Education

Mihin matkalla, markkinointitradenomi?

Opetussuunnitelmien päivittäminen on yksi kaikkien koulutusorganisaatioiden perustehtävistä.  Virkkulan (2022) mukaan korkeakoulutuksen opetussuunnitelmia (OPS) on uudistettava työelämän osaamisvaatimuksiin pohjaten. Yksinkertaistaen voitaisiinkin...

YAMK-tradenomien tavoitteena johtaja- tai asiantuntijaura

Yksilön näkökulmasta tavoitteiden asettamisella on vaikutuksia urapolkuun. Näiden tunnistaminen ja tiedostaminen on tärkeää yksilölle, mutta myös korkeakouluille uraohjauksen näkökulmasta. Kalliomaan...

Korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia sattumista urapoluillaan

Työurien ennustetaan tulevaisuudessa muuttuvan entistä pirstaleisemmiksi, monimuotoisemmiksi ja monimutkaisemmiksi (mm. Dufva, Halonen, Kari, Koivisto, Koivisto & Myllyoja, 2017; Järvensivu &...

Processing Complexity

Simple problems can be solved with common analytic methods like data collection and analysis. Solving simple problems happens usually by...

Oikeudellisesti painottunut tradenomikoulutus Jyväskylän ammattikorkeakoulussa

Ammattikorkeakoulujen perustaminen Suomessa 1990-luvulla perustui pitkälti eurooppalaiseen koulutusmalliin, mutta tältä osin Suomessa tultiin muuhun Eurooppaan nähden jälkijunassa noin 20 vuotta...