Kiitos hankkeen osallistujille!

AKO hanke on päättynyt. Kiitos kaikille hankkeeseen osallistuneille! Hanke tuotti valmennus-ja koulutuskokonaisuuden, jonka aikana toteutettiin toimintamalli ammatilliseen kuntoutukseen ohjaamisessa (ns. AKO -toimintamalli) Rikosseuraamuslaitokselle. Valmennus- ja koulutuskokonaisuus käsitteli ammatillisen kuntoutuksen tarpeen tunnistamista, työprosesseja ja moniammatillista yhteistyötä Rikosseuraamuslaitoksessa.  Hankkeen lopputuloksena tuotettiin yksityiskohtainen toimintamalli on hyödynnettävissä paitsi sähköisesti myös paperiversiona. Toimintamallia voidaan hyödyntää sekä henkilöstön koulutus- ja perehdytysmateriaalina…

Jatka lukemista

KOHTI AMMATILLISTA KUNTOUTUSTA – TOIMINTAMALLI

AKO -hanke tuotti toimintamallin Rikosseuraamuslaitoksen käyttöön. Toimintamallissa kiinnitetään huomio ammatillisen kuntoutuksen tarpeen tunnistamiseen, toimintatapojen ja yhteistyön kehittämiseen, dokumentointiin ja asiakaslähtöiseen työskentelyyn. Toimintamalli julkaistaan AKO -hankkeen loppuraportissa, joka julkaistaan Kelan ”Kuntoutusta kehittämässä” -sarjassa syksyllä 2022.

Jatka lukemista

”AKO -silmälasit päähän”

AKO -hanke toteutti yhteensä 37 työpajaa ja -kokousta, valmennus- tai koulutustilaisuutta. Tiivis työskentely Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstön ja johdon kanssa toteutui noin 50 henkilöstön jäsenen koulutuksen kautta. Loppuseminaariin osallistui lisäksi noin 55 asiasta kiinnostunutta ympäri Suomen. Näiden lisäksi hanke tiedotti hankkeesta julkaisuin ja esitelmin eri tilaisuuksissa. AKO-silmälasit? AKO -hankkeen aikana tunnistettiin, että usein seuraamustaan suorittavan ammatillisen kuntoutuksen…

Jatka lukemista

Koulutuspäivän ohjelma: Tue töihin – Ammatillisen kuntoutuksen tarpeen tunnistaminen ja ohjaus Rikosseuraamuslaitoksessa

OHJELMA (muutokset mahdollisia)  28.4.2022 klo 9-15.30 Lataa PDF muodossa 9.00 – 9.15  Koulutuspäivän avaus  Ammatillisen kuntoutuksen ohjautumisosaamisen kehittämishanke Rikosseuraamuslaitoksessa (AKO) toiminnan esittelyä Mia Tammelin, Asta Suomi, Tuija Ketola / JAMK   9.15 – 9.45  Työ- ja toimintakyvyn arviointi ja tuen tarpeen tunnistaminen  Eeva Liukko / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    9.45 –10.00  AKO hankkeen toimintaa…

Jatka lukemista

Koulutuspäivä 28.4.2022: Tue töihin – Ammatillisen kuntoutuksen tarpeen tunnistaminen ja ohjautuminen Rikosseuraamuslaitoksessa

Ajankohta: Torstai 28.4.2022, klo 9.00-15.30 (etäyhteys)     Kuvaus: Moni seuraamustaan suorittavista hyötyisi ammatillisesta kuntoutuksesta. Ammatilliseen kuntoutukseen ohjautumista on kehitetty Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueella AKO- kehittämishankkeessa.   Koulutuspäivässä esitellään ammatillisen kuntoutuksen järjestelmää ja vaihtoehtoja, tuen tarpeen tunnistamista sekä kokemuksia ammatilliseen kuntoutukseen ohjautumisesta Rikosseuraamuslaitoksessa. Lisäksi kuullaan AKO- kehittämishankkeen toiminnasta.  AKO- kehittämishanketta toteutetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kuntoutusinstituutissa yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen Itä –…

Jatka lukemista

3. koulutuspäivä tarkasteli monialaista yhteistyötä

Huhtikuussa AKO hankkeen 3.koulutuspäivässä keskusteltiin ja rakennettiin yhteistyötä monialaisesti. Yhteistyötä rakennettiin eri toimijoiden kanssa moniin eri yhteistyötahoihin, muun muassa Verve, Kriminaalihuollon tukisäätiö, Nuorten Ystävät, TE – toimisto, TYP -palvelut, aikuissosiaalityö, ammatillinen koulutus sekä Vankiterveydenhuolto /THL. Kiitos kaikille osallistujille keskusteluista!

Jatka lukemista