Käyttöehdot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (Jamk) blogialustan (www.blogit.jamk.fi) käyttöehdot on päivitetty 16.9.2020. Blogien julkaisu on päättynyt 11.9.2023.

Jamkin blogialustalla julkaistut blogit ovat julkisia ja luovat osaltaan mielikuvia Jamkista.

Jamkin blogialustalla ylläpidettyjä blogeja koskevat seuraavat käyttöehdot. Osapuolet sitoutuvat siihen, että niitä tilanteita, joita ei ole käyttösääntöjä valmisteltaessa osattu ottaa huomioon, pyritään ratkaisemaan yhteistyössä.

Blogien tarkoitus

Palvelu toimii julkaisualustana Jamkin toimintaan liittyville henkilöstön ja opiskelijoiden asiantuntijablogeille. Blogien tarkoituksena on vahvistaa Jamkin asiantuntijuutta, luoda verkostoja ja herättää keskustelua.

Alustaa ei käytetä aatteellisten, kaupallisten, poliittisten ja uskonnollisten sisältöjen julkaisuun.

Jamkin verkon käyttösäännöt, lainsäädäntö ja netiketti

Jamkin palvelimella ylläpidettäviä blogeja koskevat Jamkin verkon käyttösäännöt.

Blogeja koskevat samat lait kuin muuallakin yhteiskunnassa.

Netiketti on epävirallinen ohjeistus, joka korostaa kohteliaisuutta ja vakiintuneiden toimintatapojen noudattamista tietoverkossa toimimisessa. Netikettiin voit tutustua mm. Suomen Internetoppaassa.

Jamkin eettiset periaatteet

Jamkin eettiset periaatteet ohjaavat arvojen (vastuu, luottamus, luovuus) ohella käyttäytymistä sosiaalisissa medioissa.

“Käyttäydyn asiallisesti, toisia kunnioittavasti ja eettisesti kestävästi kaikessa toiminnassani toimintaympäristöstä riippumatta, myös sosiaalisessa mediassa.”
(Henkilöstön ja opiskelijan toiminnan eettiset periaatteet, kohta 8)

Tekijänoikeudet

Suomessa teoksilla on tekijän eliniän ja 70 vuotta hänen kuolemastaan kestävä suoja-aika. Tänä aikana teosta ei saa käyttää luvatta. Tekijänoikeuksia ovat myös lähioikeudet, joilla suojataan esittävien taiteilijoiden työtä. Lähioikeuksien suoja-aika on 50 vuotta. Suoja tarkoittaa mm. sitä, että taiteellista esitystä (konsertti, näytelmä) ei saa tallentaa ilman taiteilijan lupaa.

Blogeissa pätevät samat tekijänoikeutta koskevat lait kuin muuallakin yhteiskunnassa. Se, että teksti tai kuva on helppoa kopioida, käsitellä ja julkaista uudestaan ei ole puolustus lain rikkomiseen. Tekijänoikeus on voimassa vaikka esim. www-sivulla ei olisikaan erityistä copyright-merkintää.

Lisätietoja tekijänoikeuksista Tekijänoikeus.fi-sivustolla

Saavutettavuus

Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että verkkosivut ja mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voi niitä käyttää erilaisilla päätelaitteilla tai apuvälineillä ja ymmärtää, mitä niissä sanotaan. Saavutettavuus on siis verkkomaailman esteettömyyttä.

Jamkin blogipalvelu tulee noudattaa WCAG 2.1 –kriteeristön AA-tasoa. Saavutettavuutta seurataan ja mitataan automaattisten työkalujen avulla. Jokainen sisällöntuottaja vastaa omalta osaltaan siitä, että että blogipalvelun sisältö olisi mahdollisimman saavutettavaa. Ohjeita ja vinkkejä saavutettavaan sisällöntuotantoon löydät esim. Digicampuksen webinaarimateriaalista (pdf).

Lue blogipalvelun saavutettavuusseloste.

Lue lisää saavutettavuudesta:
Saavutettavuusvaatimukset.fi
EU:n saavutettavuusdirektiivi

Kommentit

Blogien kommentointi on ollut avoinna kaikille 11.9.2023 saakka, jolloin blogien päivitys on lopetettu. Keskustelussa on tullut noudattaa Suomen lakia ja hyviä tapoja. Mainokset ja ilmoitukset eivät kuulu blogikeskusteluun.

Pidätämme oikeuden poistaa asiattomat lausunnot ja linkitykset emmekä vastaa ulkopuolisten keskusteluissa, seinäkirjoituksissa ja kommenteissa esittämistä väitteistä/mielipiteistä, linkityksen kohteista tai niiden aiheuttamista seurauksista.

Vastuunrajoitukset

Jamkilla on oikeus käyttää Jamkin blogialustalla julkaistujen blogien sisältöä Jamkin ja sen yhteistyökumppanien tiedottamisessa, markkinoinnissa ja julkaisutoiminnassa kaikilla julkaisualustoilla, digitaalisissa tietoverkoissa ja palveluissa. Sisältö voidaan edellä luetelluissa käyttötarkoituksissa luovuttaa myös kolmannelle osapuolelle. Bloggaaja voi halutessaan kieltää käytön tilatessaan blogin.

Jamkin blogialustalla julkaistut blogit ja blogimerkinnät edustavat bloggaajan henkilökohtaisia näkemyksiä. Bloggaajalla on vastuu koko sisällöstä. Hän julkaisee ja muokkaa kommentteja ja poistaa tarvittaessa epäasialliset ja sopimattomat kommentit. Blogialustan ylläpidolla on oikeus poistaa asiaton teksti, kuva, muu materiaali tai kommentti sekä sulkea blogi.

Jamkilla on palveluntarjoajana oikeus muuttaa, tarkentaa ja päivittää käyttösääntöjä. Merkitykseltään laajat käyttösääntöjen muutokset hyväksytetään erikseen käyttäjillä. Muutoin käyttäjä sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassaolevia sääntöjä.

Havainnot Suomen lakia tai hyvää tapaa rikkovasta materiaalista blogeissa pyydetään ilmoittamaan osoitteeseen blogit(a)jamk.fi