Monthly Archives: kesäkuu 2013

Tiimiympäristöjä ja yrittäjyyspedagogiikkaa

Yritysvalmentajat kokoontuivat 27.5. Yrittäjyystiloihin Rajakadulla. Keskustelun johdattelijana toimi Tiimiakatemian valmentaja Essi Silvennoinen. Blogitekstin on kirjoittanut matkailun yliopettaja Minna Tunkkari-Eskelinen.

Päivän sessioista syntyi erilaisia oivalluksia, eri ihmisille erilaisia. Oman valmennusfilosofiani lähtökohdan tunnustuksen jälkeen olin kypsä jalostamaan näkemystäni muiden kollegojen näkemyksillä. Olisi ollut hedelmällistä kuulla millaista valmennusfilosofiaa kukin kirjasi. Oman keskusteluparini kanssa virisi pieni keskustelu siitä, miten eri lähestymiskulmista asiaa katsoimmekaan. Peilasimme valmentajan profiileja ja valitsimme täysin vastakkaiset kuvaukset omaa toimintaamme peilaamaan. Oivalsin, että esimerkiksi ohjausosaaminen ammattikorkeapedagogiikassa on luotu huolehtivuuden ja turvallisuuden arvojen varaan. Yrittäjyyskulttuuria on epävarmuuden kohtaaminen ja epäonnistumisen hyväksi -jopa mahdollistaminen. Miten siis yrittäjyys sopii annosteltuna ohjauskulttuurimme osaksi?

Tiimiakatemiassa pyritään mahdollistamaan epäonnistumisista oppiminen. Siitä puhuimme tovin tänään ja keskustelu versoi monin paikoin mm. palveluliiketoiminnan aiheisiin.  Missä tahansa projektiluontoisessa toiminnassa on mahdollista saattaa epäonnistumisista oppimista. Sellainen pitäisi sallia myös esseetyylilajeissa, tenttituokioissa ja luokkahuonekohtaamisissa. Koulujärjestelmämme korostaa onnistumisista arvioitavia suoritteita, osaamisen kehittymisen näyttöjä. Pitäisikö lisätä osaamisalueiksi epäonnistumisen osaaminen, epävarmuuden kohtaamisossaminen, tms? Tällaista on nyt kirjattu JAMKn yhteisen Yrittäjyys ja innovaatiot – opintojakson sisältökuvaukseen. Se miten ao. edellytykset luodaan kunkin yksikön järjestelyissä, kiehtoo minua kovasti. Hyvien käytäntöjen keruuta kannattaisi aloittaa jo nyt preaktiivisesti. Tarvitaan vain epäonnistumisten mahdollisuus ja palvelulupaus asian eteenpäin viemiseksi.

Tänään luotiin osallistujan tarkkaavaisuuteen perustuvia heittäytymisiä, palvelulupauksia. Kun jokin asia osoittautui ajankohtaiseksi viedä eteenpäin, sille luotiin vastuunkantajat ja seuraava etappi eteenpäin vietäväksi. Tätä oli mm. Tiimiakatemian oppimisjakso –tai millä nimellä sitä kutsuttakoon. Itse näen sen luokkahuoneopiskelijan osuuskuntavaihtona Tiimiakatemian oppimisympäristössä. Kiinni veti! Tätä olen mielessäni pureksinut jo jonkin aikaa saamatta kuitenkaan tarpeeksi voimakasta kipinää asian eteenpäinvietäväksi. Kiitos valmennuksen liikkeelle paneva voima, ekosysteemi. Liiketoimintalogiikan mukaisesti tulisi luoda win-win: Mitä se olisi jota voisimme tarjota vastineena Tiimiakatemialle? Keskustelustamme kumpusi esim.substanssi-osaajien tarve saada keksintöjensä tueksi myynti-ja markkinointiosaajia -tiimiyrittäjien leipälajia. Meillä olisi ainakin mara-alan substanssia myynnissä/tarjolla. Siemenet kysynnän & tarjonnan kohtaamiselle on nyt idätetty. On meistä yrittäjyyspedagiikan vastuunkantajista kiinni, miten lannoitamme, kastelemme ja korjaamme sadon.