Tietoja blogista

CYBERDI-projektissa (2019-2021) tavoitteenamme on kehittää teknologisesti ja toiminnallisesti parhaita käytäntöjä kyberrikoksien estämiseen, tutkimiseen ja selvittämiseen sekä kasvattaa käyttäjälähtöisesti yleistä tietoisuutta digitaalisen maailman uhkista ja rikollisuudesta. Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) ja Poliisiammattikorkeakoulun (POLAMK) yhteisprojektia rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tavoitteiden saavuttamiseksi teemme tiivistä yhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten poliisi- ja kyberturvallisuusorganisaatioiden, yrittäjäjärjestöjen, koulutuksesta vastaavien organisaatioiden sekä valtionhallinnon ja terveydenhuoltosektorin kanssa.

Tutustu kotisivuihimme CYBERDI.FI ja osallistu kyberrikollisuuden torjuntaan ja tietoisuuden kasvattamiseen. Opettele tunnistamaan digihuijaukset ja suojautumaan niiltä.

CYBERDI-blogilla on toimituskunta, johon kuuluvat Jyväskylän ammattikorkeakoulusta Tanja Minkkinen, Kaisa Sulasalmi, Heli Sutinen ja Kirsi Heiskanen sekä Poliisiammattikorkeakoulusta Anna Leppänen, Jani Peltola ja Tero Toiviainen.