Pirinä

Pirjon ajatuksia kasvatuksesta, opetuksesta ja kirjastosta

Monthly Archives: syyskuu 2011

Onneksi on kirjasto!

Hiljattain julkaistun tutkimuksen mukaan maailmassa
on 295 exabittiä tietoa (Hilbert & Lopez, Science
Magazine, helmikuu 2011). Raportissa on mukana
60 erilaista analogista ja digitaalista tapaa tiedon
varastoimiseksi ja kommunikoimiseksi. Ihmiskunnan
kapasiteetti tiedon varastoinnissa kasvoi tutkitun jakson
(1986–2007) aikana keskimäärin 23 % vuodessa. 

Lainaus on Aalto-yliopiston kirjaston vuosikertomuksen 2010 Kalevi Ekmanin puheenvuorosta (professori, johtaja Aalto Design Factory).  Ekmanin mukaan tiedon puute tai tietoon pääsy ei ole suurin ongelmamme vaan hankaluutena on keksiä, miten löytää kulloinkin tarvitsemansa tiedon tai miten arvioida tiedon laatua ja luotettavuutta.

Ja vaikka Ekman lausahtaa: onneksi meillä on kirjasto- ja tietopalveluita kuten Aalto-yliopiston kirjasto, jonka tuki ja järjestelmät auttavat omalta osaltaan näiden kysymysten ratkaisemisessa, koskee tämä näkemys varmasti kaikkia Suomen kirjasto- ja tietopalveluita.

Myös elinkeinoelämä on huomannut nyky-yhteiskunnan muuttuvat tarpeet. Jaana Lehto (2011) nostaa artikkelissaan esille koulutustarjonnan mukautumisen muuttuviin vaatimuksiin sekä niihin liittyvät oman osaamisen kehittämisen valmiudet työuran aikana. Elinkeinoelämän keskusliitossa on Lehdon mukaan kiinnitetty yhä enemmän huomiota siihen, miten opetetaan, eikä vain siihen, mitä opetetaan. Muun muassa yhteistyötaidot, esiintymistaidot sekä kyky hankkia tietoa ja hyödyntää erilaisia tietolähteitä ovat  esimerkkejä työelämässä tarvittavista taidoista, joiden valmiuksia voi kehittää nykyistä paremmin jo peruskoulutuksesta alkaen.

Informaatiolukutaito – kyky hankkia, hallita ja tuottaa tietoa olennainen osa ammatillista osaamista.

Kirjastot ovat tehneet pitkäjänteistä työtä tiedonhankinnan opetuksen puolesta. Perinteisestä tiedonhankinnan opetuksesta siirtyminen informaatiolukutaidon opettamiseen antoi perustan oppimiskeskeiselle näkökulmalle, ohjaajan pedagogisille taidoille ja yhteistyölle.
Akateemisissa opinnoissa ja työelämässä hyvät tiedonhankinnan ja tietotekniikan taidot tehostavat ja nopeuttavat työskentelyä sekä auttavat saavuttamaan laadukkaampia lopputuloksia. Opiskelijan monipuolinen informaatiolukutaito viestii tutkinnon laadusta ja kilpailukyvystä

.JAMK kirjasto antaa monipuolisesti informaatiolukutaidon ja tiedonhankinnan opetusta.

 • —  Oppiminen ja ammatillinen kasvu – opintojen yhteydessä
 • —  Opinnäyteseminaarien yhteydessä tutkimuksen tiedonhankinta
 • —  Asiantuntijan tiedonhankinta, 5 op (valinnainen)
 • —  Avoimet tiedonhaun koulutukset eri tietokannoista ja -aiheista
 • —  Opinnäytesauna – lisää löylyä lähteille!
 • —  Lainaa kirjastonhoitaja – palvelu
 • —  Lisätietoa kirjaston opetuksista

Lähteet:

Ekman, K. 2011. Puheenvuoroja. Aalto-yliopiston kirjaston toimintakertomus 2010. Toim. Jaana Marvia. Aalto-yliopiston julkaisusarja, CROSSOVER 4/2011. http://lib.aalto.fi/fi/about/annual_report/2010.pdf

Informaatiolukutaito,2011, Helsingin yliopiston www-sivut. http://www.helsinki.fi/infolukutaito/.

Lehto, J.2011.Mikä työ. Artikkeli Helsingin Sanomissa 14.8.2011.

Kirjaston kokemuksia Yrittäjän päivästä 5.9

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Lutakon kampuksella vietettiin kansallista Yrittäjän päivää 5.9.

IT-Dynamo-talon tapahtumassa sai tutustua Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) tarjoamiin mahdollisuuksiin yrittäjyyden poluilla, JAMK Generatoriin sekä JAMKin yrityshautomoon.

Päivän teemana oli yrittäjyys ja kulttuuri. Duo Melodioson nuoret yrittäjämuusikot tunnelmoivat ihastuttavia evergreenejä. Paikalla oli myös muita nuoria yrittäjiä JAMKista kertomassa omasta yrittäjyydestään.

Lutakon kampuskirjasto oli mukana tapahtumassa. Kirjasto tukee JAMKin yrittäjyyslähtöistä toimintaa tarjoamalla laajat painetut ja elektroniset aineistot asiakkaiden käyttöön. Lutakon kampuskirjaston yhtenä kokoelman painopistealueena on yrittäjyys. Tiimiakatemian opiskelijat suorittavat opintojensa aikana 120 ”kirjapistettä” eli lukevat noin 60 – 80  liikkeenjohdon kirjaa, koska myös yrittäjyydessä itsensä kehittäminen on välttämätöntä.

Yrittäjän päivässä asiakkaat saivat tutustua Sirpa Wartevan koostamaan yrittäjyys -aiheiseen kirjanäyttelyyn.
Itse olin mukana varsinaisessa päätapahtumassa, jossa esittelin kirjaston yritystietokantoja. Yritystietokannoista kiinnostuneita oli ilahduttavan paljon, eikä vain henkilökunta vaan myös opiskelijat pistäytyivät ruokailun yhteydessä tutustumassa tietokantoihin. Katso esittelyt tietokannoista artikkelin lopussa (huom! Vain JAMK verkossa).

Esittelyssä oli myös iPad. Kirjasto on hankkinut muutamia lukulaitteita henkilökunnan lainattavaksi: yksi Amazon Kindle, yksi BeBook ja kaksi iPadia. Ostopäätöksen tukena on hyvä testata laitetta, ks. lainausehdot.

Pongasin pari iPadin omistajaa ja tein pikaisen haastattelun: yliopettaja Jouni Huotari ja Tiimiakatemian 3. lukuvuoden opiskelija Timoteus Ruotsalainen.

Jouni on hankkinut oman iPadinsä joulukuussa 2010. Ipad kulkee mukana lähes aina ja käyttö on normaalia käyttöä. Normaalia käyttöä on Jounin mukaan webbiselailu, tiedonhaku, sähköpostien hoitelu, yritystoimintaa liittyvä käyttö, muistiinpanot, ladattu materaali (ilmainen) ja musiikin kuuntelu yms., ts. arjessakin iPad kulkee mukana (PC:n käyttö on selvästi vähentynyt). Isona miinuksena Jouni pitää Flash-tuen puuttumista.
Timoteuksellakin iPad kulkee aina mukana: reissussa on kätevä lukea sähköpostit ja netti on aina ulottuvilla tarvittaessa, esimerkiksi uutiset, tarvittavat tiedostot voi ladata netistä tai myyntitilanteissa voi esitellä tuotevalikoimaa kuvan ja äänen kera. Musiikin kuuntelu ja videoiden katselu hoituu iPadilla. Myös Timoteuksella on PC:n käyttö vähentynyt.

Esittelyssä olleet yritystietokannat (huom! Vain JAMK verkossa).

 • Fonecta ProFinder, Fonectan palvelu sisältää Sinisen Kirjan (Blue Book) sekä Suomen Suurimmat -internetpalvelun.
 • Kompass, maailmanlaajuinen yritystietojärjestelmä business-to-business sektorilla, jossa on mukana noin 80 maata.
 • Marketline, yrityshakemisto, yritysten tietokeskus, joka tuottaa ajantasaista tietoa maailmanlaajuisesti noin 10,000 yrityksestä, 2000 teollisuudenalasta ja 50 maasta. Palvelu sisältää markkinatutkimuksia, SWOT-analyysejä, maa- ja yritysprofiileja sekä toimialatietoa.
 • Yritysonline, WSOYpro.fi:n Yritysonline sisältää teoksia taloushallinnon, verotuksen, työsuhdeasioiden, rahoituksen, perinnän ja markkinointioikeuden alueilta. Kirjat on luettavissa kokotekstinä. Palvelussa on lisäksi aihealueisiin liittyviä säädöksiä ja muuta viranomaismateriaalia sekä uutisia

Yrittäjän päivän kilpailussa haastettiin opiskelijat ja henkilökunta ideoimaan yhdessä: Miten teemme yhdessä JAMKista Suomen yrittäjyyslähtöisimmän ammattikorkeakoulun? Peräti 19 vastausta annettiin. Onnetar poimi Jarkko Tuomisen arvan ja hän voitti taidekirjan. Palkinnosta on ilmoitettu henkilökohtaisesti.