Uraohjauksen kehittämistä YAMK-ohjelmissa

Työelämä on murroksessa. Työn sisällöt, tekemisen tavat ja paikat muuttuvat, mikä tarkoittaa, että koulutuksessa on panostettava entistä enemmän opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittämiseen. Tämä haastaa ammattikorkeakoulun koulutuksen sisällön, mutta myös uraohjauksen. Opiskelijat tarvitsevat kykyä rakentaa ja suunnata omaa työuraansa muuttuvassa työelämässä. Uraohjauksen avulla opiskelijan urasuunnittelutaidot kehittyvät, mikä auttaa työllistymiseen ja uusien urien löytymiseen. Uraohjauksen toteutumista seurataan korkeakouluissa […]

The dilemma of companies: Living today in full and being prepared for the future

”I would give my right hand to be ambidextrious” (Yogi Berra) In (business) life things tend to move faster all the time. This remark was made already some 20 years back by C.H. Fine (1998) from The MIT Sloan School of Management. Product lifecycles even in so-called traditional industries were shortening, calling for faster product […]