JAMK Blog Service

Recent Posts

Top Tips

Make a final effort and pass the exam successfully! Hi guys! Spring is coming, even here in Finland! For current students, it means that the academic year is close to a finish line. However, the applicants all over the world are trying to make the final preparations before the period of April 1st -11th 2017....

Continue reading

Rahoitusmalli ohjaa meitä

Joskus olen pohtinut sitä, mikä meitä ammattikorkeakouluja perimmältään ohjaa tekemään työtämme. Vastauksia voi olla useita: JAMKin johto, osakeyhtiön hallitus vaiko OKM? Ehkä osaltaan myös TKI-työn rahoittajat ja asiakkaat. Vai olemmeko itseohjautuvia? Oli niin tai näin, ainakin yksi on varmaa. Uudella rahoitusmallilla on hyvin voimakas vaikutus tekemisiimme. Vanhoina aikoina, joita usein hyviksi kehutaan, ammattikorkeakouluilla oli rahoituksen...

Continue reading