Tech to the Future

Blogissa kerromme monipuolisesti Jamkin teknologiayksikön TKI-toiminnasta ja nostamme esille asiantuntijuuksiimme liittyviä aiheita, joita ovat mm. kyberturvallisuus, ICT, automaatio- ja robotiikka, biotalous, logistiikka, rakennustekniikka ja teollisuus.
Kuvituskuva
4.9.2023 Toimittaja

Koneoppimisen hyödyntäminen pienten metallituotteiden laadunvalvonnassa

4.9.2023 Toimittaja
Automaatio ja robotiikka data-analytiikka Teollisuus Uudistuva teollisuus Yleinen

Pilotoinnin tausta Pilotointi-idea koneoppimisen hyödyntämiseksi laadunvalvonnassa saatiin yritykseltä, joka valmistaa pieniä monitahoisia metallituotteita. Tällä hetkellä laaduntarkastus tehdään silmämääräisesti pienellä otannalla eräkohtaisesti. Pienten kosmeettisten virheiden lisäksi tuotteet saattavat olla väärän kokoisia ja muotoisia tuotantokoneen vikatilanteitten takia. Tämä saattaa aiheuttaa kokonaisten toimituserien reklamaatiopalautuksia. Tavoitteena yrityksellä on saada tarkastettua jokainen tuote automaattisesti ennen tuotteiden lähettämistä. Tarkastus on haastavaa […]

Neuroverkot kuvituskuva
14.8.2023 Toimittaja

Sähköverkon vikatilanteita voidaan analysoida syväoppivalla neuroverkolla

14.8.2023 Toimittaja
Sähköverkot Teollisuus Yleinen

Sähköverkon suojareleiden tuottamia häiriötallenteita on perinteisesti analysoitu manuaalisena työnä, eikä se ole välttämättä tapahtunut välittömästi vikatapahtuman jälkeen. Häiriötallenteiden analysointi on perustunut tallenteen analysoijan ammattitaitoon. Paljon häiriötallenteita on myös voinut jäädä kokonaan analysoimatta. Häiriötallenne antaa kuitenkin arvokasta tietoa sähköverkon vikatilanteista ja niitä voidaan hyödyntää tunnistamaan vikatyyppi ja korjaamaan mahdolliset ongelmat sähkönjakelussa nopeammin. Sähkönjakelun luotettavuutta voidaan parantaa […]

7.8.2023 Toimittaja

Rakennusmateriaalin 3D-tulostus sementittömällä massalla

7.8.2023 Toimittaja
Uudistuva teollisuus

Suurin ihmisen aiheuttama C02-päästöjen lähde on sementin valmistus. Teollisuuden sivuvirtoina syntyvästä jätteestä voidaan valmistaa betonin kaltaista tuotetta, joka ei sisällä ollenkaan sementtiä. Tähän haasteeseen on tartuttu myös Jamkissa, kehittämällä Soma – rakennusmateriaalin 3D tulostus hankkeessa tulostettavaa, sementitöntä massaa. Tämä geopolymeerimassa kätkee sisäänsä sideaineena masuunikuonaa sekä soodasakkaa. Massa käyttäytyy tulostettaessa kuin perinteinen, sementillinen massa sekä se […]

Rekka-auton siluetti puiden keskellä
12.6.2023 Toimittaja

Toukokuussa etsittiin uusia ideoita maatilojen muovien kierrätykseen

12.6.2023 Toimittaja
Biotalous Maatalous Yleinen

Yhtenä Maatilojen muovit kiertoon (MuKi) -hankkeen tavoitteena on kehittää, pilotoida ja luoda uusia toimintatapoja, miten maa- ja puutarhatiloilla syntyvät muovit saadaan tehokkaasti noudettua tiloilta pois ja toimitettua jatkokäsittelyn kautta uudelleen käytettäväksi. Toimivan logistiikan suunnittelun tueksi hanke jalkautui toukokuussa 2023 erilaisten tapahtumien pariin saadakseen hankittua lisää uusia näkökulmia haasteiden ratkaisemiseen. CM3 – Transport Conference 2023 – […]

Talo ja lämmityslaite, kasveja taustalla
8.3.2023 Toimittaja

Kaukolämpö matkalla hiilineutraaliksi

8.3.2023 Toimittaja
Biotalous Yleinen

Olemme kärvistelleet energiakriisin keskellä jo runsaan vuoden. Jokainen meistä on sen kokenut erityisesti polttoaineiden tai sähkön hintojen nousun myötä. Vaikka keskustelu on pyörinyt vahvasti sähkön hinnan ja sen riittävyyden ympärillä niin kriisillä on vaikutuksia myös muulle energiasektorille kuten kaukolämpöalalle missä toimintaympäristöön kohdistuu muutospaineita ilmastonmuutoksen sekä Ukrainan tilanteen myötä. Toimintaympäristö muuttuu Suomalaisten kodit lämpiävät suurelta osin […]

Maapallo kämmenellä
1.3.2023 Toimittaja

Miten maatalouden muovit saadaan kiertoon?

1.3.2023 Toimittaja
Maatalous Uudistuva teollisuus

Suomen maataloudessa muodostuu vuosittain noin 12 000 tonnia jätemuovia (Circwaste 2020), jonka kierrätysaste on vähäinen ja valtaosa päätyy nykyisellään polttoon. Asia voisi olla toisin. Olemmekin Jyväskylän ammattikorkeakoulussa lähteneet kehittämään alustaa, jonka avulla entistä suurempi osa jätemuovista saadaan kiertoon ja osaksi kiertotaloutta. Maaseutualueisiin investointi kiinnostaa myös Euroopan tasolla, ja hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi […]

Plant field and sunrise
22.2.2023 Toimittaja

Speeding up Adoption of Sustainable Technologies in Agri- & Food-Tech

22.2.2023 Toimittaja
Biotalous Yleinen

AgriVenture Finland 2023 – A Unique Event Dedicated to Speeding up Adoption of Sustainable Technologies in Agri- & Food-Tech With global population approaching 10 billion by 2050, the nature’s carrying capacity eroding and challenges to food security increasing, the mission to ensure agriculture and food production is simple, yet dauntingly challenging: To produce more with […]

16.2.2023 Toimittaja

Data-alan termit haltuun

16.2.2023 Toimittaja
Yleinen

Data-alan termit ovat nykyään usein esillä ja uusia syntyy koko ajan. Alla avataan muutamia keskeisimpiä käsitteitä, joiden tunteminen voi helpottaa alan ymmärtämistä. Tekoäly (artificial intelligence) itsessään ei ole uutta. Päätöksiin ja ennusteisiin kykeneviä ohjelmistoja on pyritty rakentamaan informaatioteknologian alkuajoista lähtien. Ihmisetkin tekevät maailmassa toimiessaan päätöksiä ja ennusteita tietoisesti ja tiedostamatta koko ajan, joten tekoälyn voidaan […]

Robotti ajaa mopolla
23.12.2022 Toimittaja

Robotiikkaa opetushenkilöstölle ja tulevaisuuden osaajille

23.12.2022 Toimittaja
Automaatio ja robotiikka Yleinen

Robojob –koulutuksen lähtökohdat Opetushallitus rahoittaa erilaisia varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutushankkeita ja järjestää näistä vuosittain avustushakuja. Saimme kevään 2020 avustushaussa rahoitusta robotiikka teemaan liittyvään täydennyskoulutushankkeeseen.  Tässä blogitekstissä on kerrottu tarkemmin täydennyskoulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta. Koulutushankkeen tavoitteena oli kasvatus- ja opetustoimen henkilöstön robotiikka osaamisen vahvistaminen ja koulutus ei edellyttänyt osallistujilta ennakko-osaamista robotiikasta.  Tavoitteena oli koulutushankkeen avulla […]

Kuvituskuva ja projektin rahoittajan logot
15.12.2022 Toimittaja

Datavetoisen hankkeen vaiheistus

15.12.2022 Toimittaja
data-analytiikka Sovellettu kyberturvallisuus Yleinen

Yleinen malli datavetoisen hankkeen vaiheista on niin kutsuttu CRISP-DM (Cross-industry standard process for data mining). Kyseessä on kaikille toimialoille tarkoitettu tiedonlouhinnan standardiprosessi. Mallissa data on keskiössä, sillä se on kaiken toiminnan lähtökohta, jota aletaan jalostaa liiketoiminnan tehostamiseksi. Liiketoiminnan ymmärrys. Ensimmäisessä vaiheessa pyritään ymmärtämään liiketoiminnan tarpeita. Tavoite tulee olla tiedossa jo liikkeelle lähtiessä, sillä se ohjaa […]