkin vastaukset ja osuuteni hoidettua niin, että terapeutti pääsi jatkamaan aiheesta.

Tiistaina oli ensimmäinen iltavuoroni, joten pääsin osallistumaan myös AA-kokoukseen. Lannaan tulee joka tiistai talon ulkopuolelta AA-ryhmän vetäjät, ja tällä kertaa aiheena oli toisen ulkopuolisen ohjaajan oma tarina. Lannan asiakkaat olivat todella kiinnostuneita ja kyselivät paljon tarinan jälkeen kertojan kokemuksia erilaisiin tilanteisiin, ”toimintaohjeita” elämään, selviytymisstrategioita erilaisiin tilanteisiin ja olivat muutenkin kiitollisia kokemuksen kuulemisesta.

Keskiviikkona Psychology of Change ryhmä jatkui siitä, mihin maanantaina jäätiin. Tein asiakkaille jälleen PIES-tsekkauksen, jonka jälkeen kyselin asiakkailta mitä he muistivat maanantailta. Lyhyehkön keskustelun jälkeen terapeutti jatkoi Recovery-aiheesta. Lounaan jälkeen saimme kuulla uuden asiakkaan Lifestoryn.

Torstain Creative Group aloitettiin lyhyellä äänimaljatuokiolla, jonka jälkeen siirryttiin päivän aiheeseen. Asiakkaat saivat piirtää, maalata tai kirjoittaa elämänsä onnellisista ja iloisista hetkistä. Iltapäivällä oli vuorossa kaksi Future Life Storyä asiakkailta, jotka ovat lähdössä Lannasta viikon sisällä.

Perjantaina aamun Open Group aloitettiin asiakkaan Lifestorylla, joka jäi keskiviikkona kuulematta ajan loppumisen vuoksi. Lifestoryn jälkeen käsiteltiin itsensä rakastamista, ja opittiin konkreettisia keinoa, jolla sitä lisätä ja harjoitella. Asiakkaat myös kirjoittivat itselleen kirjeen, johon kirjattiin seuraavat asiat:

Thank you for being my___

I appreciate you because…

1.

2.

3.

I think you are special because___

You make me laugh when___

I have fun with you when___

You are important to me because___

When I think about you, I feel___

Ryhmän päätteeksi asiakkaat saivat myös 31 Days Self Love -monisteen, jossa on jokaiselle päivälle oma vinkki tai tehtävä itsensä rakastamisen lisäämiseksi.