Pirinä

Pirjon ajatuksia kasvatuksesta, opetuksesta ja kirjastosta

Monthly Archives: toukokuu 2012

Kirjasto oppimisen tukena

Kahvihuoneen pöydälle oli jäänyt kollegan kirjastolehti, josta bongasin artikkelin digimyytistä: tämän päivän korkeakouluopiskelija ei olekaan tietoverkkotaidoiltaan champion vaan näppärä osaaminen osoittautuu pinnalliseksi, kapeaksi toiminnaksi, jossa tiedon arviointi, sen käyttö ja monipuolinen soveltaminen ovat kaukaisia tavoitteita. (Elenius 2012.)

No edellinen on ollut tiedossa jo jonkin aikaa, kuten myös erot opiskelijoiden tiedoissa ja taidoissa – osaamisessa on valtavia eroja: erot oppimisessa, yleistiedossa ja osaamisessa näkyvät kirjaston arjessa, ohjauksessa, opetuksessa ja palvelutilanteissa.  Korkeakoulukirjaston tehtävänä on oppimisen tukeminen, mutta miten löydämme parhaat keinot tukea opiskelijoita oppimisessa? (Mt.)

Eleniuksen (2012) mukaan opettaja ja kirjaston informaatikko on saatava saman pöydän ääreen oppimistehtävien suunnittelussa, opettamaan ja arvioimaan lopputuloksia yhdessä. Oppimista vahvistaa, kun kirjastolaiset ja opettajat miettivät yhdessä opetuksen tavoitteita ja arvioitavia kohteita. (Mt.)

Elenius (2012) selvitti myös opiskelijoiden laitekantaa ja sosiaalisen median käyttöä kyselyllä, johon vastasi yli 100 eri alojen korkeakouluopiskelijaa. Tulokset olivat yllättäviä: neljäsosalla oli älypuhelin alasta riippumatta, tablettilaitteille kukaan ei keksinyt käyttöä ja pelkät lukulaitteet eivät kiinnostaneet ketään. E-lehdet ja e-kirjat olivat tuttuja osalle, kuitenkin p-kirjalle peukutettiin = pidettiin siis perinteistä kirjaa parempana. Sosiaalisen median käytetyin palvelu oli Facebook, Google+ ja Twitter ja syötteet tulivat perässä.

Elenius (2012) korostaa, että kirjaston pitää löytää monipuolisia keinoja tukea opiskelijoita oppimisessa, näin kirjasto lunastaa paikkansa osana opiskelijoiden arkea ja opintoja ja tekee juuri sitä työtä, jolla on merkitystä oppijalle, oppilaitokselle ja koko ammatti- ja tutkimusalan kehitykselle.

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on meneillään OPS-uudistus ja kirjaston on oltava aktiivinen keskustelija OPS:n kehittämisessä. Tärkeää olisi saada opiskelija motivoitua tiedonhankinnan osaamisen kehittämiseen.

JAMK kirjastolaiset kehittävät jatkuvasti omaa osaamistaan ja myöhemmin  on tulossa pari kappaletta opinnäytetöitä tiedonhankinnan opetuksen vaikuttavuudesta.

LÄHDE:

Elenius, L. 2012. Digimyytti. Kirjastolehti 2. s. 6.

Kuumia kesäpäiviä odottaessa