Jamk Blog Service has ended

Updating the blogs of the Jamk blog service has ended on September 11, 2023. New content is no longer produced for Jamk’s blogs. Existing blogs can be found at their current addresses until the end of 2028.

We are currently building a new, modern website, which in the future will gather all Jamk’s articles into an easy-to-browse and read site. We will launch a new website at the end of 2023.

Stay tuned!

> Blogs written by Jamk’s personnel

Recent Posts

Jaettua johtajuutta suhteissa

Kasvatus- ja koulutusalan jatkuvassa muutoksessa johtamisen tehtävänä on uudistaa toimintaprosesseja, oppimisympäristöjä sekä vahvistaa henkilöstön osaamista. Johtamisella luodaan myös yhteisöllisyyttä kasvatus- ja koulutusalan organisaatioissa. Uusimmassa hallitusohjelmassa tavoitellaan opetus- ja sivistyssektorin johtamisen parantamista ja Opettajankoulutuksen kehittämisohjelmassa vuosille 2022–2026 opettajien johtamisosaamisen sekä työyhteisöosaamisen kehittämistä yhteisöllisessä toimintakulttuurin kehittämisessä (Valtioneuvosto 2023, Opetus- ja kulttuuriministeriö 2022). Kehittämistarpeita on siis todettu olevan...

Continue reading