Tietoja kirjoittajasta

Hei,

olen Pirjo ”Pirinä” Pohjolainen. Toimin informaatikkona Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjastossa. Vastaan Lutakon kampuskirjastosta ja tehtäviini kuuluu myös tiedonhankinnan opetus teknologiayksikön ICT-opiskelijoille.

Olen kiinnostunut sähköisistä aineistoista, erityisesti e-kirjoista korkeakouluopiskelun tukena. Ammatillinen tiedonhankinta edellyttää hyviä tiedonhankintataitoja, muun muassa alan tiedonlähteiden ja tiedonhaun menetelmien tuntemusta ja opiskelijat tutustutetaan sähköiseen aineistoon heti opintojensa alussa.

E-kirjatutkimuksiani:

  • Pohjolainen, P. 2009. E-kirjat näkyviksi ja käyttö käteväksi. Opinnäytetyö, ylempi AMK-tutkinto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Liiketalous, Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma.
  • Pohjolainen, P. 2007. E-kirjat opetuksessa. Kehittämishankeraportti, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu.
  • Pohjolainen, P. & Perttula, S. 2007. E-kirjojen suosio on kasvussa. Ote – Opetus & Teknologia 5, 25 – 26.