Taustaa ja toimijat

EETU-hanke toteutetaan yhteistyössä terapiapalveluja tuottavien yritysten kanssa, jotka toteuttavat Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Hankkeen toteutusalueena on Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa ja Keski-Suomi. Yhteistyössä mukana ovat Seinäjoelta Järvi-Pohjanmaan TerapiaPolku Oy ja Toimintaterapia Pikkujätti, Jämsästä Mitera OY, Jyväskylästä Jyväskylän toimintaterapia Oy ja Tampereelta Toimintaterapia Tammisto Oy.

hankeen-toimijat

Kuvassa: Tarja Nieminen, Anne Mariapori, Minna Salinmäki, Maikku Tammisto ja Tiina Lautamo.

Tapasimme yrittäjät Tampereella 23.9.2016 pidetyssä startissa. Tässä aloituskokouksessa kartoitimme hankkeen onnistumista mahdollistavia ja haastavia käytännön totutukseen liittyviä tekijöitä ja tehtiin suunnitelmaa kohti hankkeen hyvää tulevaisuutta.

EETU-hankkeen arjen toimijoina ovat toimintaterapeutit sekä varhaiskasvattajat, jotka tekevät aktiivista yhteistyötä perheiden ja lasten kanssa paremman arjen mahdollistamiseksi. Hankkeessa kehitetään terapeuttien ohjaus osaamista ja etätyökäytänteitä sekä aktiivista yhteistyötä varhaiskasvattajan kanssa. Arjen kuntoutukseen tuoduilla uusilla työmenetelmillä on tavoitteena sitouttaa lapsen verkostoja ja kehittää osaltaan päivähoidon työntekijöiden mahdollisuuksia paremmin tukea ja edistää lasten osallistumista omassa arjessaan.

karuselli

Kuva karuselli: Kuntoutus ei ole jotakin ”ekstriimiä” vaan arjen mahdollistamista.

Kuntoutusta on perinteisesti tarjottu kerran viikossa tapahtuvana väliintulona lapsen elämään. Taitojen harjoittelu arjessa vaatii kuitenkin päivittäistä toimintaa, tukea ja muistuttamista. Kuntoutusosaaminen on arjen ongelmaratkaisua. Toimintaterapian asiakaslähtöisenä periaatteena on yleisesti nostettu perhelähtöisyys ja lapsilähtöisyys. Käytännössä tämä tarkoittaa lapsen ja perheen mukanaoloa arjen ongelmien määrittelyssä, tavoitteen asettelussa ja erityisesti myös arjen ongelmaratkaisussa. Tähän terapeutti-perhe-lapsi vuoropuheluun liitetään EETU-hankkeessa aktiivisiksi ongelmaratkaisijoiksi myös varhaiskasvattajat, jotka tekevät päivittäin töitä lapsen ja perheen kanssa.

ratsain-hiekkalaatikolla

Kuvat: ratsastaja ja hiekkalaatiolla

Lapsen osallisuutta tukevan kuntoutuksen tulee mahdollistaa lapsen liittymistä vertaisryhmään. Leikki ja toiminta kavereiden kanssa ja yhdessä tekeminen tukevat optimaalista oppimista. Kavereiden kanssa lapsi astuu maailmaan, jossa harjoitellaan yhdessä uusia taitoja, törmätään ristiriitoihin ja selvitetään niitä, jaetaan ja luodaan kokemuksia mielikuvituksen siivittämänä ja opetellaan toimimaan osana suurempaa lapsiryhmää. Päiväkoti tarjoaa usein ensimmäisen laajan vertaisyhteisön, jossa lapsi muodostaa erilaisia suhteita useisiin ikätovereihin. Kaverisuhteet rakentuvat arjen toiminnassa leikin ympärille. Sosiaalinen leikki muodostaa rikkaan toimintaympäristön, jossa lapset harjoittelevat erilaisia taitoja ja jäljittelevät sosiaalisia tilanteita esimerkiksi koti- ja kauppaleikissä. Lasten vertaisryhmissä lapsen on usein itse oltava aloitteellinen, mikäli hän haluaa mukaan leikkiin ja toimintaan. Aloitteen tehokkuus ja tarkoituksenmukaisuus vaikuttavat puolestaan siihen, miten leikkiryhmä ottaa lapsen vastaan. Kun lapsella on toiminnallisia haasteita kehityksessään, hän usein syrjäytyy toisten lasten leikistä ja arjen vuorovaikutustilanteista, mikäli hän ei saa päivittäistä ja oikeanlaista tukea aikuiselta tai vertaisiltaan. Tämän vuoksi on tärkeää, että varhaiskasvattajalla on riittävästi tietoa lapsen erityishaasteista kyetäkseen tukemaan lasta päivittäisessä arjessa. Ongelmaratkaisutilanteet tulevat arjessa joskus äkillisesti, eikä kuntoutuksen asiantuntijan ohjausta ole ehkä välittömästi saatavilla.