Dialogi – pedagogian ja esimiestyön ytimessä

Jyväskylän ammattikorkeakoulun henkilöstölle tarjotaan monipuolisesti sisäistä koulutusta. Viime vuosina on erityisesti panostettu verkko-pedagogiikan ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Liiketoimintayksikössä on ymmärretty ihmisten merkitys organisaation menestyksessä, minkä vuoksi on kehitetty erityisesti dialogitaitoja. Nämä taidot ovat tärkeitä koko henkilöstölle. Aidolla dialogilla organisaatio saa mahdollisuuden uusiin oivalluksiin Syksyn suunnittelupäivä, johon koko liiketoimintayksikön henkilökunta osallistui, alkoi professori Risto Harisalon alustuksella, jossa…

Continue reading

Ongelmalähtöinen koulutuspedagogiikka yrityksen liiketoiminnan kehittämisen välineenä

Yrittäjyyskasvatuksen merkitys Suomessa on suuri sekä koulutuksen että yritysten näkökulmasta. Pitkäkestoisen yrittäjyyskasvatuksen on todistettu vahvistavan työelämässä tarvittavia valmiuksia ja samalla tukevan kaikkea oppimista. Tämä selvisi vuoden 2018 kansainvälisessä suurtutkimuksessa (ICEE 2018), johon osallistui Suomen osalta viisi koulua ja 2200 suomalaista oppilasta, opettajaa, yrittäjää ja vanhempaa. Erityisesti vanhemmat ja opettajat uskovat yrittäjyyskasvatuksen tärkeyteen, mutta yleisesti koulutuksen…

Continue reading

Opettajuus tekoälyn aikakaudella – Tekoäly opettajuuden aikakaudella – AI kun sattuu?

Ahdistaako tekoälykeskustelu? Ja jos niin mikä siinä ahdistaa, sana ”teko” vaiko sana ”äly”? Toivottavasti opettajien keskuudessa ei sentään ”keskustelu”, vaikka kaikilla meillä onkin kokemuksia myös debateista, jotka alkavat ei-mistään ja johtavat vielä hieman vähempään. Hyvä uutinen numero 1: Et ole yksin. Tekoälyn – tai kuten eräs kollega viisaasti huomautti teknologian nykytilan: Tukiälyn – kehitystä ja…

Continue reading