Kiitos hankkeen osallistujille!

AKO hanke on päättynyt. Kiitos kaikille hankkeeseen osallistuneille!

Hanke tuotti valmennus-ja koulutuskokonaisuuden, jonka aikana toteutettiin toimintamalli ammatilliseen kuntoutukseen ohjaamisessa (ns. AKO -toimintamalli) Rikosseuraamuslaitokselle. Valmennus- ja koulutuskokonaisuus käsitteli ammatillisen kuntoutuksen tarpeen tunnistamista, työprosesseja ja moniammatillista yhteistyötä Rikosseuraamuslaitoksessa. 

Hankkeen lopputuloksena tuotettiin yksityiskohtainen toimintamalli on hyödynnettävissä paitsi sähköisesti myös paperiversiona. Toimintamallia voidaan hyödyntää sekä henkilöstön koulutus- ja perehdytysmateriaalina että asiakastyössä yhdessä seuraamustaan suorittavien kanssa.

Toimintamallia on jaettu Rikosseuraamuslaitoksessa (intra) ja suoraan osallistuviin orgnisaatioihin. Se tulee niin ikään osaksi hankkeen loppujulkaisua.


Hankkeen JAMK tiimi on tuottanut hankkeen sisällöllisen loppuraportin Kelan ”Kuntoutusta kehittämässä” julkaisusarjaan (julkaisuajankohta: syksy 2022). Hankkeen loppuraportti esittelee hankkeen toimenpiteet, toteutusta ja tulokset.