JAMK Blog Service

Recent Posts

Internship under the sun: 6 months HR and Marketing internship

During the spring 2018 I was finishing my study exchange in Alicante, Spain and I knew my next step towards graduation would be a practical training. I started casually to look for opportunities from the list of opportunities provided in ELMO. I knew I wanted to do my internship in the field of Human Resources...

Continue reading

Yhteistyötä hyvässä hengessä

Jyväskylän Ammattikorkeakoululla on meneillään useita hankkeita ja osittain toimimme toistemme rajapinnoilla. Hankeyhteistyö on tärkeää ja niin myös TiimiVerkolle. Vastikään kokoonnuimme Palvelupolut Kuntoon (PaKu) -hankkeen toimijoiden kanssa yhteisideoinnin parissa ja konkreettisesti mietimme, kuinka meidän rajapinnat voisivat tukea toinen toisiaan. Yhteistyö on kantava voima työelämässä, joten mikseipä myös hankemaailmassa.

Continue reading