Kokonaisvaltaista asiakaskokemusta kehittämässä

Digitaalisesta asiakaskokemuksesta on tullut yrityksille tärkeä erottautumis- ja kilpailutekijä varsinkin niillä aloilla, joilla valikoima- ja hintakilpailu on tiukkaa. Digitaalisen asiakaskokemuksen kehittäminen myös vastaa monen yrityksen tarpeeseen kasvattaa tuottavuuttaan ja kannattavuuttaan nopeasti. Mutta miten tähän muutokseen pitäisi yrityksissä reagoida? Saadakseni aiheesta tarkemman kuvan, haastattelin ”Digitaalinen asiakaskokemus” -kirjan kirjoittajaa Marko Fileniusta. Haastattelun (noin 16 min) kokonaisuudessaan voit…

Continue reading

Jääkö empatia digitalisaation jalkoihin?

Digitalisaatiosta ja tekoälystä on jo tullut arkipäiväisiä puheenaiheita. Viime aikoina digitalisaatiokeskustelussa on herännyt huoli empatiasta ja sen kasvavasta tarpeesta teknologistuvassa maailmassa. Määritelmänsä mukaan empatia tarkoittaa kykyä asettua toisen asemaan ja kykyä ymmärtää asiaa hänen näkökulmastaan (Tieteen termipankki, 2016). Empatian puute on herättänyt huolta varsinkin teknologiavaltaisissa ympäristöissä, kuten Piilaakson start-up -yritysten piirissä. Piilaaksossa toimivan California State…

Continue reading

Palvelumuotoilun tarve kasvaa ammattikorkeakouluissa

Ammattikorkeakoulut ovat läpikäyneet ennen näkemättömän myllerryksen viime vuosina. Ammattikorkeakoulujen rahoitus on laskenut viidenneksen vuodesta 2012. Nykyisen rahoitusmallin katsotaan lisänneen Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjausvaltaa, minkä lisäksi kunnallispoliittiset intressit ja kuntien omistajaohjaus haastavat päätöksenteon autonomiaa. Ammattikorkeakouluissa suoritetaan aiempaa enemmän tutkintoja suhteessa henkilöstömäärään. Vuonna 2015 AMK-tutkintoja suhteessa opetus- ja TKI-henkilöstöön suoritettiin lähes 40 prosenttia enemmän kuin vuonna 2010….

Continue reading

Dialogi – pedagogian ja esimiestyön ytimessä

Jyväskylän ammattikorkeakoulun henkilöstölle tarjotaan monipuolisesti sisäistä koulutusta. Viime vuosina on erityisesti panostettu verkko-pedagogiikan ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Liiketoimintayksikössä on ymmärretty ihmisten merkitys organisaation menestyksessä, minkä vuoksi on kehitetty erityisesti dialogitaitoja. Nämä taidot ovat tärkeitä koko henkilöstölle. Aidolla dialogilla organisaatio saa mahdollisuuden uusiin oivalluksiin Syksyn suunnittelupäivä, johon koko liiketoimintayksikön henkilökunta osallistui, alkoi professori Risto Harisalon alustuksella, jossa…

Continue reading

Palkansaaja – joko olet tutustunut omiin tulorekisteritietoihisi?

Kansallinen tulorekisteri on reaaliaikainen sähköinen tietokanta, joka sisältää tiedot maksetuista palkoista, eläkkeistä ja etuuksista. Tulorekisteri otettiin käyttöön 1.1.2019 ja siihen liittyvät eri tiedonsaajat vaiheittain vuoteen 2021 mennessä. Tällöin mukana arvioidaan olevan noin 4,6 miljoonan tulonsaajan tiedot eli kyseessä on erittäin mittava hanke ja merkittävä askel kohti digiyhteiskuntaa. (Tulorekisteri, 2019.) Tulorekisterin vaikutuksista yritysten palkkahallintoon on puhuttu…

Continue reading

Ongelmalähtöinen koulutuspedagogiikka yrityksen liiketoiminnan kehittämisen välineenä

Yrittäjyyskasvatuksen merkitys Suomessa on suuri sekä koulutuksen että yritysten näkökulmasta. Pitkäkestoisen yrittäjyyskasvatuksen on todistettu vahvistavan työelämässä tarvittavia valmiuksia ja samalla tukevan kaikkea oppimista. Tämä selvisi vuoden 2018 kansainvälisessä suurtutkimuksessa (ICEE 2018), johon osallistui Suomen osalta viisi koulua ja 2200 suomalaista oppilasta, opettajaa, yrittäjää ja vanhempaa. Erityisesti vanhemmat ja opettajat uskovat yrittäjyyskasvatuksen tärkeyteen, mutta yleisesti koulutuksen…

Continue reading

Reiluus ja eettisyys eivät ole palkitsemisissa ja palkoissa arvossaan

Professori Markku Kuisma (2019) totesi: ”Maailmassa nyt reiluus ei ole kovin arvostettava ominaisuus”. Postigate osoitti tämän kevään ja erityisesti nyt syksyn aikana, kun paljastui Postin palkitsemisskandaali. Lindtman (2019) kiteyttää perusongelman osuvasti: ”Ei mahdu ihmisten oikeuden tuntoon, että siellä duunareitten palkkoja painetaan alaspäin ja herrat porskuttaa miljoonapalkoilla. Jokin roti pitää olla herrojenkin palkoissa.” Postigate sisälsi kaksi…

Continue reading

Digitaalinen yhteistyö tehostaa työtä yli organisaatiorajojen

Tutkimus- ja konsultointiyritys Gartnerin julkaisema teknologiatiekartta on koostettu näkemys niistä teknologioista, joihin keskikokoisten yritysten tulisi lähivuosina keskittyä. Tiekartan yhtenä osa-alueena on työympäristön digitalisaatio (digital workplace), jonka perusteella näyttää siltä, että digitalisaatio tulee lähivuosina lisäämään eri toimijoiden ja asiantuntijoiden keskinäisen yhteistyön tarvetta (Gartner, 2019). Tämä on mielenkiintoinen trendi, sillä tähän mennessä digitalisaatiosta on ehkä äänekkäimmin puhuttu…

Continue reading

Opettajuus tekoälyn aikakaudella – Tekoäly opettajuuden aikakaudella – AI kun sattuu?

Ahdistaako tekoälykeskustelu? Ja jos niin mikä siinä ahdistaa, sana ”teko” vaiko sana ”äly”? Toivottavasti opettajien keskuudessa ei sentään ”keskustelu”, vaikka kaikilla meillä onkin kokemuksia myös debateista, jotka alkavat ei-mistään ja johtavat vielä hieman vähempään. Hyvä uutinen numero 1: Et ole yksin. Tekoälyn – tai kuten eräs kollega viisaasti huomautti teknologian nykytilan: Tukiälyn – kehitystä ja…

Continue reading