Sähköverkon vikatilanteita voidaan analysoida syväoppivalla neuroverkolla

Sähköverkon suojareleiden tuottamia häiriötallenteita on perinteisesti analysoitu manuaalisena työnä, eikä se ole välttämättä tapahtunut välittömästi vikatapahtuman jälkeen. Häiriötallenteiden analysointi on perustunut tallenteen analysoijan ammattitaitoon. Paljon häiriötallenteita on myös voinut jäädä kokonaan analysoimatta. Häiriötallenne antaa kuitenkin arvokasta tietoa sähköverkon vikatilanteista ja niitä voidaan hyödyntää tunnistamaan vikatyyppi ja korjaamaan mahdolliset ongelmat sähkönjakelussa nopeammin. Sähkönjakelun luotettavuutta voidaan parantaa […]

Rakennusmateriaalin 3D-tulostus sementittömällä massalla

Suurin ihmisen aiheuttama C02-päästöjen lähde on sementin valmistus. Teollisuuden sivuvirtoina syntyvästä jätteestä voidaan valmistaa betonin kaltaista tuotetta, joka ei sisällä ollenkaan sementtiä. Tähän haasteeseen on tartuttu myös Jamkissa, kehittämällä Soma – rakennusmateriaalin 3D tulostus hankkeessa tulostettavaa, sementitöntä massaa. Tämä geopolymeerimassa kätkee sisäänsä sideaineena masuunikuonaa sekä soodasakkaa. Massa käyttäytyy tulostettaessa kuin perinteinen, sementillinen massa sekä se […]