Etäkuntoutus valmennus käynnistyy; mukaan ehtii vielä

Käynnistämme ma 18.1. klo 16.30-18.30 puolen vuoden mittaisen etäkuntoutuksen valmennuksen webinaarilla. Webinaarissa katsastetaan mitä se etänä tapahtuva kuntoutus oikein on ja voisi olla sekä mietitään miten sitä voisi laadukkaasti toteuttaa. Linkki webinaariin tulee ilmoittautuneille viimeistään maanantaina 18.1. aamupäivästä.

Valmennus jatkuu heti sitten jo 25.1. ja siitä kerran kuussa aina kesäkuulle 2021 saakka. Valmennuksessa pureudutaan osallistujien tarpeisiin; tavoitteena tukea ja auttaa hyvään kuntoutuskäytäntöön pohjautuvan etäkuntoutuksen toteuttamista ”tarvittaessa kädestä pitäen”.

Etäkuntoutukseen siirtyminen on oppimisprosessi, kuten Kelan asiantuntijalääkäri Johanna Rouvinen totesti Kelan palveluntuottajille järjestetyssä koulutuksessa ja yhteistyötilaisuudessa  20.1.2020. Kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelmassa vuosille 2020-2022 otetaan kantaa niin ikään siihen, että aiempia kuntoutuskäytänteitä ei voida suoraan siirtää etänä toteutettavaksi vaan vaatii se huolellista sisällön suunnittelua (STM 2020:39, 41).

Tavoitteemme on siis tukea tässä prosessissa keskisuomalaisia kuntoutuspaveluja tuottavia toimijoita!