Mihin matkalla, markkinointitradenomi?

Opetussuunnitelmien päivittäminen on yksi kaikkien koulutusorganisaatioiden perustehtävistä.  Virkkulan (2022) mukaan korkeakoulutuksen opetussuunnitelmia (OPS) on uudistettava työelämän osaamisvaatimuksiin pohjaten. Yksinkertaistaen voitaisiinkin sanoa, että ”korkeakoulutuksen tulee kehittää opiskelijalle osaamista opiskeltavan alan vaativiin asiantuntijatehtäviin.” Opetussuunnitelman tulee olla kiinni ajassa, toisaalta myös kurkistaa tulevaisuuteen. Mitkä sitten ovat ne ilmiöt ja trendit, jotka tällä hetkellä pitäisi huomioida markkinoinnin tradenomikoulutusta suunniteltaessa?…

Continue reading

YAMK-tradenomien tavoitteena johtaja- tai asiantuntijaura

Yksilön näkökulmasta tavoitteiden asettamisella on vaikutuksia urapolkuun. Näiden tunnistaminen ja tiedostaminen on tärkeää yksilölle, mutta myös korkeakouluille uraohjauksen näkökulmasta. Kalliomaan ja Törn-Laapion (2022a) tutkimuksessa tarkasteltiin miten YAMK-tradenomiopiskelijat jäsentävät ja kuvaavat sattuman roolia ja tavoitteitaan urapolullaan. Aiemmin olemme kirjoittaneet Finnish Business Blogissa opiskelijoiden kokemista sattumista (Törn-Laapio & Kalliomaa, 2022). Tässä blogissa kerromme ensiksi opiskelijoiden asettamista tavoitteista…

Continue reading

Korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia sattumista urapoluillaan

Työurien ennustetaan tulevaisuudessa muuttuvan entistä pirstaleisemmiksi, monimuotoisemmiksi ja monimutkaisemmiksi (mm. Dufva, Halonen, Kari, Koivisto, Koivisto & Myllyoja, 2017; Järvensivu & Pulkki, 2019). Uratutkimuksen kentässä tätä monimuotoisuutta vastaamaan ovat kehittyneet niin sanotut postmodernit urateoriat (mm. Brown, 2002, XI; Bright & Pryor, 2007). On näet huomattu, että yksilön näkökulmasta niin suunnitelluilla kuin sattumanvaraisillakin tekijöillä on vaikutuksia jokaisen…

Continue reading

Processing Complexity

Simple problems can be solved with common analytic methods like data collection and analysis. Solving simple problems happens usually by defining the problems more precisely or by breaking them into smaller parts. These parts can be solved in isolation by different people, and it is possible to integrate the partial solutions to a bigger into…

Continue reading

Oikeudellisesti painottunut tradenomikoulutus Jyväskylän ammattikorkeakoulussa

Ammattikorkeakoulujen perustaminen Suomessa 1990-luvulla perustui pitkälti eurooppalaiseen koulutusmalliin, mutta tältä osin Suomessa tultiin muuhun Eurooppaan nähden jälkijunassa noin 20 vuotta (Rask 2002, 32). Suomessa ammattikorkeakoulujen perustamiselle asetettiin lähinnä kolme tavoitetta; parantaa ammatillisen koulutuksen tasoa ja laatua, lisätä nuorison koulutushalukkuutta sekä purkaa oppilassumia joka kohdistui pääsääntöisesti yliopistoihin. (Puoskari, 2004, 11.) Lukioverkon laajentumisesta 1950–1960 -luvuilla ja siitä…

Continue reading