Millainen on yritysvalmentajan asiakaslupaus?

Aaku ja Johanna
Aaku ja valmentaja-Johanna yritysmyllyssä

Yritysvalmentajat kohtasivat tammikuussa ja yhtenä käsiteltävänä teemana oli kiteyttää SLUSH-matkalla alkaneet asiakaslupauksen kiteytys. Saimme ryhmänä 4 hieman erilaista lupausdraftia aikaan ja näistä lähdetään työstämään yhteistä.

ASIAKASLUPAUS NRO 1:

1. Opiskelija/asiakas ei tiedä miten edetä ideansa kanssa. Eikä tiedä kannattaako edetäkään, ja opintopolku ei jousta niin, että opiskelijalla olisi mahdollisuutta edes edetä idean ratkaisemiseksi.

2. Idean kriittinen arviointi/ tarkasteltu positiivisessa hengessä. Lupaamme antaa asiantuntijuutemme opiskelijan käyttöön mahdollistaen joustavampi opintojen kytkeminen idean työstämiseen.

3. Hyödynnämme ohjauksessa JAMKin sisäistä ekosysteemiä sekä kontaktejamme julkisiin ja yksityisiin rahoituslähteisiin.

4. Lupaamme jatkuvasti kehittää omaa osaamistamme. Arvioimme oman työmme tuloksia ja kehitämme tavoitteellisesti toimintaamme tulosten perusteella.

ASIAKASLUPAUS NRO 2:

Valmentajan asiakaslupaus!

Jokaiselle kiinnostuneelle ja innostuneelle opiskelijalle luvataan aikaa yhteiseen tapaamiseen, jossa kerrotaan mahdollisuuksista ja annetaan tukea oman yritysidean kehittämiseen ja nivotaan toiminta opintopisteisiin (projektiopintoihin). Kontaktoidaan, kannustetaan, kuunnellaan, hyödynnetään sisäisiä ja ulkoisia verkostoja opiskelijoiden eduksi.

Kehitetään vuorovaikutusta opiskelijoiden ja henkilöstön välillä helpommaksi ja luottamukselliseksi.

Luvataan valmentajana olla mukana viemässä opiskelijayrittäjä asiakkaan tykö.

Yhteenveto:

Lupaamme – tavata kaikki innostuneet ja kiinnostuneet alkavat yrittäjät, kannustetaan ja rikastetaan ideaa yrittäjyyden polulla. Mahdollistetaan yrittämisen polku osana opintoja. Valmennamme opiskelijayrittäjän asiakkaan luo.

ASIAKASLUPAUS NRO 3:

positiivista, innostavaa ja eri liiketoiminta-alueet kattavaa valmentamista * turvallisessa ympäristössä kohti unelmaa (jota et ehkä vielä tunnistakaan)

= Kokonaisvaltainen, Laaja-alaisuus, toimitaan yhteistyössä erilaisten asiantuntijoiden kanssa (eri yksiköistä mahdollisuus saada asiantuntija-apua)

Minä lupaan / me luvataan olla läsnä aina siinä hetkessä jota kehittäminen edellyttää.

ASIAKASLUPAUS NRO 4:

Innostamme, kannustamme ja rohkaisemme yrittäjyyteen!
Rakentavan kriittinen arviointi yritystoiminnan mahdollisuuksista tavoitteena päätös yrityksen perustamisesta.
Lupaan olla luottamuksen arvoinen ja rehellisen kannustava.
Yritysvalmentajat antavat  verkostonsa yrittäjän käyttöön
Sinun yrityksesi on tärkein!

teemu
Teemu pitchaa ryhmän asiakaslupausta