OSUVA – osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät

OSUVA on Tekes-rahoittama tutkimusprojekti, jossa tutkitaan osallistuvaa innovaatiotoimintaa ja sen johtamista edistäviä tekijöitä monialaisesti. Tutkimuskohteeksi on rajattu sosiaali- ja terveydenhuollon muutostilanne.

Kohdeorganisaationa ovat sosiaali- ja terveysalan yhteistoiminta-alueet, kuntayhteenliittymät ja yksityiset palveluntuottajat -yhteensä 8 eri organisaatiota. Hankkeessa rakennetaan konkreettisia uudistuksia ja toimintatapojen muutoksia kiinteässä yhteistyössä hyödyntäjä- ja kohdeorganisaatioiden kanssa.

Projektin tavoitteena on synnyttää aito innovaatiotoiminnan ja sen johtamisen tutkimisen sekä kehittämisen kumppanuusverkosto, jonka tavoitteena on sekä menetelmällinen että teoreettinen uuden luominen.

OSUVA-projektin sisällä JAMKin vastuulla oleva toimintatutkimus keskittyy osallistuvan innovaatioprosessin johtamisen työvälineiden ja  hyvien käytänteiden tutkimiseen. Kohdeorganisaationa toimii Jyväskylän hoivapalveluyhditys ry sekä Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut.

JAMK toimii hankkeen koordinaattorina. Tutkijatahot: Arcada, LUT, SeAMK, THL, TTL, Uwasa.

Lisätietoja:
Jaana Teriö 040 838 0417, Liiketoiminta ja palvelut

Johanna Heikkilä 040 848 8623, Hyvinvointi