Pirinä

Pirjon ajatuksia kasvatuksesta, opetuksesta ja kirjastosta

Monthly Archives: lokakuu 2012

Informaatikon moninaiset tehtävät

Pääkampus

8.00-8.30 aamukahvi ja sijaistettujen tiedonhankinnan opetusten läsnäololistojen selvittelyä, kenelle kuuluikaan KONE2?

8.30-9.00 JAMK henkilökunnalle tarkoitetun Borrow a Librarian -lomakkeen testausta – lomake toimii vain osittain, myös valintalista vaatii korjausta 🙁

9.00-9.50 EAPRIL 2012 –konferenssin, kirjaston osuuden  suunnittelua yhdessä varajohtaja Kirsin kanssa

EAPRIL = Jyväskylän ammattikorkeakoulu isännöi European Association for Practitioner Research on Improving Learning (EAPRIL) -organisaation vuosittaista konferenssia Jyväskylässä 28.-30. marraskuuta. Vuoden 2012 teemaksi on nostettu ”Creating competence – Innovations in Learning and Development”. EAPRIL-konferenssi kokoaa yhteen tutkijoita, työelämän edustajia ja kouluttajia. Tarkemmat tiedot www.eapril.org/EAPRIL2012

Lutakko

10.00-10.20 sähköposteja ja muistion kommentointia ja korjausta

10.20-10.45 epätoivoista yritystä muokata lomaketta julkaisujärjestelmässä – lomakkeen valintalista ei aukea IE:llä eikä Firefoxilla.Missä vika?

10.45 Asiantuntijan tiedonhankinnan verkkokurssin 5 op mainoksien tulostusta. Tulosteiden hakureissulla kirjastosalista huomasin yhtäkkiä esitteleväni kirjastoa  –>

10.45-11 Lutakon alueen palvelutalo, tutustuminen kirjastopalveluihin. Naapurissa olevan palvelutalon kolme pyörätuoliasukasta ja hoitohenkilökunta tutustuivat Lutakon kampuskirjaston aineistoihin ja palveluihin. Lehdet kiinnostivat kovasti.

11.00 yritin kipaista syömään. Matkalla selvittelin kaukolainapyyntöä, paikannus Lindasta. Pyörähdin myös varastossa hakemassa asiakkaalle vanhan Kuluttajatutkimuskeskuksen raportin.

11.15-11.45 lounaalla

11.55-16 asiakaspalveluvuoro. Kiirettä ja yritys tehdä samalla rästitöitä jäi vain pelkäksi yritykseksi.

 • aineiston palautusta ja lainausta, varauksia, myöhästymismaksuja yms. 
 • kirjastoaineiston pyyntöjä toisista toimipisteistä, palautuksia ja varauksia Pääkampuksen kirjastoon –> kuljetuskirjat valmiiksi
 • kaukolainapyyntö Vaarin kautta varastokirjastoon
 • Rakennustekniikan kurssikirjojen tilauksia ja jo tulleiden kirjojen kiirehtiminen kokoelmaan
 • tiedonhakuja ja vieriopastusta aiheista:  tietoturva sosiaali- ja terveysalalla, myös in English , uudet energiamääräykset, palvelumuotoilu jne. 
 • Onko teillä tätä/näitä kirjaa/kirjoja? En löydä tätä kirjaa. Monelta voin lainata käsikirjastokirjan?
 • opastusta monitoimilaitteen käytössä
 • tulostuskrediittien myyntiä
 • kirjastokorttien aktivointia ja uusia kirjastokortteja, osoitteenmuutoksia jne.
 • ohjeistusta ja apua laitoskokoelmahankintaan
 • laskujen tarkistusta ja virheellisten tuotteiden reklamointia
 • kestotilauksen peruutus
 • kysely Rakennusteollisuudelle ja RILiin, SFS:lle kysely koskien SFSEdua – lehtoreiden pyyntöjä
 • vahvistus osallistumisesta Ravintolatoimikunnan kokoukseen + asialistan tsekkaus
 • soittelu kirjastonjohtajan kanssa puolin ja toisin
 • aamuisen EAPRIL-suunnittelukokouksen muistiosta nousseet asiat – tehtävien organisointi Lutakossa ja alustavien työvuorojen suunnittelua sähköisten kalentereiden avulla
 • kirjaston yhteiskäyttöisen postilaatikon tsekkausta, hankintaehdotuksien yms. käsittelyä
 • e-aineistojen tarvekartoituksen lomakkeen virheen syy selvisi – kiitos TKI-suunnittelija-Tarja 😀
 • kirjaston sulkemisen moninaiset tehtävät

… ja vaikka mitä muuta.

I LOVE MY WORK!

Tiedonhankinnan opetuksesta

Informaatikoilla on tällä hetkellä kiirettä tiedonhankinnan opetusten kanssa. Alkaville opiskelijoille opetetaan tiedonhaun kädentaitoja ja informaatiolukutaidon tavoitteita, JaNetin ja Nellin käyttöä, oman alan tärkeimpiä koti- ja ulkomaisia tiedonlähteitä, portaaleja  yms. Kirjaston maksullisten aineistojen rinnalla pitää huomioida avoimen verkon tarjoamat tiedonlähteet, Googlen tehokäyttö, virallistietous, organisaatioiden kotisivut, blogit, wikit, podcastit ja tiedonseurannan apuvälineet, syötteet yms. Tiedon eettinen käyttö on tämän päivän opiskelijoille ensi arvoisen tärkeää. Myös lähdekritiikin, tiedonlähteiden ja tiedon arvioinnin merkitys korostuu, mitä enemmän tietoa tuotetaan verkkoon.

Tänä syksynä olen huomannut, että insinööriopiskelijat ovat aidosti kiinnostuneita tiedonhankinnan opetuksesta. He kuuntelevat ja tekevät innolla yhteistoiminnallisia tuntitehtäviä. Kollegan mukaan olen löytänyt opetustatsin. En kuitenkaan ole muuttanut opetusmateriaaleja tai tehnyt muutoksia tuntisuunnitelmaan, enkä näin ollen osaa sanoa mistä selvästi lisääntynyt kiinnostus tiedonhankintataitojen kehittämiseen johtuu.

Olen Kai Halttuen kanssa samaa mieltä ” Tiedonhankinnan opetus ilman todellista tehtävää ei kannata”. Lankisen (2012) artikkelissa  ”Hukkaan heitettyä opetusta” Kai Halttunen harmittelee, että valitettavan usein tiedonhankinnan kurssi on erillinen ja irrallinen kokonaisuus vaikka tiedonhankinnan opetus pitäisi nivoa oikeaan tehtävään. (Mt.)

Halttunen antaa neljä vinkkiä tiedonhankinnan ohjaamiseen (Lankinen 2012.)

1. Tiedonhankinta on epämääräistä ja avointa. Tee tämä näkyväksi. Jos olemme aidosti etsimässä uutta tietoa, niin emme vielä hakuvaiheessa tiedä, mitä löydämme.

2. Sisällytä opetus aitoon tehtävään. Opiskelutehtävä rajaa ja antaa ideoita tiedonhankintaan ja auttaa arvioimaan tiedonhaun tuloksia.

3. Ymmärrä, että tiedonhankintaa ei voi oppia kerralla. Osaaminen kertyy vähitellen, sitä ei voi yliopistossakaan saavuttaa yhdellä kurssilla.

4. Tiedonhankinta on käsitteiden ja kielen ymmärtämistä, ei tietotekniikkaa. Nykyään ei ole ongelma löytää informaatiota. Eihän meidän edes tarvitse etsiä, kun me törmäämme siihen koko ajan. Ongelma on se, miten määritellään mitä tietoa tarvitaan ja millä hakusanoilla sitä kuvataan.

 Omaa sydäntäni lämmitti, kun opiskelija tiedonhankinnan tunnin päätyttyä sanoi: ”kiitos, oli hyvä luento”.

Lähde:

Lankinen, T. 2012. ”Hukkaan heitettyä opetusta”. Tampereen tiede- ja kulttuurilehti Aikalainen 23.3.2012. http://aikalainen.uta.fi/2012/03/23/%E2%80%9Dhukkaan-heitettya-opetusta%E2%80%9D/