Yritysten digimarkkinointi vielä vaisua

Keskisuomalaisten pk-yritysten digitaalisen markkinoinnin käyttöä on nyt tutkittu ensimmäisen kerran. DimarK – hankkeessa tehtiin kyselytutkimus keskisuomalaisten yritysten digitaalisen markkinointiviestinnän tilasta. Syyskuussa Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa toteutetulla tutkimuksella selvitettiin yritysten digitaali­sen markkinoinnin hyödyntämistä, nykytilaa ja asetettuja tavoitteita sekä eri digitaalisten kanavien käyttöä ja yritysten tulevaisuuden näkemyksiä niiden hyödyntämisestä osana omaa liiketoimintaa. Kyselyyn vastasi 467 keskisuomalaista pk-yritystä, joista…

Jatka lukemista

Tunnetko alueesi ja kuntasi EU-rahoitusmahdollisuudet?

Brysselissä järjestettiin 23.10.2012 seminaari, joka käsitteli EU-rahoitusmahdollisuuksia alueiden ja kuntien näkökulmasta. Puheenvuoroissa todettiin, että rahoitusmahdollisuuksia on olemassa, mutta alue- ja paikallistoimijat eivät aina ole niistä tietoisia tai toimijoilta puuttuu resursseja rahoituksen hakemiseen. Euroopan alueiden liitto AER on juuri julkaissut raportin ”Information and Access to EU Funding”. Raportti sisältää suosituksia ja hyviä esimerkkejä siitä, miten EU-rahoitusmahdollisuuksien…

Jatka lukemista

Permakulttuuria irlantilaisittain – Incredible Edible Cloughmills

Innovative Village -hanke käväisi lokakuun alussa opintomatkalla ja kokoustelemassa Pohjois-Irlannissa. 22 suomalaista ja 16 virolaista tutustuivat kyliin, hankkeisiin ja toisiinsa. Isäntäväkemme North East Rural Development Partnership oli todella vieraanvarainen ja vei meidät mielenkiintoisiin kyliin tutustumaan niiden hankkeisiin. Cloughmillsin alueella asuu noin 1200 asukasta. Siellä toimii Cloughmills Community Association, kyläyhdistys, jonka valitsema strategia kylän elvyttämiseen toteutuu kasvimaalla permakulttuurin periaatteisiin…

Jatka lukemista

Liiketoiminta ja palvelut mukana vauhdittamassa pk-yritysten vastuullisuusviestintää

JAMK on mukana uudistuvat koneet ja laitteet-, matkailu- ja elintarvikeklustereiden  yhteisessä vastuullisuusviestinnän vauhditushankkeessa. Hanke pyörähti todenteolla käyntiin viime viikolla kick off –seminaarilla (11.10.2012 Tampereella). Hankkeessa on mukana 28 pk-yritystä sekä 2 tutkimuslaitosta, joista JAMK on toinen Turun yliopiston kanssa. LIPAn asiantuntijat fasilitoivat paikallisen yritysryhmän valmennuspäiviä. Ensimmäinen virtuaalivalmennus järjestetään 15.11. Valmennuksista vastaa Perjantai Markkinointiviestintä Oy yhdessä Gaia Groupin kanssa. Tiimiä vetää…

Jatka lukemista

EU:n uuden rakennerahasto-ohjelman teemat tukevat innovaatioita, työllisyyttä ja vähähiilisyyttä

Työ- ja elinkeinoministeriö esittää, että rakennerahasto-ohjelman 2014 – 2020 painopisteitä ovat pk-yritysten kilpailukyvyn edistäminen (EAKR), uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR), vähähiilisen talouden edistäminen (EAKR), alueellisen saavutettavuuden parantaminen (EAKR, vain Itä- ja Pohjois-Suomessa), työllisyyden ja työvoiman liikkuvuuden parantaminen (ESR), koulutuksen, ammatti­taidon ja elinikäisen oppimisen kehittäminen (ESR) sosiaalisen osallisuuden lisääminen ja köyhyyden torjunta (ESR).

Jatka lukemista

Esimiestaidot kaipaavat petrausta pk-yrityksissä

Nuoret työntekijät kokevat, että heidän osaamistaan ei hyödynnetä tarpeeksi pk-yrityksissä. 45-54-vuotiaat puolestaan kokevat työtyytyväisyytensä ja esimies-alaissuhteensa huonompina muihin ikäryhmiin verrattuna. Nuori IT-alalla työskentelevä on riski työnantajalle, koska hän vaihtaa työpaikkaa herkästi. Myös kokous- ja palautekäytännöt kaipaavat kohentamista. Muun muassa tämä kävi ilmi Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketoiminta ja palvelut -yksikön ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimuksessa, johon vastasi…

Jatka lukemista

Google Jyväskylässä!

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun yhteinen DimarK –hanke järjestää jälleen yhdessä pk-yrityksille suunnatun puolen päivän tehokoulutuksen digitaalisesta markkinointiviestinnästä. Koulutuksessa keskitytään näkyvyyden saamiseen netissä hakukoneoptimoinnin ja verkkomainonnan avulla. Koulutuksen tarkoitus on antaa yritykselle valmiuksia arvioida milloin kannattaa optimoida ja milloin ostaa sekä tuoda esille erilaisista onnistuneita esimerkkejä verkkomainonnan kampanjoista. Kouluttajina alan todelliset asiantuntijat, mm. suoraan…

Jatka lukemista