AutoCAD yllätti jälleen: ohjelmisto-osaamisella kesätöihin

Kädet näppäimistöllä

Uudemmat 3D-mallinnusohjelmat ovat kasvattavat suosiotaan, mutta tarve 2D-AutoCAD osaamiselle ei ole kadonnut. Viime keväänä työvoimatoimiston verkkosivuilta löytyi AutoCAD -hakusanalla avoimia työpaikkoja 150. Jos hakuun lisättiin sana kesätyö, oli paikkoja vieläkin avoinna yli neljäkymmentä. Hakutulos on samaa luokkaa kuin seuravaksi suosituimmilla 3D-CAD-ohjelmilla Inventor ja SolidWorks. Opiskelijoiden ja suunnittelijoiden kannattaa siis jatkossakin pitää portfoliossaan näkyvillä 2D-AutoCAD-osaaminen.

JAMKissa insinööriopiskelijoiden opintoihin kuuluu AutoCAD -perusteet, kun joissakin ammattikorkeakouluissa niistä on luovuttu. Suunnittelupäällikkö Taisto Jaatinen JETS Consulting Oy:stä näkee 2D-AutoCAD:in aseman suunnittelutoimistojen työkaluna edelleen tärkeänä.

– Olen muistuttanut opiskelijoita suorittamaan AutoCAD-kurssit. Teollisuudessa on edelleen paljon 2D-suunnittelua esim. PI-kaaviot, erilaiset alkuvaiheen selvitykset, luonnokset, pienet detaljit jne. Kesätöihin tulevien opiskelijoiden tulisi hallita perustyökalujen käyttö. Mielestäni jokin 2D-suunnitteluohjelma pitää jokaisen insinöörin osata. AutoCAD toimii hyvänä pohjana ja auttaa muidenkin piirto-ohjelmien nopeaan haltuunottoon.

– Nyt meille hakee suunnittelijoita, joilla on vain Catia-kokemusta. Tätä ohjelmistoa meillä ei esimerkiksi ole käytössä, toteaa Jaatinen

Area Manager Marko Öhman Mechanical Engineering, Etteplan Finland Oy:stä yhtyy Jaatisen mielipiteeseen. Molemmat näkevät, että kesätöitä sekä ensimmäistä työpaikkaa hakevien opiskelijoiden portfoliosta pitäisi löytyä AutoCAD:in lisäksi vähintään kaksi 3D-suunniteluohjelmaa ja jokin laitossuunnitteluohjelmisto, kuten Cadmatic, PDMS tai AutoPlant.

Öhman painottaa myös 3D-mallinnuksen tärkeyttä sähkö- ja automaatiosuunnittelijoille.

– Robottisolujen, tuotantolinjojen, yms. simulointi on lisääntynyt nopeasti. Simuloijat ovat usein sähkö- ja automaatiosuunnittelijoita ja 3D-mallinnuksen perusteiden osaaminen auttaa tässä työssä huomattavasti.

Campusonline ja JAMK avoin amk mahdollistavat 2D-AutoCAD opintojen suorittamisen varsin kattavasti. Viime vuonna aihepiiriin liittyviä opintopisteitä suoritettiin JAMKissa 550. Vaikka edellisestä käytöstä olisi jo vuosia, voi osaamistaan ja taitojaan hioa kurssitarjonnan avulla. Kaikki kurssit ovat mahdollista suorittaa jokaiselle parhaiten sopivaan ajankohtaan ja etänä.

Kurssipalautteet kertovat myös tyytyväisistä asiakkaista:

Olen erittäin tyytyväinen verkkokurssiin. Tehtävät olivat mielenkiintoisia ja juuri oikeita asioita painotettiin.

Mielenkiintoinen opintojakso, täysin erilainen verrattuna aiemmin käymiini. Oikein mieltä avartavaa.

Tervetuloa kursseille!

Kirjoittaja: -Antti Henell, lehtori, tekninen piirustus, 2D- ja 3D-suunnittelu sekä 3D-tulostus, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kommentit

  1. Varsin samanlainen oli näkemykseni jo aiemmin ja näyttää kirjoitus sitä vahvistavan sekä tilastoin että yritysedustajien lausunnoin.