Terveydenhuollon prosessit sujuviksi ja käyttäjälähtöisiksi palvelumuotoilun avulla

Hannele Liimatta Väestön ikääntyminen, pula hoitavista käsistä ja kuntien tiukentunut taloustilanne patistavat sosiaali- ja terveydenhuoltoa uudistumaan nopeasti. Tarvittavien palveluiden turvaamiseksi on välttämätöntä kehittää nykyistä kustannustehokkaampia palveluja käyttäjälähtöisyyttä unohtamatta. (STM 2020, 11.) Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa -opintojaksolla vakuutuin täysin palvelumuotoilun soveltuvuudesta myös terveydenhuollon uudistamiseen. Palvelumuotoilulle ja sosiaali- ja terveysalalle yhteistä on se, että asiakas on molempien ytimessä. Palvelumuotoilun…

Jatka lukemista

Robotit töissä vanhus- ja vammaispalveluyrityksissä – kokemuksia ja tuloksia Robotti tuli töihin -projektista

Pekkola Toni, Jamk Jyväskylän ammattikorkeakoulu, projektiasiantuntijaHeimovaara-Kotonen Essi, Jamk Jyväskylän ammattikorkeakoulu, projektiasiantuntijaMäkelä Tapio, Jamk Jyväskylän ammattikorkeakoulu, asiantuntija AV1-etäläsnäolorobotin ohjausta mobiilisovelluksella (kuva: Viivi Kaarinen) Robotti tuli töihin -projektissa kehitettiin keskisuomalaisten pk-yritysten kykyä hyödyntää robotiikkaa omassa liiketoiminnassaan. Projektiin osallistui yrityksiä eri toimialoilta. Lopputuloksena saatiin arvokasta tietoa robotiikan hyödyntämisestä erilaisin tavoin, erityyppisten kohderyhmien kanssa. Tulevaisuudessa robotiikan käyttö tulee väistämättä…

Jatka lukemista

Sähköinen portfolio kätilöopiskelijan urasuunnittelun tukena

Ikola-Mäki Jenni, lehtori, JAMK Jyväskylän ammattikorkeakoulu Mantsinen Christina, lehtori, JAMK Jyväskylän ammattikorkeakouluTiainen Elina, lehtori, tutkintovastaava, JAMK Jyväskylän ammattikorkeakoulu Uraohjaus ja portfoliotyöskentely Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) uraohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan sujuvaa siirtymistä koulutuksesta työelämään. Uraohjauksella tuetaan opiskelijan urasuunnittelutaitojen kehittymistä, jotta opiskelija voi tehdä tarkoituksenmukaisia koulutus- ja ammattiuran valintoja läpi koko työuransa. Pohdintaa kätilön moninaisista urapoluista käydään…

Jatka lukemista

Analysing the economic burden of COVID-19 patient hospitalization and testing: a comparison between Austria and Finland

Flammer Julian, Kollmann Birgit, Kristof Verena, Pratl Bernadette, Salobir Helene, Järvinen Sari The novel SARS-CoV-2 virus spread around the world in early 2020, what is now known as the “Covid-19” pandemic. Due to this governments around the world rushed to implement various policy actions in an attempt to protect health while minimizing economic damage. In…

Jatka lukemista