Info

Jamkin ammatillinen opettajakorkeakoulu on pedagoginen asiantuntijayhteisö, joka kouluttaa, konsultoi ja kehittää. Koulutamme ammatillisia opettajia, erityisopettajia ja opinto-ohjaajia. Kehitämme ja tutkimme työelämäläheistä ammatillista oppimista, opetusta ja pedagogiikkaa – mutta olemme mukana monessa muussakin, pedagogisesta peruskaurasta innovaatioihin, Suomessa ja kansainvälisesti.

Opekorkeassa tapahtuu -blogissa kerrotaan ajankohtaisia kuulumisia opekorkean arjesta, TKI-toiminnasta ja koulutuksistamme. Blogi on toimitettu, vapaamuotoinen, julkaisukanava sekä kotimaassa että kansainvälisessä ympäristössä tehtävälle asiantuntijatyölle. Kirjoittajien joukossa on sekä JAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun että hankekumppaneidemme asiantuntijoita.

Suuri osa asiantuntijateksteistä liikkuu kansainvälisissä tunnelmissa, sillä maailmalla matkan varrelle mahtuu paljon sellaista, mistä riittää kerrottavaa myös muille.

Information about SPTE’s blog

This blog publishes current news about our everyday life at Jamk’s School of Professional Teacher Education, our RDI activities and our training.

The blog is an edited, free-form, publication channel for expert work in both domestic and international environments. Among the authors are experts from both Jamk University of Applied Sciences and our project partners.

Toimitus

Opekorkeassa tapahtuu -blogilla on toimituskunta. Blogin sisältöjen toimitustyöstä vastaavat pääsääntöisesti ammatillisen opettajakorkeakoulun TKI-viestintäsuunnittelija ja markkinointisuunnittelija.

Blogiin tulevat artikkelit voit toimittaa alla olevaan sähköpostiosoitteeseen.

Ammatillisen opekorkean toimintaan voit tutustua lisää www-sivuillamme osoitteessa www.jamk.fi/aokk.

Yhteystiedot – juttuideat ja palautteet:

Blogin ylläpitäjä Anna-Kaisa Tiihonen
Puh. +358 40 630 2536
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Blogissa käytetyt kuvat

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, blogitekstien tekijät sekä kuvapankit.

Kirjoittaja, huolehdithan, että sinulla on lupa käyttää tekstiin liittämääsi kuvaa verkossa.