Category Archives: Yleinen

Yrittäjänkin jaksamisesta on puhuttava

Tapasimme taannoin Mentori Ojanperän kanssa meidän hautomo-valmennettavan ja kannattavuuslaskelmien lomassa minulle aloittelevana yritysvalmentajana täsmentyi, että myös yrittäjän jaksamisesta on puhuttava.

 

Hautomovalmennettavat ovat pääosin JAMKin opiskelijoita, joilla on opiskelun lisäksi usein ansiotyö, tuore perhe, omat ja perheen harrastukset ja niin vielä se oma yritysidea. Kyllähän sitä nuorena jaksaa (?), mutta juuri silloin olisikin otettava asiat ennalta huomioon ja mietittävä ratkaisuja. Pääministeri Stubbin lanseeraama 8+8+8 –sääntö arjen sujuvoittamiseksi ei aloittelevalla yrittäjällä toteudu, toteutuuko meillä palkkatyöläisilläkään… Työssä jaksamisen perusedellytykset muodostuvat kunnollisista työoloista, työssä tarvittavasta osaamisesta, mielekkäästä työstä sekä työntekijän työkyvystä ja yksityiselämästä. Lisää aiheesta voi lukea Valtiovarainministeriön Keveyttä työhön –raportista.

Yrittäjäkin on ihminen ja meidän yritysvalmentajien on muistettava nostaa myös yrittäjän arki osaksi valmennustamme. Näin tuemme uusia yrittäjiä kokonaisvaltaisemmin, psyko-fyysis-sosiaalinen kokonaispaketti huomioiden.

Kirjoittanut: Janne Laitinen, yritysvalmentajakokelas, JAMKin Hyvinvointi-yksikkö

Viitteet:

Valtiovarainministeriö, Keveyttä työhön-raportti (tammikuu 2013)
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/06_valtion_tyomarkkinalaitos/Keveytt_tyhn_esite_finaali_netti.pdf

Stubbin 8+8+8-sääntö (10.2.2015)
http://925design.fi/925-nain-teen-toita-alexander-stubb-eurooppa-ja-ulkomaankauppaministeri

 

Yritysvalmentajan asiakaslupaus?

20.1.

 

1. Opiskelija/asiakas ei tiedä miten edetä ideansa kanssa . Eikä tiedä kannattaako edetä, ja opintopolku ei jousta niin, että opiskelijalla olisi mahdollisuus edetä idean ratkaisemiseksi.

2.  Idean kriittinen arviointi/ tarkasteltu positiivisessa hengessä. Lupaamme antaa asiantuntijuutemme opiskelijan käyttöön mahdollistaen joustavampi opintojen kytkeminen idean työstämiseen.

3. Hyödynnämme ohjauksessa JAMKin sisäistä ekosysteemiä. Kontaktit julkisiin ja yksityisiin rahoituslähteisiin.

4. Lupaamme jatkuvasti kehittää omaa osaamistamme. arvioimme oman työmme tuloksia ja kehitämme tavoitteellisesti toimintaamme tulosten perusteella.

Valmentamista 10-11.12. – pala kerrallaan eteenpäin

Syksyllä 2014 alkanut JAMK-yritysvalmentaja –koulutuksen toinen kierros on hyvässä vauhdissa. Edellisellä viikolla kokoonnuimme Jyväskylän yritystehtaalle tutustumaan Jyväskylän yrittäjyysekosysteemiin sekä tietenkin valmetamaan opiskelijayrityksiä tai yritysaihioita. Itse kutsuin tälle valmennuskerralle mukaan Fasugames-nimisen yritysaihion. Fasugames kehittää mobiilipohjaisia ja pelinomaisia työvälineitä ammattilaisten käyttöön perheiden tukemiseksi ja vuorovaikutuksen parantamiseksi elämän eri tilanteissa. Kyseessä on erittäin mielenkiintoinen yrityscase, joka ratkoo aitoja yhteiskunnan ongelmia modernin mobiiliteknologian avulla.

Valmennuskerrasta parhaaksi kopiksi itselleni jäi ajatus siitä, että opiskelijayritäjyydessä on hyvä edetä pieni pala kerrallaan eikä yrittää haukata koko yrittäjyyden kakkua yhdellä kertaa. JAMKin tiimiakatemian valmentaja ja Monkey Business –yrittäjä Hugo Miskala korosti tätä jakaessaan meille valmentajille vinkkejään työstään opiskelijayritysten parissa.

Totesin saman opin pätevän myös yritysvalmennukseen. Yhdellä valmennuskerralla kannattaa ratkaistava ongelma rajata tarpeeksi pieneksi. Muuten vaarana on se, että käydään pintapuoleisesti läpi kaikki yrittäjää mietityttävät asiat, mutta mitään ei ratkota kunnolla. Tästä otan oppia jatkoon, kun tapaan omia valmennettaviani.

Lopuksi kiitokset tiimilleni, joka antoi panoksensa Fasugamesin hyväksi. Tulevat yrittäjät vaikuttivat tyytyväisiltä valmennukseemme. Hyvä me!

Eero Nukari

Asiakaslupaus vol 2.0 – mitä ajatuksia herää?

Slush_13

”Me valmentajat ja verkostomme lupaamme rikastaa ideaasi ja kannustaa sinua yrittäjyyden polulla tarjoamalla eri liiketoiminta-alueet kattavaa valmennusta. Mahdollistamme yrittämisen polun osana opintojasi. Sinun ideasi ja yrityksesi ovat tärkeimmät. Lupaamme olla innostava, luotettava ja rehellinen kumppanisi matkalla kohti unelmaasi!”

-JAMK yritysvalmentajat

JAMK henkilökuntayrittäjyys – ollako vai eikö olla?

Tammikuun yritysvalmennuksessa oli casena henkilökuntayritys. JAMKissa tavoitteena on edistää ensisijaisesti opiskelijalähtöistä yrittäjyyttä. Samalla on tuotu esille sitä, että myös henkilökuntaa kannustetaan mukaan liiketoimintaan ja perustamaan myös omia yrityksiä. Mittareita ja tavoitteita tässä ei ole samalla tavalla kuin opiskelijalähtöisessä yrittäjyydessä.

Henkilökuntayrittäjyyttä voi olla periaatteessa hyvinkin monenlaista niin yritysidean, toimialan kuin tavoitteiden suhteen. Lähtökohtana tässä casessa on pitkän linjan ammattilaisuus ja eri ympäristöissä syntyneen osaamisten yhdistäminen . Ytimessä on työnohjauksen ja taiteen näkökulmien yhdistäminen yrittäjyydeksi uudella tavalla ja uudenlaisia kohderyhmien tavoitellen.  Taustalla on myös halu tehdä asioita eri tavalla, etsiä vaihtoehtoisia polkuja ja vapausasteita työn tekemiseen.  Tavoitteena voi olla osa-aikaopettajuus ja osa-aikayrittäjyys. Jokainen yritys on omanlainen. Yritysaihoita rakentuu usein eri alojen rajapinnoilla. Yritysvalmentamisen näkökulmasta tässä pohdinnassa osuvat kysymykset ovat paikallaan kuin myös se, että yrityksensä kanssa liikkeellä oleva saa idealleen ymmärrystä ja peilausta ulkopuolisen silmin. Niin opiskelijoilla kuin henkilökunnalla on tärkeää saada pohtia yritysideaa yhdessä toisten kanssa.  Sitä kautta rakentuu liikkeelle lähtemisen vaihtoehtoja ja askeleita eteenpäin. Kun on tavoite, astuu seuraavan askeleen eteenpäin.

Vaikka henkilökuntayrittämistä kannustetaan JAMKissa, ei suhtautuminen siihen käytännössä ole yksiselitteistä. Asiassa nähdään myös intressiristiriitoja. Tässä tilanteessa yhteiset ja avoimet pelisäännöt voivat selkiyttää tilannetta.  JAMKin tavoitteiden kannalta kuitenkin lienee etu, että joukossa on henkilökuntaa, joilla on kokemusta yritystoiminnassa ja yrittäjänä toimimisesta – mikäli nämä osa-alueet mielekkäällä tavalla kytkeytyvät toisiinsa.

Millainen on yritysvalmentajan asiakaslupaus?

Aaku ja Johanna

Aaku ja valmentaja-Johanna yritysmyllyssä

Yritysvalmentajat kohtasivat tammikuussa ja yhtenä käsiteltävänä teemana oli kiteyttää SLUSH-matkalla alkaneet asiakaslupauksen kiteytys. Saimme ryhmänä 4 hieman erilaista lupausdraftia aikaan ja näistä lähdetään työstämään yhteistä.

ASIAKASLUPAUS NRO 1:

1. Opiskelija/asiakas ei tiedä miten edetä ideansa kanssa. Eikä tiedä kannattaako edetäkään, ja opintopolku ei jousta niin, että opiskelijalla olisi mahdollisuutta edes edetä idean ratkaisemiseksi.

2. Idean kriittinen arviointi/ tarkasteltu positiivisessa hengessä. Lupaamme antaa asiantuntijuutemme opiskelijan käyttöön mahdollistaen joustavampi opintojen kytkeminen idean työstämiseen.

3. Hyödynnämme ohjauksessa JAMKin sisäistä ekosysteemiä sekä kontaktejamme julkisiin ja yksityisiin rahoituslähteisiin.

4. Lupaamme jatkuvasti kehittää omaa osaamistamme. Arvioimme oman työmme tuloksia ja kehitämme tavoitteellisesti toimintaamme tulosten perusteella.

ASIAKASLUPAUS NRO 2:

Valmentajan asiakaslupaus!

Jokaiselle kiinnostuneelle ja innostuneelle opiskelijalle luvataan aikaa yhteiseen tapaamiseen, jossa kerrotaan mahdollisuuksista ja annetaan tukea oman yritysidean kehittämiseen ja nivotaan toiminta opintopisteisiin (projektiopintoihin). Kontaktoidaan, kannustetaan, kuunnellaan, hyödynnetään sisäisiä ja ulkoisia verkostoja opiskelijoiden eduksi.

Kehitetään vuorovaikutusta opiskelijoiden ja henkilöstön välillä helpommaksi ja luottamukselliseksi.

Luvataan valmentajana olla mukana viemässä opiskelijayrittäjä asiakkaan tykö.

Yhteenveto:

Lupaamme – tavata kaikki innostuneet ja kiinnostuneet alkavat yrittäjät, kannustetaan ja rikastetaan ideaa yrittäjyyden polulla. Mahdollistetaan yrittämisen polku osana opintoja. Valmennamme opiskelijayrittäjän asiakkaan luo.

ASIAKASLUPAUS NRO 3:

positiivista, innostavaa ja eri liiketoiminta-alueet kattavaa valmentamista * turvallisessa ympäristössä kohti unelmaa (jota et ehkä vielä tunnistakaan)

= Kokonaisvaltainen, Laaja-alaisuus, toimitaan yhteistyössä erilaisten asiantuntijoiden kanssa (eri yksiköistä mahdollisuus saada asiantuntija-apua)

Minä lupaan / me luvataan olla läsnä aina siinä hetkessä jota kehittäminen edellyttää.

ASIAKASLUPAUS NRO 4:

Innostamme, kannustamme ja rohkaisemme yrittäjyyteen!
Rakentavan kriittinen arviointi yritystoiminnan mahdollisuuksista tavoitteena päätös yrityksen perustamisesta.
Lupaan olla luottamuksen arvoinen ja rehellisen kannustava.
Yritysvalmentajat antavat  verkostonsa yrittäjän käyttöön
Sinun yrityksesi on tärkein!

teemu

Teemu pitchaa ryhmän asiakaslupausta

Yrittäjyyteen liittyviä tapahtumia ja ajankohtia

 

  • JAMK Generatorin yrityspalveluiden kick-off järjestetään 15.1. alkaen klo 10 Generatorin tiloissa Pääkampuksella.

Yrittäjyydestä ja yrittäjyyden tukemisesta puhutaan paljon – nyt on ryhdytty tekoihin. JAMK on keskittänyt yrittäjyyteen liittyvien palvelujen tarjonnan pääkampukselle Rajakatu 35:een.

Toivotamme Teidät tervetulleeksi tutustumaan JAMK Generatorin toimitiloihin / toimintaan sekä yrityksille suunnattuihin palveluihin. Kuulemme myös Pekka Jääskön terveiset työskentelystä Piilaaksossa syksyllä 2013.

Kutsu

  • Seuraava esihautomo alkaa 15.1.2014.

Hyviä ja mielenkiintoisia hakemuksia on tullut jo useita, mutta vielä mahtuu mukaan. Haethan 8.1. mennessä. Lisätietoja ja hakemukset: Heidi Mikkola (etunimi.sukunimi@jamk.fi).

Generator_kuva

”Maailma on muuttunut viimeks tänään”

http://www.ksml.fi/mielipide/kolumnit/maailma-on-muuttunut-viimeks-tanaan/1721668

Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa..

Slush_13

 

Tutustu myös JES:n blogiin ja heidän ajatuksiinsa vuoden kuumimmasta start up -tapahtumasta.

http://www.jyvaskylaes.fi/blogi/

Innostuitko?

Ainakin kokemusta viisaampana. Kasvuyritystapahtuma Slush keräsi tänä vuonna yli 5000 yrittäjää, opiskelijaa ja sijoittajaa Helsingin Kaapelitehtaalle!

Palaamme pian asiaan Yritysvalmentajien oppien ja koppien kera, mutta jo tässä vaiheessa haluan jakaa tämän Antti Tenhusen kiteytyksen päivistä:

”Ilmiö. Tää on ilmiö, ja se ilmiö itsessään houkuttelee ihmisiä ja ihan hitosti rahaa. Keski-Suomeen viesti voisi olla, että kuka tahansa joka ajattelee isosti voi myös onnistua isosti”.

Petri Liukkonen puolestaan koki silmiensä avautuneen:

”SLUSH tapahtuma avasi silmäni Start up yritysten ja sijoittajien kohtauttamismaailmaan ja pitchauksen ideologiaan. Kisasuorituksia seuratessa huomasi kuinka innoissaan moni esittäjistä oli ja se näkyi sekä kuului. Kiinnostavaa olisi tietää jälkeenpäin kunka paljon rahaa oikeasti jaettiin tapahtuman aikana syntyneiden kontaktien myötä.”

Ryhmärämä

Yritysvalmentajat SLUSH:ssa – innostusta ilmassa