JAMK henkilökuntayrittäjyys – ollako vai eikö olla?

Tammikuun yritysvalmennuksessa oli casena henkilökuntayritys. JAMKissa tavoitteena on edistää ensisijaisesti opiskelijalähtöistä yrittäjyyttä. Samalla on tuotu esille sitä, että myös henkilökuntaa kannustetaan mukaan liiketoimintaan ja perustamaan myös omia yrityksiä. Mittareita ja tavoitteita tässä ei ole samalla tavalla kuin opiskelijalähtöisessä yrittäjyydessä.

Henkilökuntayrittäjyyttä voi olla periaatteessa hyvinkin monenlaista niin yritysidean, toimialan kuin tavoitteiden suhteen. Lähtökohtana tässä casessa on pitkän linjan ammattilaisuus ja eri ympäristöissä syntyneen osaamisten yhdistäminen . Ytimessä on työnohjauksen ja taiteen näkökulmien yhdistäminen yrittäjyydeksi uudella tavalla ja uudenlaisia kohderyhmien tavoitellen.  Taustalla on myös halu tehdä asioita eri tavalla, etsiä vaihtoehtoisia polkuja ja vapausasteita työn tekemiseen.  Tavoitteena voi olla osa-aikaopettajuus ja osa-aikayrittäjyys. Jokainen yritys on omanlainen. Yritysaihoita rakentuu usein eri alojen rajapinnoilla. Yritysvalmentamisen näkökulmasta tässä pohdinnassa osuvat kysymykset ovat paikallaan kuin myös se, että yrityksensä kanssa liikkeellä oleva saa idealleen ymmärrystä ja peilausta ulkopuolisen silmin. Niin opiskelijoilla kuin henkilökunnalla on tärkeää saada pohtia yritysideaa yhdessä toisten kanssa.  Sitä kautta rakentuu liikkeelle lähtemisen vaihtoehtoja ja askeleita eteenpäin. Kun on tavoite, astuu seuraavan askeleen eteenpäin.

Vaikka henkilökuntayrittämistä kannustetaan JAMKissa, ei suhtautuminen siihen käytännössä ole yksiselitteistä. Asiassa nähdään myös intressiristiriitoja. Tässä tilanteessa yhteiset ja avoimet pelisäännöt voivat selkiyttää tilannetta.  JAMKin tavoitteiden kannalta kuitenkin lienee etu, että joukossa on henkilökuntaa, joilla on kokemusta yritystoiminnassa ja yrittäjänä toimimisesta – mikäli nämä osa-alueet mielekkäällä tavalla kytkeytyvät toisiinsa.