About this blog

Tällä sivulla julkaistaan blogeja ja vlogeja JAMKin restonomi-opiskelijoiden työharjoittelukokemuksista. Harjoittelu on tärkeä ja mielenkiintoinen osa opintoja ja se on oivallinen mahdollisuus päästä kurkistamaan erilaisiin työympäristöihin. Harjoittelukokemukset usein antavat myös suuntaa omille urasuunnitelmille sekä parhaimmillaan avaavat työllistymismahdollisuuksia opintojen jälkeen.

JAMK Tourism Management students share their practical training experiences on this page. Practical training is an important and interesting part of Tourism Management and Service Business studies and it is also a great opportunity to take a peak into different working environments. The practical training experiences often help with one’s career plans and open up opportunities for employment after graduation.