”Talkoilla” tulevaisuuden materiaalia moninaisuusosaamisesta

Moninaisuusosaaminen nähdään tulevaisuuden työyhteisöjen johtamisen työkaluna. Tavoitteena on kehittää yhdessä muuttuvan yhteiskunnan ja työelämän tarpeita vastaavaa ylemmän ammattikorkeakoulun johtamiskoulutusta, jotta työelämä saa entistä parempia osaajia tulevaisuudessa. YAMK opettajina tarvitsemme tulevaisuuden johtamisen haasteista selviämiseen yhdessä pohdittua ja tarkasteltua moninaisuusosaamiseen ja moninaisuuden johtamiseen liittyvää materiaalia. Lisäksi tarvitaan keskustelua siitä, mitä ja minkälaista moninaisuusosaamisen johtamisen opetus tulevaisuudessa on….

Jatka lukemista

Ahaa-elämyksiä moninaisuuden johtamisesta

Moninaisuuden johtaminen on ollut käsitteenä vaikeasti lähestyttävä koko hankkeen ajan. Siitä on mm. ohjausryhmä huomauttanut. Käsite tuntuu lipsahtelevan hyppysistä kuin liukas ameeba juuri, kun luulee saaneensa siitä otteen. Ainakin kaltaiselleni suoraviivaiselle taloushallinnon ihmiselle käsitteen pohdinta tuotti tuskaa. Helppoa toki olisi nähdä moninaisuuden johtaminen suppeasti kansallisuuteen, kulttuuriin tai ikään liittyvänä kysymyksenä. MoJo-ryhmän tapaamisessa Metropolia amkissa 28.4.2015…

Jatka lukemista

Mitä tarpeita muuttuva toimintaympäristö asettaa moninaisuusosaamiselle esimies- ja johtamistyössä?

Kajaanin yamk:n opinnoissa olemme käsitelleet osaamisen johtamista moninaisuusosaamisen näkökulmasta. Oppimistehtävänämme on laatia organisaation tulevaisuuden moninaisuusosaamisen kehittämistä tukeva kokonaissuunnitelma, sekä perehdyttää organisaation johto ja työntekijät siihen. Lähijohtajalla tulee olla yhä enemmän taitoa hyödyntää moninaisuutta voimavarana. Muuttuvat toimintaympäristöt antavat mahdollisuuksia hyödyntää työntekijöiden luovuutta ja innovatiivisuutta. Lähijohtajan henkilöstöjohtamisen taitojen merkitys korostuu toimintaympäristön moninaistuessa. Muuttuva toimintaympäristön ei muodostu haasteeksi…

Jatka lukemista