Ajankohtaisia linkkejä

EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelman EUTIn uutiskirje 30.11. http://tekes.mailpv.net/a/s/10028836-eafb4f209d9aba0ecdc329b1e17f3350/172038 Tekes hakuajat: http://www.tekes.fi/fi/community/Hakuajat/472/Hakuajat/1319 EU:n rakennerahastojen uutiskirje 15.11. http://www.rakennerahastot.fi/rakennerahastot/tiedostot/uutiskirjeet/Vipuvoimaa_newsletter_marraskuu_2011_lores_(2).pdf West Finland European Officen julkaisema EU:n erillisohjelmien rahoitusohjelmaopas (päivitetty 9.11.2011) http://wfeo.fi/files/steenk.kotisivukone.com/rahoitusopas_uusi.pdf

Jatka lukemista

Serven 2012 tutkimushaku on avattu – haku päättyy 30.3.2012

Tekesin Serve – Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelman haku julkisen tutkimuksen organisaatioille, yliopistoille, korkeakouluille, tutkimuslaitoksille ja ammattikorkeakouluille, avautuu ti 22.11.2011 ja sulkeutuu pe 30.3.2012 klo 16.00. Haun teemoja ovat 1) verkostoituneen palveluliiketoiminnan johtaminen ja 2) kansainvälisten palvelubrändien rakentaminen. Erillistä aiehakuvaihetta ei ole.

Jatka lukemista

Yritysten kilpailukyvyn ja pk-yritysten toiminnan edistämiseen 2,5 miljardia euroa vuosina 2014–2020

Bryssel 30. marraskuuta 2011 – Rahoitusmahdollisuuksien parantaminen ja yrittäjyyskulttuurin edistäminen, myös luomalla uusia yrityksiä, ovat Euroopan komission tänään Brysselissä esittämän uuden rahoitustukiohjelman keskeisiä aiheita. Yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevan COSME-ohjelman talousarvio on 2,5 miljardia euroa vuosiksi 2014–2020. Ohjelma on rahoitusväline, jolla jatketaan suureksi osaksi nykyisen kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman mukaisia toimia. Uudessa ohjelmassa keskitytään erityisesti…

Jatka lukemista