Hankkeen tausta ja tavoitteet

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kentällä on käynnissä laaja-alainen muutos. Tämä muutos, kuten organisatoriset muutokset yleensä, haastaa sote-henkilöstön työhyvinvointia. Muutostilanteet itsessään ovat kuormittavia ja siten rasite yksilön hyvinvoinnille. Muutostilanteet luovat myös uusia osaamisen tarpeita sekä tarpeita uusien työmenetelmien kehittämiseen. Tästä syystä sote-henkilöstön työhyvinvoinnin eri osa-alueiden tukeminen on erityisen tärkeää tällä hetkellä. Itseojautuvan hyvinvoinnin edistämisen mahdollistavat mobiilimenetelmät tarjoavat mahdollisuuksia vastata näihin ajankohtaisiin haasteisiin sote-henkilöstön työhyvinvoinnissa.

Tämä hanke kytkeytyy Keski-Suomen maakuntastrategiaan vahvistamalla digitaalisten palvelujen hyödyntämistä sote-työntekijöiden hyvinvoinnin tukemisessa ja julkisissa palveluissa sekä tukemalla naisvaltaisen sote-henkilöstön ammatillista osaamista vastaamaan työelämän muuttuvia tarpeita.

Hankkeessa vastataan ennakoivasti sote-muutokset luomiin haasteisiin ja keskitytään itseohjautuvaan hyvinvoinnin edistämiseen. Ensinnäkin tavoitteena on tukea Keski-Suomen sote-henkilöstön psyykkistä ja fyysistä työhyvinvointia ja heidän itseohjautuvaa työhyvinvoinnin edistämistä mobiilityömenetelmien avulla. Toiseksi tämän omakohtaisen kokemuksen kautta vahvistetaan sote-henkilöstön osaamista asiakkaan itseohjautuvan hyvinvoinnin edistämisen tukemisessa ja erityisesti mobiiliteknologian hyödyntämisessä tähän tarkoitukseen. Näin hankkeessa luodaan uudenlainen, vaiheittainen, työntekijän omakohtaiseen kokemukseen nojaava menetelmä työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on myös kehittää sote-henkilöstön liikunnan ohjauksellista osaamista. Lisäksi hankeen tavoitteena on lisätä Keski-Suomen sote-henkilöstön yliorganisaatiollista ja -sektorillistaverkottumista ja yhteistyötä.

Hankkeessa toteutetaan seuraavat toimenpiteet:

Toimenpide 1: Taustaselvitykset ja osallistujien rekrytointi

Toimenpide 2: Sote-työntekijöiden työhyvinvointi -interventiot

Toimenpide 3: Osaamisen ja työmenetelmien kehittäminen

Toimenpide 4: Asiakkaan itseohjautuva hyvinvoinnin edistäminen ja mobiiliteknologia -koulutuskokonaisuus soteammattilaisille

Toimenpide 5: Osallistavat työpajat

Toimenpide 6: Mobiilimessut-päätösseminaari

Toimenpide 7: Vaikuttavuuden arviointi

Toimenpide 8: Tiedotus

Jyväskylän ammattikorkeakoulu hallinnoi hanketta ja Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitos toimii osatoteuttajana. Yhteistyötä tehdään Keski-Suomen SOTE2020-hankkeen sekä Jyväskylän yliopiston Perhetutkimuskeskuksen kanssa esimerkiksi hankkeen toimenpiteiden suunnittelun, tiedottamisen ja koulutusten osalta. Hankkeen kohderyhmänä ovat sote-työtekijät Keski-Suomessa.

Hankkeen tuloksena on sote-työntekijöiden parantunut työhyvinvointi ja osaaminen erityisesti mobiiliteknologian hyödyntämiseen ja asiakkaiden itseohjautuvan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyen. Hankkeessa luodaan uudenlainen malli työhyvinvoinnin ja osaamisen tukemiseen ja tuodaan yhteen mobiilipalvelujen tuottajia ja hyödyntäjiä sote-alalla Keski-Suomessa. Hankkeen tuloksia raportoidaan mm. hankkeen internet-sivuilla ja julkaisussa.

 

Kaikkilogot