Kokemusasiantuntijat psykiatrian palvelujen ja palvelujärjestelmän asiakaslähtöisyyden arvioijina

Tutkimuksen tilaaja oli Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri, psykiatrian toimialue. Tutkimuksen tekijöinä olivat kaksi Keski-Suomen Sairaanhoitopiirillä akuuttipsykiatrian parissa työskentelevää sairaanhoitajaa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä mielenterveyspalveluiden asiakaslähtöisyydestä Keski-Suomessa sekä esittää niiden pohjalta ehdotuksia asiakaslähtöisempien mielenterveyspalveluiden tuottamiseksi. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin mielenterveyspalveluiden asiakaslähtöisyydestä. Kansallisten linjausten mukaan, sekä sote- uudistuksen yhteydessä terveydenhuollossa pyritään lisäämään terveyspalvelujen asiakaslähtöisyyttä,…

Jatka lukemista

Savuton odotus ja vanhemmuus – hoitoketju Etelä – Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella

Suomessa raskaana olevista noin 15 % tupakoi jossain raskautensa vaiheessa. Tätä tupakointia vähentämään on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (EPSHP) alueella alkuvuonna 2017 otettu käyttöön Savuton odotus ja vanhemmuus -hoitoketju. Savuton odotus ja vanhemmuus -hoitoketjun keinoin perus- ja erikoisairaanhoidossa pyritään vähentämään raskaana olevien naisten tupakointia ja tukemaan vaikuttavasti raskaana olevien naisten tupakoinnin lopettamista raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen….

Jatka lukemista

Verenpainepotilaan elintapaohjaus uusien haasteiden edessä

Kliinisen asiantuntijan ylemmän amk tutkinto-ohjelman opiskelija Virva Jokela tutki opinnäytetyössään verenpainepotilaiden ohjauskokemuksia Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksissa. Potilasohjaus vaatii yhä monipuolisempia menetelmiä tiedon määrän kasvaessa ja digitaalisten palveluiden lisääntyessä. Tärkeää on, että elintapaohjausta annetaan potilaslähtöisesti ja siinä hyödynnetään teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Tutkimus liittyy valtakunnalliseen Omat digiajan hyvinvointipalvelut (ODA) – hankkeeseen, jonka tavoitteena on sosiaali – ja terveyspalveluiden…

Jatka lukemista