Aikuisopiskelijan vaihtoviikko terveyden edistämisen ja planetaarisen ruokavalion merkeissä

Location: Antwerpen, Belgia

Kylmänä huhtikuisena yönä matkustin viikkoa ennen vappua Antwerpeniin Belgiaan, intensiivikurssille opiskelemaan. Intensiivikurssille ja opintojaksolle osallistui opiskelijoita Belgiasta, Espanjasta ja Suomesta Seinäjoen Ammattikorkeakoululta, yhteensä heitä oli noin 35 sekä neljä opettajaa. Belgian ja Espanjan osallistujat valmistuvat kotimaissaan yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta ravitsemusterapeuteiksi. Suomalaiset olivat kaikki restonomiopiskelijoita, joko YAMK-tai AMK-tasolla. Kouluryhmä oli siis varsin monimuotoinen myös iältään, nuorimmat 18-vuotiaita ja vanhimmat 54-vuotiaita.

Intensiiviviikon aiheena oli Health Nutrition Project, jonka tarkoituksena oli kehittää kansainvälisen tiimin kesken terveyden edistämisen ohjelma omalle kohderyhmälleen. Kohderyhmät olivat ikäluokkien mukaan jaoteltu. Viikko oli nimensä mukaisesti intensiivinen, päivät sujuivat tiukasti opiskellessa ja projektia kehitellessä. Yhteishenki oli huikea ja tiivistyi todella viikon aikana. Ystävystyimme keskenämme jopa niin, että matkoja sovittiin toistemme kotimaahan lähitulevaisuudessa.

Mieltä avartavaa oli tutustua kansainvälisesti terveyden edistämiseen liittyviin asioihin, terveyssuosituksiin ja kuinka ihmisen käyttäytymismalleihin sekä ajatuksiin voidaan vaikuttaa hyvin eri tavoin. Tällainen vaikuttaminen on tuttua päivittäiskaupanalan bisneksessä ja kuluttajakäyttäytymisessä. Ravitsemussuosituksista löytyi eroja maiden välillä esimerkiksi D-vitamiinin, palkokasvien ja maidon käytön määrässä.

Erittäin tärkeä terveyteen kaikin puolin vaikuttava asia on ympäristö ja käynnissä oleva ilmastonmuutos, joka tuo haasteita myös terveyden edistämisen puolesta. Keskustelimme paljon kestävästä ruokavaliosta ja ruuan tuotannosta, jonka tulisi mennä käsi kädessä kansalaisten terveyden edistämisen kanssa. Yhtenä ratkaisuna tähän kansainvälinen asiantuntijaryhmä on esittänyt planetaarista ruokavaliota, jossa yhdistyisi nämä kaikki asiat. Se turvaisi kasvavalle maapallon väestölle riittävän ravinnonsaannin, ehkäisisi huonosta ruokavaliosta johtuvia kuolemia ja edistäisi kestävää kehitystä. Planetaarinen ruokavalio myös jarruttaisi ilmastonmuutosta.

Suomalaisten ruokavalio pohjautuu hyvin paljon jo nyt planetaariseen ruokavalioon, mutta tiettyjen ruoka-aineiden käyttömääriä määriteltäisiin tarkemmin. Planetaarisen ruokavalion mallia on jo kritisoitu, että köyhimmille väestöille se tulisi nykyistä kalliimmaksi. Lisäksi ympäristövaikutukset eivät olisi kaikkialla samat, vaan joillakin alueilla esimerkiksi kasvisten viljelyn lisääminen lisäisi myös makean veden kulutusta.

Intensiiviviikon päätteeksi opiskelijaryhmämme vakuuttui siitä, että ihmisten ja ympäristön terveyden edistämiseen kannattaa panostaa mieluiten ennaltaehkäisevästi, mutta poliittisia päätöksiä ohjaa aina arvovalinnat sekä etiikka. Kysymykseksi ja nähtäväksi siis jää, millaisia arvoja halutaan milloinkin korostaa.

Projektiasiantuntija Eija Iso-Ahola, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti. YAMK-opiskelija, Seinäjoen ammattikorkeakoulu.