Appsiluuppi ensiesittelyssä ITK –päivillä!

Mobiilin teknologian hyödyntäminen terveydenhuollossa on kirjattu tulevaisuusvisioihin monissa eri foorumeissa. Vireillä oleva sote –uudistus on osaltaan vauhdittamassa sekä palveluiden että työskentelytapojen muutosta.  Teknologian käyttö sosiaali- ja terveysalan työvälineenä on jo lisääntynyt ja lisääntyy jatkuvasti. Mm. erilaisia hyvinvointisovelluksia löytyy runsaasti ja niitä suositellaan asiakkaille jo jonkin verran.

Ammattilaisen näkökulmasta haasteena onkin löytää kullekin asiakkaalle sopivin sovellus yhä kasvavasta terveyssovellusten joukosta. Maailmalla on jo kehitetty erilaisia sovellusten arviointipalveluita, joiden tarkoitus on helpottaa ammattilaisia sovellusten löytämisessä ja valinnassa. Suomesta ei vielä toistaiseksi vastaavia palveluita löydy, kuten ei myöskään arviointivälinettä sovellusten laadun tarkasteluun.

Ennen kuin terveydenhuollon ammattilainen voi suositella asiakkaalleen mobiilisovellusta, hänen tulee varmistaa, että sovellus on luotettava ja vastaa kulloisenkin asiakkaan tarpeeseen. Minä Ensin! –hankkeessa on kehitetty ja koekäytetty yhdessä hankkeeseen osallistuneiden terveys- ja sosiaalialan ammattilaisten kanssa mobiilisovellusten arviointiin tarkoitettu työkalu, Appsiluuppi. Se koostuu kolmesta mobiilisovellusta arvioivasta kokonaisuudesta: terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä ohjauksellinen sisältö, sovelluksen käytettävyys sekä tietoturva ja käytön turvallisuus. Luupin avulla voidaan helpottaa asiakkaalle sopivien mobiilisovellusten valintaa ja ohjata ammattilaista kiinnittämään huomiota oikeisiin asioihin arvioinnissa.

Appsiluuppi esiteltiin ensimmäisen kerran yleisölle ITK –päivillä huhtikuussa ja yhteiskehittäminen sote –alan ammattilaisten kanssa jatkuu hankkeessa edelleen. Lopullinen versio luupista julkaistaan Minä Ensin! -hankkeen loppuraportissa, alkuvuodesta 2018.

Lisätietoja Appsiluupista Essi Heimovaara-Kotonen tai Mari Punna; etunimi.sukunimi@jamk.fi