Uuden joukkueen käsityksiä tulevan tehovalvontayksikön osaamistarpeista

Suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut ovat muutoksien edessä. Sote-uudistukset vaikuttavat moniin terveydenhuollon toimintaympäristöihin sekä henkilöstön osaamiseen. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymässä on meneillään Esper- hanke, jossa erikoissairaanhoidon yksiköitä yhdistämällä keskitetään asiantuntijaosaaminen, pyritään lisäämään kustannustehokkuutta ja vaikuttamaan potilasturvallisuuden laatuun. Teho-osasto ja valvontayksikkö yhdistetään vuonna 2019. Sairaanhoitajan osaaminen laajenee ja tarvitaan kokonaisuuksien laaja-alaista hallintaa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelija Eveliina…

Jatka lukemista

Paraisten terveyskeskuksen päivystysvastaanoton uusi toimintamalli

Paraisten terveyskeskus on päättänyt lähteä kehittämään päivystyksen toimintaa hoitajavetoiseksi. Organisaatio on pyytänyt Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelija Lenina Wes-terback selvittämään yamk-opinnäytetyössään muiden organisaatioiden kokemuksia hoitajavetoisesta päivystystoiminnasta. Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda uusi toimintamalli Paraisten terveyskeskuksen päivystykseen. Haastateltavat toivat esille tyytyväisyyttään hoi-tajavetoisesta toiminnasta. Tällaisessa toimintamallissa potilas on keskipisteessä. Hoitajavetoinen päivystys vaatii hoitajalta vankkaa kliinistä osaamista. Yhteistyö lääkäreiden ja sairaanhoitajien…

Jatka lukemista

Verenpainepotilaan elintapaohjaus uusien haasteiden edessä

Kliinisen asiantuntijan ylemmän amk tutkinto-ohjelman opiskelija Virva Jokela tutki opinnäytetyössään verenpainepotilaiden ohjauskokemuksia Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksissa. Potilasohjaus vaatii yhä monipuolisempia menetelmiä tiedon määrän kasvaessa ja digitaalisten palveluiden lisääntyessä. Tärkeää on, että elintapaohjausta annetaan potilaslähtöisesti ja siinä hyödynnetään teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Tutkimus liittyy valtakunnalliseen Omat digiajan hyvinvointipalvelut (ODA) – hankkeeseen, jonka tavoitteena on sosiaali – ja terveyspalveluiden…

Jatka lukemista