Groups and activities – Participation in groups is part of the program.

Life story = Every client writes her/his honest life story. It’s a part of rehabilitation and therapeutical process. The client reads the life story in front of others and it happens in the beginning of treatment.

Future life story = When client’s rehab is coming near to its end, she/he writes the future life story. There she/he introduces the tools she/he has received to stay clear and also how she/he intends to use them in her/his life after Lanna. Other client’s have an opportunity to challenge and give advices to one who is reading the future life story.

Psychology of Change = This group is to teach and strengthen client’s psychological skills in life. Themes have included topics such as: social skills, self-awareness, boundaries… Ways to strengthen oneself and self-acceptance and self-love.

Goals Group = In Goals Group every client sets her/his goals for the upcoming week. Before setting the new goals, there is a checking for last week’s goals – are they achieved, partly achieved or not achieved at all. Goals are set for both therapeutical and physical targets. Goals have to be Specific, Measurable, Realistic and Time-bound (SMART).

Creative Group = Art therapy lessons starts usually with singing bowl session. Singing bowls helps to get relaxed mindset and moving client’s thoughts to themselves. After singing bowl session there is time for creative working; usually drawing, writing or molding clay. Every client has his/her own way to manage the sessions topic. In the art sessions clients has been dealing, for example, with:

 • Past, present and future
 • Proudness, sadness, fear and happiness
 • Positive moment in life

Process Group = In Process Group clients have an opportunity to talk and discuss about his/her own process in rehab and its different stages. Therapist is not the one who leads the discussion, because it would be ideal that clients can talk with each other and keep the discussion going on (there is still therapist in the group, just in case the discussion doesn’t get started or rules are ignored). In Process Group there is few rules, such as:

 • talk only about your own experiences
 • use “I” statements
 • don’t interrupt others
 • no rescuing or handling tissues (people have to feel different emotions, it’s a part of the process)
 • no caps or sunglasses

Relapse Prevention = From Relapse Prevention Group clients get information about relapsing and how to cope with it. There has been topics like Urges, The Cycle of Change, Guilt and Shame, Denial Patterns etc. With this information, clients can learn therapeutical techniques to identify her/his own triggers that can cause relapse and recognize where they are starting/coming from.

Open Group = The Open Group deals with the concepts of addiction in a big group. The topics has been for example Coping-strategies, Sorrow, The Grief, Pain, Masks, Drama-triangle

Excursion = Every Saturday there is an excursion arranged outside Lanna. Clients can join the excursion, if they have participated in weekly program. For example, if client hasn’t showed up on morning PT’s at least three times, you are not able to go on excursion. Every absence requires a valid reason. After the excursion, clients can go to grocery shop to buy things that are needed during the upcoming week.

Excursion destinations have been for example

 • An Elephant Camp at Mae Wang
 • Wat phrathat Doi Suthep (Temple on the mountain) + Chiang Mai folklife museum
 • Bowling
 • Waterfalls
 • Botanical Garden in Chiang Mai
 • Making candles

Closure Group = Can be an AA-meeting inside Lanna (one a week), discussions about different kind of topics, meditation etc. Closure Group is at evening-time in Lanna.

NA meeting = NA (Narcotics Anonymous) meeting outside Lanna.

*****

Ryhmät/toiminnat:

Lifestory = Jokainen asiakas kirjoittaa rehellisen tarinan omasta elämästään terapeuttisena osana kuntoutumisprosessia. Lifestory luetaan kaikkien edessä, ja se tapahtuu hoidon alkuvaiheessa.

Future life story = Kun asiakkaan kuntoutus alkaa lähenemään loppuaan, asiakas kirjoittaa Future Life Storyn, jossa hän käsittelee saamiaan työvälineitä selvänä pysymiseen ja myös sen, kuinka aikoo käyttää niitä Lannan jälkeisessä elämässä.

Psychology of Change = Opetetaan ja vahvistetaan asiakkaille psykologisia taitoja elämään. Aiheina on ollut mm. sosiaaliset taidot, itsetietoisuus, rajat… Keinoja vahvistaa omaa itseään ja itsensä hyväksymistä ja rakastamista.

Goals Group = Goals Groupissa asiakkaat asettavat itselleen tavoitteet alkavalle viikolle, ja katsovat, kuinka edellisellä viikolla asetetut tavoitteet ovat toteutuneet. Tavoitteet asetetaan terapeuttiseen sekä fyysiseen työskentelyyn. Tavoitteiden tulee olla saavutettavissa, mitattavissa,

Creative Group = Taideterapia. Alkaa aina äänimaljoja apuna käyttäen keskittymisharjoituksella, jonka tavoitteena on siirtää asiakkaiden ajatukset omaan itseensä.  Tämän jälkeen siirrytään työskentelyyn (yleensä piirtäen, savea muovaamalla yms.), ja jokainen saa käsitellä tuokion aiheen omalla tavallaan.

Process Group = Ryhmässä asiakkaat keskustelevat omasta prosessistaan ja sen eri vaiheista. Terapeutti pyrkii ohjaamaan mahdollisimman vähän keskustelua. Ryhmässä on muutamia sääntöjä, mm. puhutaan aina VAIN omista kokemuksista minä-muodossa, ei keskeytetä toisen puhetta, ei lohduteta tai ojenneta nenäliinaa jos toinen esim. itkee koska se on osa prosessia ja on tärkeä tuntea erilaisia tunteita, ei piilouduta huppujen/lippalakkien/aurinkolasien taakse sekä ei käytetä tunteen kuvailemiseen sanoja ”hyvä” tai ”ok”, koska ne eivät ole oikeita tunteita kuvaavia sanoja.

Relapse Prevention = Ryhmä, jossa annetaan asiakkaille tietoa retkahduksen ehkäisemiseen ja addiktiosta yleisesti (esim. muutosvaihemalli). Tämän lisäksi asiakkaille opetetaan terapeuttisia tekniikoita retkahduksen uhan ja triggereiden tunnistamiseksi.

Open Group = Käsitellään addiktioon liittyviä asioita isossa ryhmässä (aiheina esim. masennus, coping-strategiat, suru, tuska, naamiot…)

Excursion = Joka lauantaina tehdään retki Lannan ulkopuoliseen kohteeseen. Retkelle pääsee mukaan, jos on osallistunut kaikkiin viikkosuunnitelmaan sisältyviin toimintoihin. (Esimerkiksi jos et osallistu aamu pt-sessioihin, saat merkinnän ja kolmesta merkinnästä et pääse mukaan retkelle. Myös muista ryhmistä poissaoloista voi saada merkinnän, jos ei ole perusteltua syytä poissaoloon. Huomautukset johtavat kirjalliseen varoitukseen ja tarpeeksi monen kirjallisen varoituksen jälkeen hoitojakso voidaan lopettaa.) Retken varsinaisen kohteen jälkeen asiakkaat pääsevät ostoksille päivittäistavarakauppaan.

Closure Group = Voi olla joko AA-ryhmä, meditaatiota tai keskustelua ryhmässä. Toteutuu ilta-aikaan Lannassa.

NA meeting = NA (Narcotics Anonymous) tapaaminen Lannan ulkopuolella.