Finnish Business Blog

Welcome to read Finnish Business Blogs. The blog is not updated after September 11, 2023.
4.5.2023 Toimituskunta

RFID tags to drive digital transformation in Decathlon

4.5.2023 Toimituskunta
Customer Experience Digital Transformation Management

Digital transformation is a strategic change process, where a company uses new technologies to drive significant improvements in their business segments (Maheshwari, 2019, 3). The transformation is motivated by the changing customer needs, tightening competition environment, and changes in the overall business environment. However, the transformation is not only a technological project, but in addition […]

6.3.2023 Toimituskunta

Mihin matkalla, markkinointitradenomi?

6.3.2023 Toimituskunta
Business Pedagogy Digital Marketing Education Marketing

Opetussuunnitelmien päivittäminen on yksi kaikkien koulutusorganisaatioiden perustehtävistä.  Virkkulan (2022) mukaan korkeakoulutuksen opetussuunnitelmia (OPS) on uudistettava työelämän osaamisvaatimuksiin pohjaten. Yksinkertaistaen voitaisiinkin sanoa, että ”korkeakoulutuksen tulee kehittää opiskelijalle osaamista opiskeltavan alan vaativiin asiantuntijatehtäviin.” Opetussuunnitelman tulee olla kiinni ajassa, toisaalta myös kurkistaa tulevaisuuteen. Mitkä sitten ovat ne ilmiöt ja trendit, jotka tällä hetkellä pitäisi huomioida markkinoinnin tradenomikoulutusta suunniteltaessa? […]

1.2.2023 Toimituskunta

Johtajana kasvamisen ytimessä on johtajaidentiteetin kehittyminen

1.2.2023 Toimituskunta
Leadership Occupational identity

Johtajuuden kehittymiseen ja johtajana kasvamiseen tähtäävä kirjallisuus on maailman ja Suomenkin mittakaavassa laajaa. Tästä huolimatta johtamiselle ei kuitenkaan ole löydetty yhteisesti sovittua määritelmää; sille on satoja, ellei jopa tuhansia eri määritelmiä, mikä johtaa helposti hämmennykseen (esim. Yukl, 2006). Yhtäältä johtajuus ymmärretään jossain organisaatiossa omatuksi formaaliksi positioksi, jonka haltijalla on oikeus ohjata jotain tiettyä ihmisryhmää asettamaan […]

23.1.2023 Toimituskunta

Markkinoinnin opetus murroksessa – yritysyhteistyöllä eteenpäin

23.1.2023 Toimituskunta
Business Pedagogy Digital Marketing Marketing

Monissa yrityksissä tiedostetaan, että markkinoida pitäisi. Kuitenkin erityisesti pienemmissä yrityksissä saatetaan kokea, ettei markkinointiin jää tarpeeksi aikaa liiketoiminnan arjessa. Ehkä osaamistakaan ei ole riittävästi, jolloin digitaalinen markkinointi kaikkine kanavineen ja työkaluineen voi tuntua liian suurelta haasteelta. Tämä haaste on ollut todellisuutta monessa pienessä ja keskisuuressa yrityksessä jo vuosia, eikä tilanne ole viime aikoinakaan juuri muuttunut […]

15.12.2022 Toimituskunta

YAMK-tradenomien tavoitteena johtaja- tai asiantuntijaura

15.12.2022 Toimituskunta
Business Pedagogy Career Counselling Education

Yksilön näkökulmasta tavoitteiden asettamisella on vaikutuksia urapolkuun. Näiden tunnistaminen ja tiedostaminen on tärkeää yksilölle, mutta myös korkeakouluille uraohjauksen näkökulmasta. Kalliomaan ja Törn-Laapion (2022a) tutkimuksessa tarkasteltiin miten YAMK-tradenomiopiskelijat jäsentävät ja kuvaavat sattuman roolia ja tavoitteitaan urapolullaan. Aiemmin olemme kirjoittaneet Finnish Business Blogissa opiskelijoiden kokemista sattumista (Törn-Laapio & Kalliomaa, 2022). Tässä blogissa kerromme ensiksi opiskelijoiden asettamista tavoitteista […]

14.12.2022 Toimituskunta

Hiljaiset potkut eli ”quiet firing” johtamisosaamisen vai ajan puutetta

14.12.2022 Toimituskunta
Leadership Management

”Quiet firing”- käsite on viime aikoina ollut sillä eri medioissa. Suomeksi se käännetään ”hiljaiset potkut”. Lyhyesti ilmaistuna ”quiet firing” ilmiötä on kuvattu esimerkiksi esihenkilön passiivisaggressiivisena toimintana, jossa työntekijää rohkaistaan irtisanoutumaan itse (Jackson, 2022). Tällaisessa tilanteessa esihenkilö ei kuitenkaan välttämättä toimi tahallisesti, eikä halua luoda vihamielistä ympäristöä, vaan työntekijä kokee tarpeensa tulleen syystä tai toisesta ohitetuiksi […]

24.11.2022 Toimituskunta

Korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia sattumista urapoluillaan

24.11.2022 Toimituskunta
Business Pedagogy Career Counselling Education

Työurien ennustetaan tulevaisuudessa muuttuvan entistä pirstaleisemmiksi, monimuotoisemmiksi ja monimutkaisemmiksi (mm. Dufva, Halonen, Kari, Koivisto, Koivisto & Myllyoja, 2017; Järvensivu & Pulkki, 2019). Uratutkimuksen kentässä tätä monimuotoisuutta vastaamaan ovat kehittyneet niin sanotut postmodernit urateoriat (mm. Brown, 2002, XI; Bright & Pryor, 2007). On näet huomattu, että yksilön näkökulmasta niin suunnitelluilla kuin sattumanvaraisillakin tekijöillä on vaikutuksia jokaisen […]

22.11.2022 Toimituskunta

Managing Human Capital in a Way Better suited for Individuals <strong>– </strong>Can a Tool Common in Marketing be of Use?

22.11.2022 Toimituskunta
Human Resource Management Management

Human resource management (HRM) – or Human Capital Management (HCM) as it is often referred to nowadays – can be logically stated to be sensitive to societal changes. This is due to its nature as an organizational function that links to the values, educational processes and structures and behavioral patterns in the everchanging world around […]

8.11.2022 Toimituskunta

On the Complicated Relationship of Data and Management and Foreseeable Role of Data&Digital

8.11.2022 Toimituskunta
Digital Transformation Management Management

The dawn of the data era Do you still remember the years before COVID-19 and Russian war against Ukraine? What were be discussing about? It depends on the context and scope naturally. If the scope is politics, the likely answers relate to Brexit and the change in the US Oval Office. If the scope is […]

1.11.2022 Toimituskunta

Extreme Programming and its Alikes – Can we Use Software Development Methods in Many Walks of Business Life

1.11.2022 Toimituskunta
Organizational Resilience

Technology in a modern company and its operating environment is ubiquitous. Technology that increasingly eats and breaths data and analytics is around everywhere, all the time. Still, starting from the way education and professional identities are formed, technology development processes and tools related to software, programming and data analytics is seen as a siloed and […]