Monthly Archives: helmikuu 2013

Kuinka luoda tehokkaammin korkeakoululähtöistä start up-yrittäjyyttä?

JAMK haluaa olla Suomen yrittäjyyslähtöisin korkeakoulu. Yrittäjyyskorkeakoulu, joka panostaa tosissaan opiskelijalähtöisten yritysten luomiseen, uudistaa opetussuunnitelmansa yrittäjyyttä tukevaksi ja ottaa myös sisäisen yrittäjyyden osaksi toimintakulttuuriaan. Tämä kulttuurimuutos ei synny hetkessä, mutta sen mahdollistamiseksi olemme valmiita tekemään yhdessä konkreettisia tekoja. Ilmassa on eteenpäinmenon ja uudistumisen draivia!

Pyrkimykset ovat saaneet erittäin positiivisen vastaanoton maakunnassa ja JAMKin eri sidosryhmien keskuudessa. JAMK on kutsunut muutoksen tuloksekasta toteutusta varten mukaan laajan joukon myös ammattikorkeakoulun ulkopuolisia tahoja. Kasvuyritysekosysteemiä edustavan Advisory Boardin toiminta on systemaattinen tapa laittaa oma osaaminen likoon osana JAMKin muutosta. Kokemukset Advisory Boardin toiminnan alussa ovat olleet rohkaisevia. JAMK on saanut haastettua mukaan laajan joukon yrittäjyyttä tukevien organisaatioiden ja yritysten ylintä johtoa. Boardin jäsenet ovat tehtävästään innostuneita, he ovat valmiina toimimaan ja heidän mukanaan tulleilla organisaatioilla on lihaksia saada aikaan suurikin positiivinen muutos maakunnan kasvuyritysekosysteemissä yhdessä JAMKin kanssa.

Starttipäiviässä luotiin yhdessä uutta ja tartuttiin toimeen

Advisory Boardin lisäksi parempia tuloksia tekemään on heittäytynyt myös 23 muutosagentin tiimi. Starttitilaisuudessa ”Opettajasta ja asiantuntijasta yritysvalmentajaksi ” –ohjelman osallistujat, 23 opettajaa ja asiantuntijaa JAMKin eri yksiköistä, yllättivät positiivisella tavalla. Koko kasvuyritysekosysteemille tuli selväksi, että ohjelmaan on saatu ammattikorkeakoulun sisältä erittäin osaava, asiantunteva ja erityisen motivoitunut tiimi vastaamaan JAMKin yrittäjyyden strategiseen haasteeseen. Osallistujat ovat selkeästi, Advisory Boardin tapaan, valmiita laittamaan itsensä likoon organisaation positiivisen uudistamisen puolesta. Emme halua rajoittaa liian tiukoilla tavoitteilla tätä työtä vaan luotamme tähän osaajien joukkoon. Vaikka epävarmuus muutoksesta ja epämukavuusalueiden kohtaaminen välillä hiipiikin mieleen, niin haluamme olla tukemassa ja mahdollistamassa tämän uudenlaisen kasvun ja oppimisen yksikkörajat ylittävästä vuoropuhelusta ja uudistusten läpiviennistä. Seuraavissa vaiheissa pääsemme jo tosissamme käymään läpi yritysvalmentajan roolia ja osaamista suhteessa tavoiteltaviin uudistuksiin.

Risto Jämsen haastoi jamkilaiset epämukavuusalueelle ja verkottumaan voimakkaasti

Starttipäivissä Varjolassa kasvuyritysverkoston edustajat haastoivat meitä ottamaan rohkeasti roolia uusien yritysten synnyttämisessä kasvuyritysten linko –metaforalla. JAMK voi olla tällainen linko yhdessä verkostonsa kanssa. Yritysvalmentajilla on tärkeä tehtävä kehittää omaa osaamistaan, JAMKin pedagogisia käytäntöjä, tehdä rohkeita kokeiluja ja verkottua keskeisten toimijoiden kanssa. JAMKin johto on mahdollistamassa ja antamassa kaiken tukensa tässä työssä. Olemme iloisia, että valmennukseen osallistui osaajia kaikista yksiköistä, motivaatio ja innostus olivat huippuluokkaa. On hienoa nähdä, että halua toimia uudella tavalla, uudistaa rakenteita ja totuttuja toimintatapoja myös organisaation näkökulmasta on olemassa.

Uljas Valkeinen esitti ideoita kasvuyritysekosysteemin rakentamiseksi

Yritysvalmentajat ja JAMKin johto sparrasivat toisiaan

Risto Kinnunen Jykesistä sanoi osuvasti, että vanhat keinot eivät pure ja yksinkertaisilla konsteilla saadaan tuloksia aikaan. JAMK-johdon tehtävä on olla mahdollistamassa yritysvalmentajien tunnistamien itujen eteenpäinmenoa ja lupaamme olla vankkumattomasti asian takana. Midinvestin Risto Jämsenin sanoja lainaten ”epämukavuusalueella ja ihmisiä tapaamalla syntyy uusia hienoja juttuja”, joten kannustamme yritysvalmentajia verkostoitumaan ja kehittämään osaamistaan, jakamaan työkaluja ja oppimaan uutta yhdessä opiskelijatiimien, kumppaneidemme ja muiden kasvuyritysten ekosysteemin toimijoiden kanssa. Meidän pitää rakentaa yhteinen visio ja missio koko kasvuyrittäjyyden ekosysteemille ja tekojen kautta ansaita siinä oma paikkamme.

Rehtori Jussi Halttunen & Hallintojohtaja Pekka Jääskö

Kuvat: Matti Härkönen 2013

 

Yrittäjyyskorkeakoulua luomassa

Tutustu Pekka Jääskön blogitekstiin yrittäjyydestä ja Piilaakson opeista täällä.

 

Yritysvalmennusohjelman startti Varjolan tilalla!

Nyt se alkaa! Yritysvalmentajat kokoavat työkalunsa ja valmistautuvat tiukalla asenteella matkalle kohti yrittäjyyslähtöisintä korkeakoulua. JAMKissa perustettiin vuonna 2012 21 yritystä ja saimme historiamme ensimmäisen patentin. Siitä on hyvä lähteä jatkokehittämään ja kohti entistä kovempia haasteita ja tuloksia.

Varjolan tilalla pidettävät starttipäivät 20.-21.2.2013 johdattelevat joukon yhdessä asiakkaiden sekä kirittävien sparraajien kera reilun vuoden mittaiselle oppimispolulle. Tavoitteena on:

  1. Yritysvalmennusosaamisen kehittäminen (yrittäjyystiimi), joka tukee JAMK:n matkaa Suomen yrittäjyyslähtöisemmäksi yrittäjyyskorkeakouluksi
  2. Yritysideoiden ja potentiaalin tunnistaminen ja opiskelijoiden kannustaminen ja tukeminen yritystaipaleella eteenpäin
  3. Yrittäjämäisen toimintakulttuurin synnyttäminen JAMKiin
  4. Verkoston vahvistaminen ja verkostotoimijana aktivoituminen yrittäjyyden edistämiseksi

Tervetuloa seuraamaan kuinka JAMKista tulee Suomen yrittäjyyslähtöisin korkeakoulu!