JAMK tietojenkäsittelyn asiantuntija Niko Kiviaho

Turbinaattorissa pyörii haastatteluista koostuva juttusarja, jossa esitellään Jyväskylän ammattikorkeakoulun Liiketoiminta ja palvelut -yksikön asiantuntijoita. Sarjassa esiintyvät haastateltavat ovat tutkimus- ja kehitystyössä aktiivisesti mukana olevia lehtoreita, joita yhdistää edelläkävijyys TKI-työssä ja sen integroimisessa opetukseen. Joulun alla esittelyvuorossa on tietojenkäsittelyn koulutusohjelman lehtori Niko Kiviaho. Hän on valoisa ja energinen persoona, joka tuo asiantuntijuuttaan yritysyhteistyöhön sekä tutkimus- ja…

Jatka lukemista

Y-sukupolvi ja kaverijohtajuuden malli – uusi kirja antaa työkaluja johtajille

Noin 50 kumppania ja asiakasta kokoontui Tiimiakatemialle juhlistamaan Liminari-tutkimushankkeen osaprojektin Kaverijohtaminen osuuskunnissa lopputuotoksen julkaisua. Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja julkaistiin eilen. Tuloksena syntyi viisiportainen mallinnus kaverijohtajuudesta. Mallin soveltamiseksi käytäntöön julkaistiin Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja sekä matkapuhelinsovellus, millä voi mitata omaa johtamisen tilaa. Kirjassa on kuvattu konkreettisin keinoin erilaisia menetelmiä ja työkaluja tiimien yhteisen päämäärän / vision synnyttämiseen. Voit ladata kirjan…

Jatka lukemista