EETU hankkeeseen haetaan uusia toimijoita

Oletko kiinnostunut kehittämään etäkuntoutusta osana lasten toimintaterapiaa?

Tule mukaan EETU hankkeeseen kehittämään etäkuntoutusosaamistasi sekä vaikuttamaan tulevaisuuden toimintatapoihin.

Mukaan haetaan toimintaterapeutteja, joiden asiakkaana on alle kouluikäisiä tai juuri koulunsa aloittavia lapsia hankkeen interventiovaiheessa aikavälillä 1.8.2017- 31.5.2018.

Ota yhteyttä: tiina.lautamo@jamk.fi / 0400 989 463 tai mari.kantanen@jamk.fi / 0400 989470

Etäkuntoutuksen tavoitteena on viedä kuntoutuspalvelut lähemmäksi lapsen arkea

Jyväskylän ammattikorkeakoulu kehittää yhteistyössä Kelan kuntoutuspalveluja tarjoavien yritysten kanssa perheiden, varhaiskasvattajien ja toimintaterapeuttien verkostoyhteistyötä Kelan rahoittamassa EETU hankkeessa.

Hankkeessa kehitetään lapsen arjessa tapahtuvaa toimintaterapeuttista kuntoutusta ottamalla käyttöön digitaalisia menetelmiä lapsen lähiverkoston, perheen ja varhaiskasvattajan ohjaukseen. Lapsi viettää suuren osan päivästään päiväkodissa, kun taas toimintaterapeuttiaan lapsi tapaa yleensä tunnin viikossa. Kun lapsi syystä tai toisesta tarvitsee erityistä tukea kuten kuntoutusta ja erityisvarhaiskasvatusta, on nykyisin tavoitteena viedä palvelut lähelle arkea esimerkiksi päiväkotiin. Ajatuksena on, että varhaiskasvattajan ja toimintaterapeutin yhteistyön vahvistamisen myötä lapsen päiväkodissa tapahtuvaa arjen toimintaa voidaan rakentaa kuntoutumistavoitteita tukevaksi.

Arjen kiireiden keskellä voi terapeutin, perheen ja varhaiskasvattajan viestintä jäädä vähäiseksi. Usein akuuteissa tilanteissa tarvittaisiin kuitenkin nopeaa yhteistä ongelmanratkaisua. Nyt tavoitteena on mallintaa uudenlaisia toimintatapoja paremman ja nopeamman vuorovaikutuksen lisäämiseksi ja arjen kuntoutuksen mahdollistamiseksi.

EETU – hankkeessa kehitettävien etäohjauksen keinojen on suunniteltu täydentävän terapeutin ja lapsen kahdenkeskistä työskentelyä ja tehostavan olemassa olevia terapeutti-perhe-varhaiskasvattaja ohjauksen käytänteitä. Hankkeessa tavoitteena on tehostaa tiedonvälitystä ja luoda joustavampia työskentelymalleja. Kuntoutuksen kokonaistavoite lapsen osallistumisen mahdollistaminen omassa arjessaan toteutuu, kun arjen tilanteisiin löydetään välittömämmin ratkaisuja ja koko verkosto sitoutuu tekemään työtä joka päivä tavoitteiden suuntaisesti.

Kukin lapsiperheen arkiset käytännöt rakentuvat omien mahdollisuuksien, tarpeiden ja voimavarojen mukaisesti. Perheen arjen sujumisella, vanhempien hyvinvoinnilla ja lapsen kehityksellä on kiinteä yhteys toisiinsa. Kun lapsella on erityisen tuen tarpeita tulisi palvelujen pystyä yhteistyössä ja kokonaisvaltaisesti vastaamaan perheiden yksilöllisiin tarpeisiin. Perhekeskeinen ajattelumalli ohjaa näin kuntoutuksen käytäntöjä perhekeskeisiin ja yhteistyö painotteisiin lähestymistapoihin ja työkäytänteisiin.

Hankkeessa mallinnetaan tämän perhekeskeisen verkostotyön uusia käytäntöjä ja sisältöjä, kokeillaan ja arvioidaan olemassa olevien verkko- ja mobiilipohjaisten menetelmien hyödynnettävyyttä lapsen kuntoutusta tukevina menetelminä. Hankkeen osana toteutettavassa arviointitutkimuksessa kartoitetaan etäohjauksen käyttöönoton koettuja hyötyjä, mallinnetaan toimivia käytäntöjä sekä tutkitaan vaikutuksia lasten osallistumiseen.

Hanke on käynnistynyt ja mukana on innostuneita toimintaterapeutteja, perheitä ja lapsia sekä varhaiskasvattajia. Haemme jatkuvasti mukaan uusia perheitä ja lapsia. Viimeiset kokeiluinterventiot on tarkoitus aloittaa syksyllä 2017. Lapsen kuntoutuksen polkua seurataan n. 10 kuukauden ajan.

Lisätietoja:Eetu – hankkeen vastaava tutkija: Tiina Lautamo, FT, yliopettaja, 0400 989 463, tiina.lautamo@jamk.fi

 

Kommentit

  1. Mari Kantanen

    Perjantain tilanne; kiinnostuneita on runsaasti! Otamme kaikkiin kiinnostuneihin yhteyttä ma 27.3.