Hajatelmia etäkuntoutuksesta kuntoutumisen tukena

Mitä etäkuntoutus on? Kelassa ollaan määritelty etäkuntoutusta ja siihen liittyviä käsitteitä. Etäkuntoutus on määritelty tarkoittavan  ”erilaisten etäteknologiaa (puhelinta, matkapuhelinta, tietokonetta ml. tablettitietokoneet, puhelimen ja tietokoneen yhteiskäyttöä sekä televisiosovelluksia) hyödyntävien sovellusten tavoitteellista käyttöä kuntoutuksessa. Etäkuntoutus on ammattilaisen ohjaamaa ja seuraamaa ja sillä on selkeä tavoite sekä alku ja loppu, kuten muullakin kuntoutuksella.” (Salminen ym. 2016, 11).

Määrittelyssä huomioni kiinnittyy kahteen asiaan: etäteknologiaa hyödyntävät sovellukset sekä tavoitteellinen käyttö.  Toimintaterapiaan (ja varmasti laajemmin koko kuntoutukseen) on kautta aikojen kuulunut erilaisisa terapiahetken ulkopuolella tehtäviä harjoitteita ja ohjeita, joilla tavoitellaan toimintakyvyn edistymistä ja harjoittelumäärän lisääntymistä. Sittemmin mukaan lähtevät ohjeet ovat toimintaterapiassa muuttuneet toimintaa tukeviksi ”apuvälineiksi” harjoitteiden lisäksi. Näiden tavoitteena on tukea ja mahdollistaa toimintaa sekä aktivoida osallistumaan toimintarajoitteista huolimatta.  Laukkuun ja kotiin saattaa toimintaterapian myötä ilmestyä erilaisia listoja, kalentereita, opasteita, kansioita jne. Joskus nämä avuksi tarkoitetut tuotokset saattavat kadota tai tuhoutua arjen melskeessä.  Jos nämä muutetaan sähköiseen muotoon, ollaankin jo toteuttamassa etäkuntoutusta ja digitaalisaation aallossa mukana. Nykyiset älypuhelimet, tabletit sekä tietokoneet tarjoavat paljon erilaisia sovelluksia (ilmaisiakin) joiden avulla voi tehdä näitä ohjeistuksia kuntoutujan mukaan vietäväksi sinne missä hän niitä kenties eniten tarvitsee. Tutkimusten mukaan erityisesti lapset ja nuoret innostuvat sovellusten käytöstä,  myös meillä keski-ikäisillä taitaa suurimmalla osalla olla taskussa älypuhelin ja sitä käytetään paljon muuhunkin kuin puhumiseen. Potentiaalia sen valjastamiseen kuntoutumista tukemiseen todellakin siis on olemassa. Tässä innostuksessa täytyy kuitenkin muistaa, että kuntoutus on kuntoutujan kuntoutumisprosessi jolla on asiakkaan kanssa yhdessä määrittellyt tavoitteet.  Sovellusten käyttö itsessään ei siis ole etäkuntoutusta vaan siinä hetkessä, kun ne valjastetaan tukemaan asiakkaan tavoitteiden saavuttamista ammattilaisen seurannassa ja ohjauksessa, siirrymme etäkuntotuksen maailmaan.

 

Lähde: Salminen A-L., Hiekkala S. & Stenberg J-H. (toim.) Etäkuntoutus. Kelan tutkimus. Helsinki 2016. http://www.kela.fi/documents/10180/0/Et%C3%A4kuntoutus/4a50ddb8-560c-47b4-94ed-09561f6981df