Polkuja parempaan asiakaskokemukseen

Aiemmassa kirjoituksessani käsittelin kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen kehittämistä ja miten siinä pääsee alkuun. Tässä kirjoituksessa lähestyn asiaa ostopolkujen, asiakaspolkujen ja palvelupolkujen kautta, sillä voidakseen kehittää kokonaisvaltaista asiakaskokemusta, yrityksen on ymmärrettävä ja tunnistettava asiakkaan ostoprosessi (Edelman & Singer 2015). Asiakkaan kokemus koostuu palvelupolusta, palvelutuokioista ja kontaktipisteistä (Komulainen 2018, 58). Suomenkielisessä termistössä palvelupolusta käytetään usein myös käsitteitä ostopolku ja […]