UUTEEN DIGITAALISEEN KUNTOUTUKSEN MAAILMAAN

Eetu – hankkeessa kehitetään uudenlaista kuntoutuskäytäntöä lasten toimintaterapian työmenetelmäksi tukemaan lapsen arjessa tapahtuvaa työtä. Arkeen vietävä kuntoutus ei ole vain kuntoutuksen menetelmien siirtämistä arjen ympäristöön, vaan myös kuntoutuksen sisältöihin ja vastuisiin tulee kiinnittää huomiota. Kuntoutuja on vastuullinen toimija ja terapeutista tulee eräänlainen valmentaja. Eetu-hankkeessa yhtenä tavoitteena on selvittää, miten tätä valmentajan roolia toteutetaan etämenetelmiä hyödyntäen.

eetu-hanke

Eetu-hankkeen tarkoituksena on kehittää lapsen arjen ympäristöissä tapahtuvaa kuntoutusta ottamalla käyttöön etäohjauksen menetelmiä lapsen lähiverkoston ohjaukseen. Hankkeen tavoitteena on ottaa käyttöön sähköisiä työkaluja ja kehittää etäohjauksen sisältöjä sekä mallintaa ohjausprosessin eri vaiheita. Etänä tapahtuvat ohjaukselliset käyntikerrat on suunniteltu täydentämään terapeutti-lapsi kontaktissa tapahtuvaa terapeuttista työskentelyä ja tehostamaan olemassa olevia terapeutti-perhe-varhaiskasvattaja ohjauskäytänteitä.

Kun tavoitellaan toimivaa arkea, asiantuntijatyö sijoittuu yleisesti eri palvelun järjestäjien vastuiden rajapinnoille, niin myös lasten kuntoutusta järjestettäessä. Arjessa tapahtuvan kuntoutuksen päätavoitteena on tukea lasta ja perhettä kohti aktiivisempaa toimijuutta ja osallistumista erilaisissa ympäristöissä. Varhaisen ja oikeanlaisen tuen tarjoaminen vaatii perhelähtöisten periaatteiden huomioimista ja yhteistyössä tapahtuvaa tekemistä lapsen luonnollisissa toimintaympäristöissä.

Lapsen toimijuutta ja osallistumista tukevan kuntoutuksen tulee mahdollistaa lapsen liittymistä sosiaaliseen vertaisryhmäänsä. Vertaisryhmän rooli lapsen kehityksessä korostuu 3–5 -ikävuodesta ylöspäin, kun lapsi viettää entistä enemmän aikaa vertaistensa kanssa yhä monimuotoisemmissa toiminnoissa. Vuorovaikutus vertaisten kanssa ja yhdessä toimiminen tukevat optimaalista oppimista ja kuntoutumista. Päiväkoti tarjoaa usein ensimmäisen laajan vertaisyhteisön, jossa lapsi muodostaa erilaisia suhteita useisiin ikätovereihin. Varhaiskasvattajat toimivat lapsen elämässä tärkeimpänä tukiverkostona kaveruuden ja osallisuuden maailmaan ja ovat siksi myös Eetu-hankkeessa tärkeitä verkoston toimijoita.

 

kelafpa