Towards the other side of the world and life

This blog is for exchange period abroad.

The first days in Thailand

Earlier, I maybe mentioned how it almost went a bit late in visa processing. We got our visa on Thursday October 17th, when our flight was departing on October 20th. However, we got our passport on time thanks to my little brother, who works in Helsinki and was able to retrieve them by proxy I wrote to the embassy.

So, we were able to leave safely. Our flight departed from Helsinki on Sunday at 6 pm and we had a changeover in Doha and we arrived at Bangkok at 12.40 local time. My cousin had booked a hotel for us in Bangkok, where we spent two days.

By Wednesday my cousin had booked us domestic flights from Bangkok to Chiang Mai. The flight took about an hour. We stayed with my cousin for a little over a week, and during that we had time to organized our own apartment and relax for a few days before my practical training began.

*****

Aiemmin kirjoitin, kuinka viisumien käsittelyssä aika meni hieman viimetippaan. Saimme viisumimme torstaina 17.10., kun lentomme oli lähdössä 20.10. Saimme kuitenkin passimme ajoissa pikkuveljeni ansiosta, joka työskentelee Helsingissä ja pystyi ne lähetystöstä kirjoittamallani valtakirjalla hakemaan.

Pääsimme siis turvallisin mielin lähtemään. Lentomme lähti Helsingistä sunnuntaina klo 18, ja meillä oli vaihto Dohassa, ja perillä Bangkokissa olimme paikallista aikaa klo 12.40. Serkkuni oli varannut meille hotellin Bangkokissa, missä vietimme kaksi päivää.

Keskiviikoksi serkkuni oli varannut meille maan sisäiset lennot Bangkokista Chiang Maihin. Lento kesti noin tunnin. Asuimme serkkuni luona hieman yli viikon, jonka aikana järjestelimme omaan asuntoon liittyviä asioita ja rentouduimme muutaman päivän ennen harjoitteluni alkua.

Comments Off on The first days in Thailand

What we had to buy and take care of, and what it all cost…

Flights

We bought flights for me and Ronja to Bangkok in late spring (total € 530). We haven’t bought any return tickets yet.

 

Visas

We both needed our own different visas to enter the country. I have an ED visa, which is suitable for studying and working.

Ronja has an O-visa, also called family visa. The prerequisite for a family visa is that either a family member also departs from Finland to Thailand, or alternatively, the family member is living already in Thailand.

We needed different annexes for visas. Personally, I needed:

-a copy of flights to Thailand,

-a student certificate from Jamk,

-a grant decision from the international services unit at JAMK,

-an invitation letter from Lanna,

-a copy of inviter’s passport from the company,

-all kinds of information about the company

-and of course, the visa application itself.

Each paper had to be original and signed and stamped by a corporate executive, so it was sent directly from Lanna via DHL-service to Thai Embassy in Helsinki.

Ronja’s visa application consisted of passport copies (mine and her), flight tickets, official certificate and visa application. I also attached, as a precaution, a free-form permit sheet signed by Ronja’s father to ensure that there would be no ambiguity about Ronja’s travelling.

These visas are valid for 90 days, and before the 90 days have expired, we must apply for a new extension stamp from immigration office in Chiang Mai, before that time expires.

The cost of the visa was 80 € / piece and paper passport photos were needed (52 € in total). We sent visa applications, attachments, visa processing money and passports by express mail to the Thai Embassy (approx. € 10), where my brother applied for our passport when the processing was complete. If there had been more time before we left, I could have sent the express envelope with the application and would have received our passport back home.

More information about different kind of visas in Royal Thai Embassy-website.

 

Insurances

We bought our travel insurance from Turva -insurance company throughout the trip, and we also have luggage insurance, which is included in our home insurance. The cost of travel insurance was around € 100. I didn’t have to pay the insurance fee for the entire journey, because I am JHL’s member, and JHL has a travel insurance to its members over the 45-90 day’s of travelling so that price for 90 days that I was eligible, was reduced from the fee.

 

Vaccinations

We both have hepatitis A and B vaccines. The vaccinations (3 per person) cost me about € 180 and Ronja about € 135. We both have also vaccinations according to the Finnish vaccination program, but we have not taken any extra.

Other recommended vaccines for Thailand are listed here.

 

Housing

We did not terminate our apartment in Jyväskylä, but we took a sub-tenant there during our trip.

In Thailand, we and Ronja are renting an apartment for 5000 baht / month that is just over 160 €. In addition to that there is an electricity bill coming to be paid. The apartment booking fee / guarantee rent is one month’s rent. Our apartment has one large room, bathroom and balcony. The apartment is fully furnished and has among other things, air conditioning, refrigerator and TV.

 

Financial aid

Practical trainings abroad that are included in the student’s study program may receive an increased student loan as well as a housing supplement for the period of study abroad. In addition to this, there is also normal study aid coming. More info in Kela’s website.

 

Scholarship/grant money

Jamk admits a grant for internships abroad of € 250 / month / 5 credits. This is available in the spring and fall, depending on the time of training. I applied for a grant in spring 2019 and got it.

 

Going abroad -forms in Asio

There were two forms that I had to fill before I could get the grant and go to abroad as a freemover:

-Practical training plan

-Learning agreement

-An electrical Student Exchange Application Form in Asio

 

Hotel in Bangkok and flights to Chiang Mai

Two nights at the hotel, flights for two: total € 150.

 

Ronja’s school

Ronja is now in 5th grade. Her school assignments takes a place during our trip, and she is doing her school assignments here. We’ve had discussions with Ronja’s teachers on how to make progress, and the school had very positive attitude for our trip. Ronja did some exams before our journey, some of the exams she can do here, and some can still be done after the trip.

School has been always easy for Ronja, so we packed up the necessary books and do her schoolwork here on our own. Luckily, some books are also available in electronic format. With the Wilma system at the school, we can check what other classmates are going through in each subject, as teachers writes their assignments in their study journals.

*****

Lentoliput

Ostimme minulle ja Ronjalle lentoliput Bangkokiin loppukeväästä (yhteensä n.530 €.). Paluulippuja emme ole vielä ostaneet.

 

Viisumit

Me molemmat tarvitsimme omat erilaiset viisumit tullaksemme maahan. Itselläni on ED-visa, joka on tarkoitettu opiskeluun ja työharjoitteluun.

Ronjalla on O-visa, eli perheviisumi. Perheviisumin edellytyksenä on, että joko Suomesta lähtee perheenjäsen mukana Thaimaahan, tai vaihtoehtoisesti täällä asuu perheenjäsen, jonka luo tullaan.

Viisumeihin tarvitsimme erilaisia liitteitä. Itse tarvitsin lentoliput Thaimaahan, opiskelijatodistuksen Jamkista, apurahapäätöksen kv-yksiköstä, kutsukirjeen Lannasta, yrityksen kutsujan passikopion, kaikenlaisia yrityksen tietoja ja tietysti kopion passista sekä itse viisumihakemuksen. Jokainen paperi tuli olla alkuperäinen sekä yrityksen johtajan allekirjoituksella ja leimalla varustettu, joten ne lähetettiin DHL:n kuriiripalvelulla Lannasta suoraan Thai Embassyyn Helsinkiin.

Ronjan viisumihakemukseen riitti passikopiot (minun ja hänen), lentoliput, virkatodistus sekä viisumihakemus. Lisäsin liitteeksi myös varmuuden vuoksi Ronjan isän allekirjoittaman vapaamuotoisen lupalapun, ettei asiassa varmasti tulisi tämän vuoksi epäselvyyksiä.

Nämä viisumit ovat voimassa 90 päivää, ja ennen 90 päivän täyttymistä viisumiin tulee hakea uusi jatkoleima ennen tuon ajan päättymistä, jos esimerkiksi harjoitteluni vielä jatkuu 90 päivän jälkeen.

Viisumien hinta oli 80 €/kpl ja lisäksi tarvittiin paperiset passikuvat (yhteensä 52 €). Viisumihakemukset, liitteet, viisumikäsittelyrahat ja passit lähetimme pikakirjeenä Thai Embassyyn (n.10 €), josta veljeni haki passimme, kun käsittely oli valmis. Jos aikaa olisi ollut enemmän ennen lähtöämme, olisin voinut lähettää myös pikakirjekuoren hakemuksen mukana ja olisin saanut passimme näin kotiin toimitettuna takaisin.

Lisää viisumivaihtoehdoista voi lukea Royal Thai Embassyn nettisivuilta.

 

Vakuutukset

Meillä on koko matkan ajan matkavakuutus Turva-vakuutusyhtiöstä, jonka lisäksi meillä on matkatavaravakuutus, joka sisältyy kotivakuutukseemme. Matkavakuutuksen hinnaksi tuli n.100 €. En joutunut maksamaan koko matkan ajalta vakuutusmaksua, koska olen JHL:n jäsen, ja JHL:llä on matkavakuutus jäsenilleen 45-90 päivän matkan ajalle.

 

Rokotukset

Meillä molemmilla on A- ja B-hepatiittirokotukset. Rokotukset (3 kpl/hlö) maksoivat yhteensä itselläni n.180 € ja Ronjalla n. 135 €. Meillä molemmilla on myös suomalaisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset voimassa, mutta emme ole ottaneet mitään ylimääräisiä.

Muita suositeltuja rokotteita Thaimaahan on lueteltu esimerkiksi täällä.

 

Asunto

Emme irtisanoneet asuntoamme Jyväskylässä, vaan otimme siihen reissumme ajaksi alivuokralaisen.

Thaimaassa vuokraamme minulle ja Ronjalle asunnon, jonka vuokra on 5000 baht/kk eli hieman yli 160 €/kk, jonka lisäksi tulee sähkölasku. Asunnon varausmaksu/takuuvuokra on yhden kuukauden vuokran verran. Asunnossa on yksi iso huone, kylpyhuone sekä parveke. Asunto on valmiiksi kalustettu, ja siellä on huonekalujen lisäksi mm. ilmastointi, jääkaappi ja tv.

 

Opintotuki

Ulkomailla suoritettavaan opintokokonaisuuteen kuuluvaan harjoitteluun voi saada korotetun opintolainaosuuden sekä asumislisää ulkomailla vuokrattavaan asuntoon harjoittelun ajalle. Kelan sivuilla on lisää tietoa aiheesta.

 

Apuraha

Jamk myöntää harjoitteluihin ulkomailla apurahaa, joka on 250 €/kk/5 opintopistettä. Tämä on haettavissa keväällä ja syksyllä, riippuen harjoittelun ajankohdasta. Itse hain apurahaa keväällä 2019 ja sain sen.

 

Going abroad -lomakkeet Asiossa

Muutama dokumentti tuli täyttää ja palauttaa ennen apurahapäätöstä ja vaihtoon lähtöä freemoverina:

-Practical training plan

-Learning agreement

-An electrical Student Exchange Application Form Asiossa.

 

Hotelli Bangkokissa ja lennot Chiang Maihin

Kaksi yötä hotellissa, lennot kahdelle: yhteensä 150 €.

 

Ronjan koulunkäynti

Ronja on nyt 5.luokalla. Hänen koulunkäyntinsä tapahtuu matkamme aikana koulutehtäviä tehden täällä. Olemme käyneet keskusteluja suoritustavoista Ronjan opettajien kanssa, ja koulu oli varsin myötämielinen matkan suhteen. Muutamia kokeita Ronja teki ennakkoon ennen matkaa, osan kokeista hän voi tehdä täällä ja joitain voi jäädä vielä tehtäväksi matkan jälkeenkin.

Ronjalle koulunkäynti on ollut aina helppoa, joten pakkasimme tarvittavat kirjat mukaan ja teemme koulutehtäviä täällä omatoimisesti. Osa kirjoista on onneksemme myös sähköisessä muodossa saatavissa. Koulun Wilma-järjestelmästä pystymme tarkistaa missä vaiheessa muut luokkalaiset ovat missäkin aineessa menossa, kun opettajat merkitsevät tunneilla tehdyt tehtävät opiskelupäiväkirjaan.

Comments Off on What we had to buy and take care of, and what it all cost…

How did I find a place for my internship?

In the first year of my studies, I began to search out the existing cooperation agreements between Jamk and its partners abroad. However, these did not have a suitable option directly for me, so I started searching places that were suitable just for my interests. Because I was searching the place by myself, I would accomplish my internship as a freemover.

From the start, it was also clear that my daughter was going with me, so the place had to be chosen accordingly. Her “daycare” and company during the days should also be organized daily for my training-period. Our travel budget did not accommodate hiring a nanny for the trip, so we had to arrange it by other way.

The solution was my cousin, who lives in Thailand. This also determined our destination. My cousin and I agreed that she will spend the days with Ronja while I am doing my training.

Finding a place for training was clearly not the easiest task as Thai law and regulations are a little complicated for foreigners in terms of work. Internships and volunteering are also covered by local labor law. Because of this, many places do not take or hire trainees or volunteers because of the bureaucratic issues involved.

I searched for places that interest me and there are many good and interesting addiction clinics in Thailand. After about twenty emails, I got two interviews agreed, but neither of them was suitable for either the hours or the content of the job. The rest of the places either did not answer at all or were unable to take a trainee.

The third place I got an interview was Lanna Rehab. We made a Skype call with the CEO, and he was welcoming me to Lanna. The time of the call was late January 2019, and that was the concrete moment where my internship-process started.

*****

Opintojeni ensimmäisenä vuonna aloin selvittämään valmiita yhteistyösopimuksia Jamkin ja ulkomailla olevien yhteistyötahojen välillä. Näissä ei kuitenkaan ollut suoraan itselleni sopivaa vaihtoehtoa, joten aloitin itseäni kiinnostavien paikkojen kartoituksen ja näin ollen suorittaisin harjoitteluni freemover-vaihtona.

Alusta asti oli niin ikään selvää, että tyttäreni lähtee mukaani, joten paikka oli valittava myös sen mukaisesti. Myös hänen ”hoitonsa” ja seuransa olisi järjestyttävä päivittäin harjoitteluni aikana. Matkabudjettiimme ei mahtunut lastenhoitajan palkkaamista matkaan mukaan, joten asia oli järjestettävä muilla keinoilla.

Ratkaisuksi löytyi serkkuni, joka asuu Thaimaassa. Tämä ratkaisi siis myös meidän matkakohteemme. Serkkuni kanssa sovimme asiat niin, että hän viettää päivät Ronjan kanssa, kun itse suoritan harjoitteluani.

Harjoittelupaikan löytyminen ei ollut aivan helpoin tehtävä, koska Thaimaan laki ja säädökset ovat hieman tiukahkot ulkomaalaisen näkökulmasta työasioissa. Myös harjoittelut ja vapaaehtoistyö kuuluvat paikallisen työlainsäädännön piiriin. Tämän vuoksi monetkaan paikat eivät ota harjoittelijoita tai vapaaehtoisia näihin vaadittavien byrokratia-asioiden vuoksi.

Googletin minua itseäni kiinnostavia paikkoja ja Thaimaassa on monia hyviä ja mielenkiintoisia addiktioklinikoita. Noin parinkymmenen sähköpostin jälkeen sain kaksi haastattelua sovituksi, mutta näistä kumpikaan ei ollut sopiva joko työaikojen tai työtehtävien sisällön puolesta. Loput paikat eivät joko vastanneet ollenkaan, tai ne eivät pystyneet ottamaan harjoittelijaa.

Kolmas paikka, johon sain sovittua haastattelun, oli Lanna Rehab. Soitimme CEO:n kanssa Skype-puhelun, jossa hän toivotti minut tervetulleeksi Lannaan harjoitteluun. Puhelun ajankohta oli tammikuun lopulla 2019, ja siitä alkoi harjoittelumatkani järjestely.

 

Comments Off on How did I find a place for my internship?

Hi there!

 

My name is Nita and I’m going to be a rehabilitation counseller in next spring, so this is my third and the last year of studies. I have been orientated in my earlier and these on-going studies for substance abuse and violence work.

Since I started these studies, it was clear that I’m going to accomplish my last practical training abroad – and in my thoughts it was all the same where I am going to do it, as long as I have an opportunity to see working habits somewhere else, than in Finland. To find the appropriate place and sort things out took me about a year, but it was totally worth it.

Now I’m in Thailand, more specifically in Chiang Mai. I’ve had an amazing opportunity to increase my knowledge and see substance abuse work here in Lanna Rehab, which is addiction treatment clinic for different kind of addictions. My internship started 4/11/2019 and its duration is until February.

On this journey, I have my 11-year-old daughter with me. This is the first time for both of us, that we are travelling outside Europe also, so this is going to be a huge adventure for both of us!

*****

Olen Nita, viimeisen vuoden kuntoutuksen ohjaajaopiskelija. Opintoni ovat jo aiemmissa koulutuksissani, sekä nyt korkeakouluopinnoissa suuntautuneet päihde- ja väkivaltatyöhön.

Näiden tämänhetkisten opintojeni alusta lähtien oli selvää, että viimeisen harjoitteluni tulen tekemään ulkomailla – ja ajatuksissani oli aivan sama missä, kunhan vain johonkin pääsen näkemään työskentelyä Suomen ulkopuolella. Harjoittelupaikan löytyminen ja asioiden järjestely omatoimisesti vei vuoden, mutta oli todellakin sen arvoista.

Nyt olen Thaimaassa, Chiang Maissa. Olen saanut uskomattoman hienon mahdollisuuden lisätä osaamistani ja nähdä päihdetyöntekoa täällä toimivassa Lanna Rehabissa, joka on riippuvuudenhoitoklinikka eri addiktioiden hoitoon. Harjoitteluni alustava aloituspäivämäärä on 4.11.2019 ja se tulee kestämään helmikuun 2020 alkuun saakka.

Matkalla mukanani on pian 11 vuotta täyttävä tyttäreni. Tämä on meille molemmille samalla ensimmäinen matka Euroopan ulkopuolelle, joten kaikin puolin jännittävä aikakausi elämässämme on alkamassa!

Comments Off on Hi there!