Korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia sattumista urapoluillaan

Työurien ennustetaan tulevaisuudessa muuttuvan entistä pirstaleisemmiksi, monimuotoisemmiksi ja monimutkaisemmiksi (mm. Dufva, Halonen, Kari, Koivisto, Koivisto & Myllyoja, 2017; Järvensivu & Pulkki, 2019). Uratutkimuksen kentässä tätä monimuotoisuutta vastaamaan ovat kehittyneet niin sanotut postmodernit urateoriat (mm. Brown, 2002, XI; Bright & Pryor, 2007). On näet huomattu, että yksilön näkökulmasta niin suunnitelluilla kuin sattumanvaraisillakin tekijöillä on vaikutuksia jokaisen […]

Extreme Programming and its Alikes – Can we Use Software Development Methods in Many Walks of Business Life

Technology in a modern company and its operating environment is ubiquitous. Technology that increasingly eats and breaths data and analytics is around everywhere, all the time. Still, starting from the way education and professional identities are formed, technology development processes and tools related to software, programming and data analytics is seen as a siloed and […]