Palkansaaja – joko olet tutustunut omiin tulorekisteritietoihisi?

Kansallinen tulorekisteri on reaaliaikainen sähköinen tietokanta, joka sisältää tiedot maksetuista palkoista, eläkkeistä ja etuuksista. Tulorekisteri otettiin käyttöön 1.1.2019 ja siihen liittyvät eri tiedonsaajat vaiheittain vuoteen 2021 mennessä. Tällöin mukana arvioidaan olevan noin 4,6 miljoonan tulonsaajan tiedot eli kyseessä on erittäin mittava hanke ja merkittävä askel kohti digiyhteiskuntaa. (Tulorekisteri, 2019.) Tulorekisterin vaikutuksista yritysten palkkahallintoon on puhuttu […]

Ongelmalähtöinen koulutuspedagogiikka yrityksen liiketoiminnan kehittämisen välineenä

Yrittäjyyskasvatuksen merkitys Suomessa on suuri sekä koulutuksen että yritysten näkökulmasta. Pitkäkestoisen yrittäjyyskasvatuksen on todistettu vahvistavan työelämässä tarvittavia valmiuksia ja samalla tukevan kaikkea oppimista. Tämä selvisi vuoden 2018 kansainvälisessä suurtutkimuksessa (ICEE 2018), johon osallistui Suomen osalta viisi koulua ja 2200 suomalaista oppilasta, opettajaa, yrittäjää ja vanhempaa. Erityisesti vanhemmat ja opettajat uskovat yrittäjyyskasvatuksen tärkeyteen, mutta yleisesti koulutuksen […]