AKO

AKO - Ammatillisen ohjausosaamisen kehittämishankkeen (AKO) blogi
17.8.2022 Mia Tammelin

Kiitos hankkeen osallistujille!

17.8.2022 Mia Tammelin
Uncategorized

AKO hanke on päättynyt. Kiitos kaikille hankkeeseen osallistuneille! Hanke tuotti valmennus-ja koulutuskokonaisuuden, jonka aikana toteutettiin toimintamalli ammatilliseen kuntoutukseen ohjaamisessa (ns. AKO -toimintamalli) Rikosseuraamuslaitokselle. Valmennus- ja koulutuskokonaisuus käsitteli ammatillisen kuntoutuksen tarpeen tunnistamista, työprosesseja ja moniammatillista yhteistyötä Rikosseuraamuslaitoksessa.  Hankkeen lopputuloksena tuotettiin yksityiskohtainen toimintamalli on hyödynnettävissä paitsi sähköisesti myös paperiversiona. Toimintamallia voidaan hyödyntää sekä henkilöstön koulutus- ja perehdytysmateriaalina […]

15.6.2022 Mia Tammelin

Hanke päättyy heinäkuussa 2022 – loppuraportti julkaistaan syksyllä 2022!

15.6.2022 Mia Tammelin
Uncategorized

Hanke päättyy heinäkuussa 2022 Hankkeen tulokset julkaistaan hankkeen loppuraportissa, joka julkaistaan Kelan Kuntoutusta kehittämässä – julkaisusarjassa syksyn 2022 aikana.

15.6.2022 Mia Tammelin

KOHTI AMMATILLISTA KUNTOUTUSTA – TOIMINTAMALLI

15.6.2022 Mia Tammelin
Uncategorized

AKO -hanke tuotti toimintamallin Rikosseuraamuslaitoksen käyttöön. Toimintamallissa kiinnitetään huomio ammatillisen kuntoutuksen tarpeen tunnistamiseen, toimintatapojen ja yhteistyön kehittämiseen, dokumentointiin ja asiakaslähtöiseen työskentelyyn. Toimintamalli julkaistaan AKO -hankkeen loppuraportissa, joka julkaistaan Kelan ”Kuntoutusta kehittämässä” -sarjassa syksyllä 2022.

15.6.2022 Mia Tammelin

”AKO -silmälasit päähän”

15.6.2022 Mia Tammelin
Uncategorized

AKO -hanke toteutti yhteensä 37 työpajaa ja -kokousta, valmennus- tai koulutustilaisuutta. Tiivis työskentely Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstön ja johdon kanssa toteutui noin 50 henkilöstön jäsenen koulutuksen kautta. Loppuseminaariin osallistui lisäksi noin 55 asiasta kiinnostunutta ympäri Suomen. Näiden lisäksi hanke tiedotti hankkeesta julkaisuin ja esitelmin eri tilaisuuksissa. AKO-silmälasit? AKO -hankkeen aikana tunnistettiin, että usein seuraamustaan suorittavan ammatillisen kuntoutuksen […]

11.4.2022 Mia Tammelin

Koulutuspäivän ohjelma: Tue töihin – Ammatillisen kuntoutuksen tarpeen tunnistaminen ja ohjaus Rikosseuraamuslaitoksessa

11.4.2022 Mia Tammelin
Uncategorized

OHJELMA (muutokset mahdollisia)  28.4.2022 klo 9-15.30 Lataa PDF muodossa 9.00 – 9.15  Koulutuspäivän avaus  Ammatillisen kuntoutuksen ohjautumisosaamisen kehittämishanke Rikosseuraamuslaitoksessa (AKO) toiminnan esittelyä Mia Tammelin, Asta Suomi, Tuija Ketola / JAMK   9.15 – 9.45  Työ- ja toimintakyvyn arviointi ja tuen tarpeen tunnistaminen  Eeva Liukko / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    9.45 –10.00  AKO hankkeen toimintaa […]

1.2.2022 Mia Tammelin

Koulutuspäivä 28.4.2022: Tue töihin – Ammatillisen kuntoutuksen tarpeen tunnistaminen ja ohjautuminen Rikosseuraamuslaitoksessa

1.2.2022 Mia Tammelin
Uncategorized

Ajankohta: Torstai 28.4.2022, klo 9.00-15.30 (etäyhteys)     Kuvaus: Moni seuraamustaan suorittavista hyötyisi ammatillisesta kuntoutuksesta. Ammatilliseen kuntoutukseen ohjautumista on kehitetty Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueella AKO- kehittämishankkeessa.   Koulutuspäivässä esitellään ammatillisen kuntoutuksen järjestelmää ja vaihtoehtoja, tuen tarpeen tunnistamista sekä kokemuksia ammatilliseen kuntoutukseen ohjautumisesta Rikosseuraamuslaitoksessa. Lisäksi kuullaan AKO- kehittämishankkeen toiminnasta.  AKO- kehittämishanketta toteutetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kuntoutusinstituutissa yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen Itä – […]

3.9.2021 Mia Tammelin

Pilottitoimintaa käynnistetty

3.9.2021 Mia Tammelin
Uncategorized

Kevään 2021 aikana suunniteltuja pilotteja on käynnistetty AKO hankkeen toimipaikoissa. Pilotointi jatkuu syksyllä 2021. Pilottien kokemusten pohjalta mallinnetaan palvelukuvauksia. (kuva: Pixapay)

21.4.2021 Mia Tammelin

3. koulutuspäivä tarkasteli monialaista yhteistyötä

21.4.2021 Mia Tammelin
Uncategorized

Huhtikuussa AKO hankkeen 3.koulutuspäivässä keskusteltiin ja rakennettiin yhteistyötä monialaisesti. Yhteistyötä rakennettiin eri toimijoiden kanssa moniin eri yhteistyötahoihin, muun muassa Verve, Kriminaalihuollon tukisäätiö, Nuorten Ystävät, TE – toimisto, TYP -palvelut, aikuissosiaalityö, ammatillinen koulutus sekä Vankiterveydenhuolto /THL. Kiitos kaikille osallistujille keskusteluista!

21.4.2021 Mia Tammelin

2. koulutuspäivässä keskusteltiin moninaisuudesta ohjaustyössä

21.4.2021 Mia Tammelin
Uncategorized

AKO hankkeen 2.koulutuspäivässä keskustelstiin moninaisuudesta ohjaustyössä. Vierailevat luennoitsijat Kyösti Florin, Ulla Salovaara ja Jenni Koivumäki esittelivät monia näkökulmia moninaisuuden huomioimiseen ohjaustyön käytännöissä. Koulutuspäivä toteutettiin helmikuussa.

29.1.2021 Mia Tammelin

AKO valmennusohjelman 1.päivä: Ammatillisen kuntoutuksen järjestelmä

29.1.2021 Mia Tammelin
Uncategorized

AKO hankkeen valmennusohjelma käynnistyi marras-joulukuussa 2020. Ensimäisessä koulutuspäivässä tutustuttiin ammattillisen kuntoutuksen järjestelmään Kelan kouluttajien opastuksella. Kelan sivuilta tietoa ammatillisen kuntoutuksen järjestelmästä.