JAMK Blog Service

Recent Posts

Harjoittelu Laukaan ruokapalvelukeskuksessa

Suoritin Jyväskylän ammattikorkeakoulun restonomiopintoihini liittyvän kymmenen viikonesimiesharjoittelujakson Laukaan kunnan ruokapalveluissa. Suuntaavan harjoittelun luontevaksisuorituspaikaksi valikoitui Laukaan ruokapalvelukeskus, koska olen ollut noin kolme vuotta kokkinaLaukaan ruokapalveluissa. Työyhteisö on laaja, sillä ruokapalvelun työpisteitä ovat koulut ja päiväkodit, joita on ympäriLaukaan kuntaa. Yhteisöllisyydestä pidetään huolta säännöllisesti järjestettävillä palaverilla jayhteisillä tyhy-päivillä. Ruokapalvelukeskuksen motivoituneeseen ilmapiirin oli helppo mennäsuorittamaan harjoittelua. Esimiesten ohjaus...

Continue reading

Ludodidaktiikkaa ekososiaalisen sivistyksen periaatteiden opettamiseen

Ludodidaktiikka toimii suunnittelutyökaluna, jonka avulla on mahdollista kehittää ja muuttaa omaa opetustaan oppijoita kiinnostavampaan ja kiehtovampaan suuntaan, jossa huomioidaan myös tunteet ja oppimistehtävissä saadut kokemukset, mikä rohkaisee ratkaisemaan ongelmia ja haasteita. Paljon tunteita herättävien ilmastonmuutos- ja ympäristöasioiden opetuksessa pelillisyys voi tuoda keinoja tunteiden tunnistamiseen ja käsittelyyn.

Continue reading