EETU

EETU - Etäkuntoutuksen menetelmistä tukea lasten toimintaterapian verkostotyöhön -hankkeen virallinen tiedotuskanava.
12.9.2016 TIINA Lautamo

UUTEEN DIGITAALISEEN KUNTOUTUKSEN MAAILMAAN

12.9.2016 TIINA Lautamo

Eetu – hankkeessa kehitetään uudenlaista kuntoutuskäytäntöä lasten toimintaterapian työmenetelmäksi tukemaan lapsen arjessa tapahtuvaa työtä. Arkeen vietävä kuntoutus ei ole vain kuntoutuksen menetelmien siirtämistä arjen ympäristöön, vaan myös kuntoutuksen sisältöihin ja vastuisiin tulee kiinnittää huomiota. Kuntoutuja on vastuullinen toimija ja terapeutista tulee eräänlainen valmentaja. Eetu-hankkeessa yhtenä tavoitteena on selvittää, miten tätä valmentajan roolia toteutetaan etämenetelmiä hyödyntäen. […]