Betonitestausta akkreditoiduin menetelmin

Mitä on akkreditointi? Akkreditointi on pätevyyden toteamista. Se on kansainvälisiin kriteereihin perustuva menettelytapa, jonka avulla toimijan pätevyys voidaan luotettavasti todeta. Asiakkaat, viranomaiset sekä alan toimijat voivat luottaa akkreditoidun toimijan palvelun laatuun ja sen tuottamien tulosten luotettavuuteen. (Termipankki) Akkreditointi ei ole ikuinen, vaan menetelmät ja välineet tarkastetaan neljän vuoden välein. Tarkastus ulottuu myös henkilöstöön ja henkilöstön […]