JAMK Blog Service

Recent Posts

Internship at NASIN TRAVEL CO, LTD

Hi everyone. I’m Phuong, I’m a third year IB student at JAMK. I did internship at NASIN TRAVEL CO, LTD. From June to July 2022, I did practical training at NASIN TRAVEL CO, LTD, second time I worked at NASIN TRAVEL CO,LTD, which was a remarkable experience for me since it was rich in experience...

Continue reading

Liikkumalla oppiminen – keino motivoida ja sitouttaa lapsia ja nuoria oppimaan 

Liikkumalla oppiminen on toiminnallisen opetuksen muoto, jossa liikkumista hyödynnetään akateemisten oppiaineiden tunneilla oppimistavoitteiden saavuttamisessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että liikkumista integroidaan oppiainekohtaisiin tehtäviin esimerkiksi matematiikassa, äidinkielessä tai luonnontieteissä. Liikkumisen hyödyt oppimiselle ovat kannustaneet käyttämään fyysisesti aktiivisia menetelmiä alakoulun lisäksi myös yläkoulussa, lukiossa sekä korkea-asteen opinnoissa.   Liikkumisen integroimisen merkitys oppimiselle  Liikkumalla oppiminen (physically active learning) on...

Continue reading