DIKO: Ergonominen työaikasuunnittelu iltapäivätilaisuus

Päivän teemana ergonominen työaikasuunnittelu…

Asiantuntijat kertovat ja pohditaan yhdessä heidän kanssa työaikasuunnittelun periaatteita, hyviä käytäntöjä. Miten niitä voidaan toteuttaa? Pohditaan työssä esille tulleita haasteita ja miten niitä voisi ratkaista.

Iltapäivän asiantuntijapuheenvuoroista vastaavat Päivi Hakola ja Marjaana Aapakari.