Hiljaiset potkut eli ”quiet firing” johtamisosaamisen vai ajan puutetta

”Quiet firing”- käsite on viime aikoina ollut sillä eri medioissa. Suomeksi se käännetään ”hiljaiset potkut”. Lyhyesti ilmaistuna ”quiet firing” ilmiötä on kuvattu esimerkiksi esihenkilön passiivisaggressiivisena toimintana, jossa työntekijää rohkaistaan irtisanoutumaan itse (Jackson, 2022). Tällaisessa tilanteessa esihenkilö ei kuitenkaan välttämättä toimi tahallisesti, eikä halua luoda vihamielistä ympäristöä, vaan työntekijä kokee tarpeensa tulleen syystä tai toisesta ohitetuiksi…

Continue reading

Managing Human Capital in a Way Better suited for Individuals Can a Tool Common in Marketing be of Use?

Human resource management (HRM) – or Human Capital Management (HCM) as it is often referred to nowadays – can be logically stated to be sensitive to societal changes. This is due to its nature as an organizational function that links to the values, educational processes and structures and behavioral patterns in the everchanging world around…

Continue reading

Työntekijä ”kierrätettävänä”?

Kestävän työllistyvyyden ylläpitäminen työurien johtamisen haasteena Vuosituhannen vaihteen tienoilla työelämän tutkijat hahmottelivat uudenlaista työuraa, jolle ominaista olisivat lyhyet työsuhteet, vaihtuvat työnantajat sekä jatkuva oppimisen ja mukautumisen tarve. He kutsuivat tämän kaltaista työuraa portfolioksi (Mallon, 1999), rajattomaksi eli yksittäiseen organisaatioon, alaan tai maahan rajoittumattomaksi (DeFillippi & Arthur, 1994; Mirvis & Hall, 1994; Arthur, 1994), luovaksi (Peiperl…

Continue reading

Hunt for the new type of employees – from I-shaped and T-shaped to T2-shaped capabilities

This blog text aims at introducing the fundamental shift in the way modern companies see the capabilities needed for business success. As always, the “new world” offers both opportunities for the agile actors as well as poses big challenges to companies in their human resource management from recruitment to training and performance management. In a…

Continue reading

Processing Complexity

Simple problems can be solved with common analytic methods like data collection and analysis. Solving simple problems happens usually by defining the problems more precisely or by breaking them into smaller parts. These parts can be solved in isolation by different people, and it is possible to integrate the partial solutions to a bigger into…

Continue reading

Työnantajakuvalla on väliä – erityisesti nuorille

Kilpailu työvoimasta on lisääntynyt entisestään Suomessa ja kansainvälisillä työmarkkinoilla. Helsingin seudun kauppakamarin jäsenkyselyssä helmikuussa 2019 jopa 86 % vastaajista ilmoitti jonkinasteisesta osaavan työvoiman saatavuusongelmasta (Jäsenkysely työvoiman saatavuudesta, 2019). Rekrytoinnista onkin tullut kriittinen henkilöstöhallinnon tehtävä organisaatioiden menestymisen kannalta. Jotta rekrytoinnin haasteisiin voitaisiin vastata, on yritysten ja organisaatioiden kiinnitettävä huomiota työnantajakuvaanillä se on yksi määrittävistä tekijöistä koskien työnhakijan…

Continue reading

Kahdeksan vinkkiä podcastien maailmaan (ja johtamiseen)

Olemme tehneet yhteistä johtamisen oppimatkaa keskisuomalaisten yritysten edustajien kanssa. Takana on reilu vuosi ja olemme tavanneet huikeita yrittäjiä, esimiehiä ja asiantuntijoita. Heiltä olemme kuulleet käytännön kokemuksia ja olemme heille sanoittaneet tutkimustuloksia lähemmäs arkikokemuksia. Tekemisen keskiössä on nimenomaan nuorten sukupolvien johtaminen. Aihe on monella tapaa ajankohtainen ja herättää kiinnostusta laajemmassakin mittakaavassa. Koemme tärkeäksi oman jatkuvan oppimisen…

Continue reading

Reiluus ja eettisyys eivät ole palkitsemisissa ja palkoissa arvossaan

Professori Markku Kuisma (2019) totesi: ”Maailmassa nyt reiluus ei ole kovin arvostettava ominaisuus”. Postigate osoitti tämän kevään ja erityisesti nyt syksyn aikana, kun paljastui Postin palkitsemisskandaali. Lindtman (2019) kiteyttää perusongelman osuvasti: ”Ei mahdu ihmisten oikeuden tuntoon, että siellä duunareitten palkkoja painetaan alaspäin ja herrat porskuttaa miljoonapalkoilla. Jokin roti pitää olla herrojenkin palkoissa.” Postigate sisälsi kaksi…

Continue reading