Sanasto

lähdeviite
viittaus tiedonlähteeseen lähdeluettelossa, lähdemerkintä; lähdeluettelossa kerrottu tieto, jonka avulla lukija voi etsiä tietolähteen ja verrata omaa ja kirjoittajan tulkintaa asiasta
standardiehdotus SFS 5989: laaja viitemerkintä, jonka avulla tietolähde voidaan tunnistaa tai paikantaa

tekijä, kirjoittaja
henkilö, joka on pääasiallisesti vastuussa sisällöstä
vrt. SFS 5989, standardiehdotus: taho, joka on pääasiallisesti vastuussa sisällöstä

tekstiviite
tietolähteeseen viittaava suppea merkintä tekstissä (SFS 5989 Lähde- ja tekstiviitteitä koskevat ohjeet, lausuntokierroksella oleva standardiehdotus 31.1.2012.)

tiedonlähde, tietolähde
lähdejulkaisu, johon viitataan: kirja, lehtiartikkeli, nettisivu, video jne.

viite
tietolähteeseen viittaava merkintä; tekstiviite tekstissä, alaviite sivun alareunassa, loppuviite julkaisun lopussa tai lähdeviite lähdeluettelossa