Hankkeen tausta ja tavoitteet

OKM-hanke: YAMK-KOULUTUS VAHVAKSI TKI-VAIKUTTAJAKSI

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi on kaikkien Suomen ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen verkostohanke, jota hallinnoi Hämeen ammattikorkeakoulu.

​Hankkeen tavoitteena on:

  • Uudistaa YAMK-toimintoja
  • Profiloida ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon TKI-toimintaa
  • Tukea verkostoitumista ja sen moninaisuuden hyödyntämistä
  • Vahvistaa, kehittää ja uudistaa tiedon ja osaamisen siirtoa korkeakoulujen ja työelämän välillä.
  • Lisätä työelämäinnovaatioiden monialaisuutta, lähentää opetustyötä työelämään
  • Tukea yhteisöllisen tiedon kehittämistä. ​

Hankkeen kesto: 2014-2015

Hankkeen r​ahoittaja: OKM

 

OSAHANKE 3: Moninaisuusosaaminen tulevaisuuden työyhteisöjen johtamisen työkaluna

Motto: ”YAMK-koulutuksen vaikuttavuus syntyy työelämärelevanssista; kysymys koulutuksen vastaamisesta työelämän tarpeisiin tulevaisuutta ennakoiden on avain vaikuttavuuden vahvistamiseen.”

meeting4 copy

Osahankkeen idea

Nopeasti muuttuva työelämä ja yhteiskunta edellyttävät uudenlaista moninaisuusosaamista YAMK-opiskelijalta, opettajalta ja työelämän toimijoilta. Moninaisuus käsitteenä tarkoittaa kaikkia ihmisen minuutta ja toiseutta määrittäviä tekijöitä – ikää, sukupuolta, terveyttä, seksuaalista suuntautumista, sosiaalista ja kulttuurista taustaa, koulutustaustaa ja osaamispotentiaalia…käsitteellä on kulttuurista ulottuvuutta paljon laajempi merkitys. Osahankkeessa selvitämme, mitä moninaisuus YAMK-kontekstissa on ja miten YAMK-koulutus voi opetusta ja työelämäyhteistyötä kehittämällä vastata uusiin työelämän osaamistarpeisiin.

Toimenpidekokonaisuudet:

Toimepidekokonaisuudet

Hankkeen esittely:
http://www.hamk.fi/verkostot/yamk-koulutus-vahvaksi-tki-vaikuttajaksi/Sivut/default.aspx

Loppujulkaisu pdf muodossa

 

 

Toteutuksessa mukana:

jamk

karelia

metropolia

kamk

Hanketta hallinnoi:

hamk